Träd nr 503-560

fotokopia ur Jönköping 700 år - Beskrivning av planteringsställen för de 700 träden - Jönköpings kommun 1984-05-18

Träd nr 503-560 av de 700 planterades våren 1983 runt Västra Torget i Jönköping

Inför Jönköpings 700-årsjubileum, beslutades att Västra Torget med intilliggande mark skulle rustas upp. 58 st träd är därför planterade inom området.

  • 6 st Lindar (Tilia Cordata) är planterade i norra delen av kv Jorden mellan Kapellgatan och Pilgatan.
  • I mitten av kv Jorden planterades 6 st Almar (Ulmus Glabra).
  • Utmed Kapellgatan, Pilgatan och Gjuterigatan är 36 st Lindar (Tilia Cordata) planterade.
  • I kv Järnbäraren (som då var Parkeringsplats) planterades 8 st Lindar (Tilia Cordata) på den norra, östra och södra sidan.

Stamomfång: 20-25 cm


📷 af Lennarrrt.xyz

Jkpg700.1Tree.se