Vacatures

Momenteel is er één vacature beschikbaar.

fulltime predikant met durf en vertrouwen

Bent u naar ons op zoek?

Bent u een inspirerende voorganger, spiritueel én een verbindende teamspeler? Heeft u hart voor eredienst, pastoraat en het “uitreiken naar de stad”? Wilt u wonen en werken in onze gemeente? Wilt u samen met ons actief invulling geven aan onze manier van kerk-zijn op een vernieuwende wijze? Dan is dit een interessante vacature voor u!

Wij zoeken:

Een predikant die samen met de collega (1 fte) en veel enthousiaste en betrokken vrijwilligers een team vormt. Een predikant die, net als wij, Jezus als bron heeft van zijn of haar denken en doen. Wij zoeken een predikant die meedenkt over het uitdragen hiervan en ons helpt bij het zichtbaar maken van onze kerkelijke gemeente in de buurt en in Zwijndrecht. Als Bethelkerk, maar ook in de samenwerking met de andere PKN gemeenten in Zwijndrecht.

Wat gaat u doen?

  • Vieringen: U gaat graag voor in erediensten. Vanuit de kracht van Gods geest maakt u verbinding met vragen waar wij vandaag voor staan.
  • Pastoraat: U heeft passie voor pastorale zorg voor de gehele gemeente, maar met bijzondere aandacht voor de ouderen.
  • Gemeente-opbouw: U denkt en werkt mee in het grote aanbod van toerustende activiteiten binnen de gemeente.
  • Samen kerk zijn: U wordt enthousiast van kerk zijn in, voor en met de buurt, ook in samenwerking met de andere gemeenten in Zwijndrecht.

Waar komt u terecht?

– een warme, gemeente met verscheidenheid in geloofsbeleving

– een gemoderniseerd kerkgebouw uit 1890 met functionele bijzalen.

– organisten, andere muzikanten, zangers, een cantor, muziekgroepen e.a. diemeedenken over de muzikale invulling van de diensten

– een gemeente die veel activiteiten aanbiedt op het gebied van toerusting, ontmoeting, diensten met een ander karakter dan de traditionele erediensten (praisediensten, zondagavondzang, jongerendiensten, Met-Z’n-Allen diensten, vespers)

Heeft u interesse?

Neem dan contact met ons op!

Mail uw motivatie en cv zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 november) naar ons op.

Heeft u vragen of wilt u eerst even telefonisch kennis maken, dan kunt u contact opnemen met Joop Kolkman. Telefonisch: 078-6104975 of per mail.

Meer informatie en de profielschets vindt u op onze website.

Heeft u belangstelling of een andere vraag?

Voor eventuele vragen neemt u contact op met Thera Berger, voorzitster beroepingscommissie, telefoon 078-6191504 /e-mail: theraberger@gmail.com of beroepingscommissie@gkzwijndrecht.nl