Träd nr 426-443

Träd nr 426-443 av de 700, planterades våren 1983. I förteckningen över de 700 träden står:

"Kv Dundret, Odengatan - Ö Strandgata:

Då en äldre fastighet revs på kv dundret, beslutades att plantera träd. Träden döljer numera delvis en transformatorstation.

18 st lindar (Tilia Cordata). Stamonfång: 20-25 cm. "


📷 af Lennarrrt.xyz

Jkpg700.1Tree.se

fotokopia ur Jönköping 700 år - Beskrivning av planteringsställen för de 700 träden - Jönköpings kommun 1984-05-18