Träd nr 230-231

Träd nr 230-231 av de 700

Järnvägsgatan

I samband med nybyggnaden av stationshus, ändrades Järnvägsgatans sträckning. För att ej fälla vissa lindar [Tilia Cordata], ca 30 år gamla, flyttades dessa, varav 2 st fick ny plats i anslutning till Järnvägsgatan.

Stamomfång: 60-70 cm


📷 af #Lennarrrt.xyz

Jkpg700.1Tree.se

fotokopia ur Jönköping 700 år - Beskrivning av planteringsställen för de 700 träden Jönköpings kommun 1984-05-18