AnbI

Bethelkerk Zwijndrecht is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Iedereen die aan ons een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Hieronder staan de ANBI gegevens van onze gemeente.

ANBI kerk

1. Algemene gegevens

Naam: De statitutaire naam van onze gemeente is "Gereformeerde Kerk Zwijndrecht".

RSIN: Ons fiscaal nummer is 850826354.

Contactgegevens: Gereformeerde Kerk Zwijndrecht is te vinden aan de Rotterdamseweg 73, 3332 AD te Zwijndrecht.

2. Doelstelling van de ANBI

Dit onderdeel wordt nog toegevoegd.

3. De hoofdlijnen van het beleidsplan

Het beleidsplan vindt u hier.

4. Samenstelling van het bestuur

Meer informatie vindt u hier.

5. Het beloningsbeleid

Beloning van predikanten, kerkelijke medewerkers en vrijwilligers volgt de arbeidsvoorwaarden van de PKN.

6. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Gereformeerde Kerk Zwijndrecht heeft activiteiten ontwikkeld die dienstbaar zijn voor de doelstelling . Een indruk van een deel van deze activiteiten is te krijgen via onze website en dan specifiek onder het item Nieuws.

7. Financiƫle verantwoording

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. In dit bestand wordt de balans, een overzicht van de uitgaven en inkomsten van het afgelopen jaar en de begroting van het lopende jaar weergegeven. Kijk voor de balans van 2017 hier.