Nieuwsberichten

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? U leest het hier!

Nieuws in en rondom de Bethelkerk

Collecte op 30 april voor de ZWO


De werkgroep ZWO  heeft als basis de opdracht door Jezus gegeven in Mattheüs 28: “Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb”. Hiermee gaan we dus met ZWO de landsgrenzen over, naar landen in ontwikkeling en in ons geval met de focus op de jeugd (kinderen), hun welzijn en opvoeding (ook geloofsopvoeding).

De werkgroep heeft  een aantal projecten geadopteerd met als doel een meer persoonlijke binding met de “zendelingen” en de mensen in hun werkgebied. Om een intensief contact op te bouwen en te houden met die projecten zijn er binnen de werkgroep ZWO zogenaamde “projectleiders” aanwezig. Zij informeren geregeld via het kerkblad over het wel en wee van mensen in de werkgebieden.

Met deze adoptie hebben wij een jaarlijkse verplichting aangegaan van minimaal € 10.000.

De collecte van 30 april zal hier voor worden aangewend.

Meer informatie over de projecten op : Https://sites.google.com/view/bethelkerkzwijndrecht/in-en-om-de-kerk/missionair-werk

Helpt u ook mee om deze collecte een succes te maken ?

Namens de ZWO, Kees van HerpenGemeente avond 18 april

UITNODIGING GEMEENTEAVOND dinsdag 18 april 2023

 

Aan de gemeenteleden,

 

Graag willen we u van harte uitnodigen voor de gemeenteavond op dinsdag 18 april 2023.

 We willen een aantal zaken met u delen waar we als kerkenraad de afgelopen periode mee bezig zijn geweest:

 

PKN

In het kort praten we u bij over de stand van zaken. Op 21 juni en 13 september volgen twee gemeenteavonden die geheel in het teken staan van het samengaan.

 

Uitleg pioniersplek

 

Wat is de status hiervan en welke stappen worden vanaf nu genomen ?

 

P A U Z E

 

Werkgroep communicatie

 

Deze groep zal uitleg geven wat zij zoal doen en waar nog hulp bij gezocht wordt.

 

Beleidsplan.

 

 Elke (wijk)gemeente maakt op gezette tijden een nieuw beleidsplan. Het beleidsplan voor de periode 2023-2028 is door een werkgroep voorbereid, en zal op deze avond met u worden besproken.

 

Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie en thee, vanaf 19.50 nemen wij plaats in de kerkzaal zodat  de avond om 20.00 uur kan beginnen.

 

De avond is uiterlijk om 22.00 uur afgelopen.

 

 

Hartelijke welkom aan alle gemeenteleden namens de kerkenraad,

 

Nico de Kievit , scriba


Klik hier voor oudere berichten.

Heeft u onze app al?

Protestant is de app van de Protestantse Kerk in Nederland. Zoek in de app op de plaatsnaam van de stad of dorp van de kerk waarover u meer wilt weten en blijf op de hoogte van al het nieuws. Protestant geeft u snel toegang tot nieuwsberichten, agenda, contactgegevens en tweets. 

Download 'Protestant' voor Apple en Anroid.