Vacatures

Zie hieronder de vacatures bij de Bethelkerk!

Gezocht: fulltime predikant met durf en vertrouwen (m/v)

Per direct zoeken wij een predikant die de uitdaging wil aangaan om het evangelie van Jezus Christus zo toegankelijk mogelijk, hedendaags en dagelijks toepasbaar uit te leggen. Dit alles toegespitst op het leven van de Gemeente zoals door God bedoeld.

Uw uitdaging, de bijdrage die wij van u verwachten, is om in de kracht van Gods Geest te bouwen aan gemeentegroei, aan een gemeente waar jong en oud zich geroepen zal voelen mee te doen in het kerkelijk werk en wil deelnemen aan allerlei verschillende kerkelijke activiteiten. Daarnaast te werken aan de eenheid in de kerk, samen te werken met andere kerken en te werken aan “kerk-in-de-buurt” om zo de rijkdom van het Evangelie uit te dragen.

Over ons, de Bethelkerk in Zwijndrecht

Wij zijn een gemeente met ongeveer 1350 leden, waarvan een groot deel meelevend lid is. U gaat samenwerken met een fulltime predikant en vrijwilligers die met grote inzet hun aandeel leveren. Wij bieden een pastorie en een gemoderniseerd kerkgebouw uit 1890 met functionele bijzalen.

In onze gemeente is verscheidenheid in geloofsbeleving. Daarbij zijn we trots op de talenten van gemeenteleden, welke op diverse terreinen worden ingezet. Zo zijn er speciale diensten, elk verschillend van karakter: traditioneel, gericht op de lofprijzing (Praise) of laagdrempelig e.a. Daarnaast zijn er diverse (huis)kringen, een druk bezochte Zondagavondzang en andere ontmoetingsmomenten buiten de reguliere kerkdiensten.

Onze wensen

Uw kennis van en ervaring met het Woord van God kunt u tijdens kerkdiensten en op andere momenten vertalen naar de antwoorden op vragen van deze tijd op een hedendaagse en verbindende manier.

U bouwt mee aan een gelovige generatie van jong en oud en bent bereid tot vernieuwing en toerusting van een gemeente die toekomstgerichte initiatieven ontplooit. U luistert naar wat jong en oud beweegt en kunt beleidsmatig adviseren. Daarnaast staat u open voor een verscheidenheid aan muzikale inbreng in samenwerking met een cantor, diverse zangers en muzikanten.

Profielschets

Als persoon bent u:

 • enthousiast;
 • bruggenbouwer;
 • stabiel;
 • bereid tot vernieuwing.

Uw kwaliteiten:

 • Als pastor goed kunnen luisteren naar verhalen van jong en oud.
 • Samenbindend kunnen werken in een pluriforme gemeente met verscheidenheid in geloofsbeleving.
 • De prediking kunnen verbinden met de vragen van deze tijd in een goed verstaanbare en voor ieder begrijpelijke taal.
 • Beleidsmatig kunnen adviseren.
 • Affiniteit met ouderen en er zijn voor de hele gemeente.
 • Kunnen samenwerken met collega’s binnen onze gemeente.

Uw visie:

 • De verscheidenheid in geloofsbeleving zien als een uitdaging om vanuit de rijkdom van het evangelie te werken aan eenheid in onze gemeente.
 • Openstaan voor de muzikale inbreng van cantor en gemeenteleden.
 • Er ook willen zijn voor gemeenteleden aan de rand van onze gemeente.
 • Openstaan voor samenwerking met andere gemeenten in Zwijndrecht.
 • Affiniteit met de oecumenische en evangelische stroming binnen de gemeente.

Uw taken:

 • Inspireren van de gemeente van Christus in verkondiging en viering in verbondenheid met het belijden van de kerk.
 • Met bezieling uitvoeren van het pastoraat.
 • De prediking verzorgen vanuit het hart op een exegetisch verantwoorde wijze.
 • Toerusten en begeleiden van ambtsdragers en vrijwilligers.
 • Samenwerken met de kerkenraad aan de ontwikkeling en opbouw van de gemeente.
 • Een positieve bijdrage willen leveren aan de eenwording met de Zwijndrechtse PKN gemeenten.

Is uw belangstelling gewekt?

Uw schriftelijke reactie ontvangen wij graag vóór 1 juni 2018 via het e-mailadres beroepingscommissie@gkzwijndrecht.nl t.n.v. mevrouw Thera Berger.

Voor eventuele vragen neemt u contact op met Thera Berger, voorzitster beroepingscommissie, telefoon 078-6191504 /e-mail: theraberger@gmail.com of beroepingscommissie@gkzwijndrecht.nl