Jeugdwerk

Het jeugdwerk wordt samen met De Hoeksteen georganiseerd.

Je bent hartelijk welkom! Neem wel eerst contact op met de contactpersoon van de club. Contactpersonen zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van Corona.

oppas

Oppas is er wekelijks. Eventueel kunt u uw kind(eren) aan het einde van de dienst ophalen om met elkaar de zegen te ontvangen.

Contactpersoon: Bianca Seuneke, telefoon 078-6207488 of e-mail.

Kindernevendienst

De kindernevendienst wordt gehouden in de bijzalen van de kerk. Er wordt aan de kinderen een bijbelverhaal verteld, gebeden, een verwerking gemaakt en soms gezongen. De kinderen zitten eerst in de kerk en gaan in de loop van de dienst naar de eigen ruimten.

De kindernevendienst wordt in 2 groepen gegeven, t.w. basisschoolgroep 1 t/m 3, groep 4 t/m 8.

Coördinatie Karin Valk, telefoon 06 20 47 17 23.

Jeugdnevendienst

In december 2022 starten we in De Hoeksteen een jeugdnevendienst, bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 10 tot pakweg 16-17 jaar. We organiseren deze jeugdnevendienst in principe iedere eerste zondag van de maand, echter in januari 2023 niet op nieuwjaarsdag, maar op zondag 8 januari. In de zeven geplande bijeenkomsten in het seizoen 2022/2023 hebben we het over ‘discipel zijn van Jezus’. De jeugdnevendienst zal worden geleid door Paul den Otter en hij zal steeds proberen jullie zelf zo veel als mogelijk aan het woord te laten zijn. We komen steeds om 10.00 uur bij elkaar in de huiskamer van De Hoeksteen. Aan het einde van de kerkdienst (rond 11.00 uur) gaan we naar de kerkzaal om samen met de aanwezige gemeenteleden de zegen van de predikant te ontvangen.

We hopen op een goede opkomst en veel mooie gesprekken.

Contactpersoon: Paul den Otter (paul.den.otter@pkn-zwijndrecht.nl)

Clubs

De Bethelkerk beschikt over een aantal clubs.

Data: 5 nov, 19 nov, 3 dec, 17 dec, 14 jan, 28 jan, 11 feb, 25 feb, 11 mrt, 25 mrt, 8 apr, 22 apr, 6 mei, 20 mei, 3 jun.

  • Brugclub (derde klas en hoger, e-mail volgt nog)

  • Het jaarlijkse IJWKAMP

Data volgt snel.

Jeugdouderlingen en taakgroep jeugd

Het SOW-Jeugdwerk is een samenwerking tussen de Bethelkerk en de Hoeksteen. Het Samen Op Weg Jeugdwerk.

Jeugdouderlingen

De jeugdouderlingen zijn enthousiaste mensen die, in alles wat ze doen, de jongeren van de gemeente in het oog hebben en hen tot dienst wil zijn. Ze vertegenwoordigen de jeugd in de kerkenraad, zijn te allen tijde beschikbaar voor jeugdpastoraat en nog veel meer.

De jeugdouderlingen zijn te bereiken via e-mail.

Taakgroep jeugd

Dit is het overkoepelend orgaan waaronder alle clubs en activiteiten van De Hoeksteen en de Bethelkerk vallen.

Voorzitter: Paul van Dijk

Penningmeester: vacant

Secretaris: Esther Nagtegaal-van Herpen