Jeugdwerk

Het jeugdwerk wordt samen met De Hoeksteen georganiseerd.

oppas

Elke zondag is er de mogelijkheid om uw kind(eren) tijdens de kerkdienst bij de oppas te brengen. Het gaat om kinderen van 0 tot 4 jaar.

Eventueel kunt u uw kind(eren) aan het einde van de dienst ophalen om met elkaar de zegen te ontvangen.

Contactpersoon: Bianca Seuneke, telefoon 078-6207488 of e-mail.

Kindernevendienst

De kindernevendienst wordt gehouden in de bijzalen van de kerk. Er wordt aan de kinderen een bijbelverhaal verteld, gebeden, een verwerking gemaakt en soms gezongen. De kinderen zitten eerst in de kerk en gaan in de loop van de dienst naar de eigen ruimten.

De kindernevendienst wordt in 2 groepen gegeven, t.w. basisschoolgroep 1 t/m 3, groep 4 t/m 8.

Coördinatie: Karen Klop, telefoon 078-6102154 en Marijke Schop, telefoon 078-6818173 of e-mail.

Jeugdnevendienst

Deze wordt wekelijks gehouden op zondagmorgen in De Pastorie naast de Bethelkerk. De ene week is het voor 12 t/m 14 jarigen en de andere week voor 15 t/m 18 jarigen. De jeugdnevendienst start direct om 09.30 uur (let op: met wintertijd om 10:00 uur).

Actuele tijden staan in de agenda.

Er wordt tijdens de jeugdnevendienst een bepaald Bijbelgedeelte behandeld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een methode die gericht is op jongeren.

Contactpersoon: Wouter Nugteren, telefoon 078-6120016 of e-mail.

catechisatie

We starten aan het begin van het schooljaar weer verschillende groepen voor de catechese. In deze groepen willen we met jullie praten over onderwerpen die voor jullie in het dagelijks leven van belang zijn. Het ontmoeten van leeftijdsgenoten, met hen praten over de bijbel en Gods bedoeling daarmee, is een ervaring die je niet wilt missen!

We beginnen in de week van 30 september. Jullie zijn allemaal van harte welkom en we hopen je te zien!


Basiscatechese (groep 7 en 8): ds. Steven Kafoe

Vrijdag van 16.00 tot 17.00 in de Bethelkerk, tijdens de data van de instuif


12 tot 15 jaar: ds. Steven Kafoe

Maandag van 19:15 tot 20:00 in de Bethelkerk


16 tot 17 jaar: Paul den Otter

Woensdag van 20:00 tot 20:45 in de Hoeksteen


18+: ds. Annelene Metz / ds. René Wouda / ds. Steven Kafoe

Dinsdag van 20.00 tot 21.30 in de Bethelkerk, elke drie weken. Meer informatie bij ds. Steven Kafoe


Clubs

De Bethelkerk beschikt over een aantal clubs.

Jeugdouderlingen en taakgroep jeugd

Het SOW-Jeugdwerk is een samenwerking tussen de Bethelkerk en de Hoeksteen. Het Samen Op Weg Jeugdwerk.

Jeugdouderlingen

De jeugdouderlingen zijn enthousiaste mensen die, in alles wat ze doen, de jongeren van de gemeente in het oog hebben en hen tot dienst wil zijn. Ze vertegenwoordigen de jeugd in de kerkenraad, zijn te allen tijde beschikbaar voor jeugdpastoraat en nog veel meer.

De jeugdouderlingen zijn te bereiken via e-mail.

Taakgroep jeugd

Dit is het overkoepelend orgaan waaronder alle clubs en activiteiten van De Hoeksteen en de Bethelkerk vallen.

Voorzitter: Esther Hollemans

Penningmeester: Harold Westerman

Secretaris: Esther van Herpen, te bereiken via e-mail.