Träd nr 57-61

Träd nr 57-61 av de 700

Tokarp

5 st björkar [Betula Verrucosa] planterades för att erhålla en mjukare övergång från ekskog till öppen ängsyta.

Topphöjd: 1,5 m


📷 af #Lennarrrt.xyz

Jkpg700.1Tree.se


fotokopia ur Jönköping 700 år - Beskrivning av planteringsställen för de 700 träden Jönköpings kommun 1984-05-18