Träd nr 162-171

Träd nr 162-171 av de 700

Hisingstorp IV

Nordväst om Stattutgatans vändplan är 10 st träd planterade på den öppna ängsmarken.

Ett av träden -eken- är maskinflyttad.

  • 1 st ek [Quercus Robur] | Stamomfång: 35 cm

  • 3 st rönn [Sorbus Annerparia] | Stamomfång: 12-14 cm

  • 6 st björk [Betula Verrucosa] | Stamomfång: 6-8 cm


📷 af #Lennarrrt.xyz

Jkpg700.1Tree.se

fotokopia ur Jönköping 700 år - Beskrivning av planteringsställen för de 700 träden Jönköpings kommun 1984-05-18