Träd nr 204-205

Träd nr 204-205 av de 700

Kv Utvandraren, Vättersnäş

Norr om Huskvarnavägen och väster om Särlavägen, är 2 st lönnar [Acer Platanoides] planterade.

Stamomfång: 16-18 cm


📷 af #Lennarrrt.xyz

Jkpg700.1Tree.se

fotokopia ur Jönköping 700 år - Beskrivning av planteringsställen för de 700 träden Jönköpings kommun 1984-05-18