Träd nr 53-54

Träd nr 53-54 av de 700

Djurläkartorget

2 st Klotlönnar [Acer Platanoides Globosum] planterades i trälådor på torget.

Stamomfång: 10-12 cm.


📷 af #Lennarrrt.xyz

Jkpg700.1Tree.se

fotokopia ur Jönköping 700 år - Beskrivning av planteringsställen för de 700 träden Jönköpings kommun 1984-05-18