Jeugdwerk

Het jeugdwerk wordt samen met De Hoeksteen georganiseerd.

Je bent hartelijk welkom! Neem wel eerst contact op met de contactpersoon van de club. Contactpersonen zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van Corona.

oppas

Wegens een tekort aan leiding kunt u uw kind(eren) alleen de tweede zondag van de maand bij de oppas brengen. Het gaat om kinderen van 0 tot 4 jaar.

Eventueel kunt u uw kind(eren) aan het einde van de dienst ophalen om met elkaar de zegen te ontvangen.

Contactpersoon: Bianca Seuneke, telefoon 078-6207488 of e-mail.

Kindernevendienst

De kindernevendienst wordt gehouden in de bijzalen van de kerk. Er wordt aan de kinderen een bijbelverhaal verteld, gebeden, een verwerking gemaakt en soms gezongen. De kinderen zitten eerst in de kerk en gaan in de loop van de dienst naar de eigen ruimten.

De kindernevendienst wordt in 2 groepen gegeven, t.w. basisschoolgroep 1 t/m 3, groep 4 t/m 8.

Coördinatie Karin Valk, telefoon 078-6190223

Jeugdnevendienst

Deze wordt wekelijks gehouden op zondagmorgen in De Pastorie naast de Bethelkerk. De ene week is het voor 12 t/m 14 jarigen en de andere week voor 15 t/m 18 jarigen. De jeugdnevendienst start direct om 09.30 uur (let op: met wintertijd om 10:00 uur).

Actuele tijden staan in de agenda.

Er wordt tijdens de jeugdnevendienst een bepaald Bijbelgedeelte behandeld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een methode die gericht is op jongeren.

Contactpersoon: Wouter Nugteren, telefoon 078-6120016 of e-mail.

catechisatie

We starten aan het begin van het schooljaar weer verschillende groepen voor de catechese. In deze groepen willen we met jullie praten over onderwerpen die voor jullie in het dagelijks leven van belang zijn. Het ontmoeten van leeftijdsgenoten, met hen praten over de bijbel en Gods bedoeling daarmee, is een ervaring die je niet wilt missen!

We beginnen meestal in de laatste week van september. Jullie zijn allemaal van harte welkom en we hopen je te zien!


Basiscatechese
Voor deze groep is er dit jaar geen basiscatechese.

Leeftijd 12 tot 15 jaar (1e en 2e klas)
dinsdag 19.00 – 20.00
Gegeven door René Wouda, in de Bethelkerk
Rotterdamseweg 73

Leeftijd 14-15 jaar (3e en 4e klas)
maandag 19.00 – 20.00
Gegeven door Steven Kafoe, in de Bethelkerk
Rotterdamseweg 73

Leeftijd 16-17 jaar (5e en 6e klas)
woensdag 19.30 – 20.30
Gegeven door Paul den Otter, in de Hoeksteen
Thorbeckelaan 2

Leeftijd 18-99 jaar
ds. Annelene Metz / ds. René Wouda / ds. Steven Kafoe
Dinsdag van 20.00 tot 21.30 in de Bethelkerk, elke drie weken. Meer informatie bij ds. Steven Kafoe

Clubs

De Bethelkerk beschikt over een aantal clubs.

  • IJW Club: Instuif (groep 3 t/m 6) contactpersoon Margriet Lommers, margrietlommers@hotmail.com.

  • SWITCH (groep 7 en 8, e-mail: Switch@SOWJeugdwerk.nl)
    om de week zaterdag vanaf 19.30 uur. Data: 16 okt, 30 okt, 13 nov, 27 nov, 11 dec, 8 jan, 22 jan, 5 feb, 19 feb, 5 mrt, 19 mrt, 2 apr, 16 apr

  • SPIRIT (brug- en tweede klas en eventueel derde klas, e-mail: Spirit@SOWJeugdwerk.nl)
    om de week zaterdag vanaf 19.30 tot 21.30 uur. Data: 25 sept, 9 okt, 23 okt, 6 nov, 20 nov, 4 dec, 18 dec, 15 jan, 29 jan, 12 feb, 26 feb, 12 mrt, 26 mrt, 9 apr, 23 apr.

  • Brugclub (derde klas en hoger, e-mail: Brugclub@SOWJeugdwerk.nl)

  • Het jaarlijkse IJWKAMP

Jeugdouderlingen en taakgroep jeugd

Het SOW-Jeugdwerk is een samenwerking tussen de Bethelkerk en de Hoeksteen. Het Samen Op Weg Jeugdwerk.

Jeugdouderlingen

De jeugdouderlingen zijn enthousiaste mensen die, in alles wat ze doen, de jongeren van de gemeente in het oog hebben en hen tot dienst wil zijn. Ze vertegenwoordigen de jeugd in de kerkenraad, zijn te allen tijde beschikbaar voor jeugdpastoraat en nog veel meer.

De jeugdouderlingen zijn te bereiken via e-mail.

Taakgroep jeugd

Dit is het overkoepelend orgaan waaronder alle clubs en activiteiten van De Hoeksteen en de Bethelkerk vallen.

Voorzitter: Esther Hollemans

Penningmeester: Harold Westerman

Secretaris: Esther van Herpen, te bereiken via e-mail.