in en om de kerk

De (kerkelijke) gemeente, dat zijn wij allemaal, met elkaar, alle leden van de kerk. Wat willen wij? Waarom zijn wij lid van die kerk? Dat staat allemaal in het beleidsplan.

Beleidsplan

Een beleidsplan vertelt wat er wordt gedaan en hoe dat gebeurt, en wat we als kerkelijke gemeente willen doen in de komende tijd. Wat kunnen we met de beschikbare middelen: menskracht, financiën en gebouwen? Waar leggen we de nadruk op en welke prioriteiten worden gesteld? Al deze antwoorden hebben we verwerkt in ons beleidsplan, die vindt u hier.

Webredactie

Heeft u tips of tops over de website? U kunt gerust contact opnemen met onze webredactie Eline of Marijn!