Kerkrentmeesters

Kerkrentmeester is een belangrijke functie binnen onze kerk. Hun taken en contactgegevens vindt u hier.

College van kerkrentmeesters

Dit college heeft de dagelijkse zorg over de materiële zaken van de kerk, zoals de gebouwen, de financiën, maar ook over het personeel.

Het College van Kerkrentmeesters bereikt u per e-mail.

Het dagelijks bestuur van het College van Kerkrentmeesters bestaat uit de volgende leden:

 • Voorzitter: dhr. P.L. (Peter) Rietberg
 • Secretaris: mw. D.T. (Désiré) de Graaf-Sakko
 • Penningmeester: dhr. W.J.H. (Pim) Middelbeek

Taken

 • onderhoud van de kerk en twee pastorieën
 • verantwoordelijk voor personeel
 • verantwoordelijk voor automatisering
 • verantwoordelijk voor kerkradio

Bankrekeningnummers

REKENING VAN; BANK; IBAN nummer

 • Boekhouder Gereformeerde Kerk; Rabobank; NL39 RABO 0377503371
 • Boekhouder Gereformeerde Kerk; ING; NL44 INGB 0000184110
 • Penningmeester Diaconie; Rabobank; NL41 RABO 0377501492
 • Penningmeester Diaconie; ING; NL26 INGB 0000236911
 • Penningmeester Zendingscomm.; Rabobank; NL57 RABO 0377553972
 • Penningmeester Zendingscomm.; ING; NL77 INGB 0000146462
 • Penningmeester Evangelisatiecomm.; Rabobank; NL12 RABO 0377557498
 • Penningmeester Evangelisatiecomm.; ING; NL85 INGB 0000224985
 • Penningmeester Kerkradiocomm.; Rabobank; NL40 RABO 0397625324
 • Penningmeester Kerkradiocomm.; ING; NL31 INGB 0002997053
 • Penningmeester Zusterkring; Rabobank; NL07 RABO 0335107575
 • Penningmeester SOW Jeugdraad; Rabobank; NL93 RABO 0377517143

financiële stukken

Als u meer informatie over de financiën (financieel verslag) wenst, dan kan dat. In het kerkelijk bureau liggen de stukken voor u ter inzage.

vvb / kerkbalans

Het financieel beheer gaat gemakkelijker wanneer het College van Kerkrentmeesters ongeveer weet wat de inkomsten in een bepaald jaar zullen zijn. De leden bepalen zelf hoeveel ze meebetalen. VVB = VASTE VRIJWILLIGE BIJDRAGE. De bijdrage is dus vrijwillig, maar u legt de bijdrage voor het komende jaar vast. Er is wel een richtlijn:

Netto inkomen per maand; V.V.B. per maand in %

 • tot € 1400; 2 %
 • € 1401 tot € 1800; 3 %
 • € 1801 tot € 2200; 5 %
 • € 2201 en hoger; 7,5 %

telecommissie

De opbrengst van de collectes in de kerkdiensten wordt geteld door een aantal vrijwilligers, die daarna de bedragen per collectedoel doorgeven aan het Kerkelijk Bureau voor publicatie in het Kerkblad.

testament / legaat

De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Dat is begrijpelijk. Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin kunnen zij laten vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten.

Eén van die goede doelen is de plaatselijke kerkelijke gemeente, omdat:

 • de kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, die veelal mensen tot steun is
 • de kerkelijke gemeente, die zich inzet voor de medemens, zoals door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving, die extra aandacht nodig hebben
 • de kerkenraad, die aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk
 • de kerkgemeenschap die probeert mensen, die aan de rand van de samenleving terecht gekomen zijn, weer een menswaardig bestaan te bieden
 • de kerk, die zich inzet voor de samenleving in zijn geheel
 • de kerkelijke gemeente, die een al dan niet monumentaal kerkgebouw onderhoudt, dat in ons dorp of onze stad het beeld bepaalt.

Daarom de kerk!

Dit zijn enkele voorbeelden, waaruit blijkt dat het van groot belang is dat er in onze gemeente of stad een kerkgemeenschap is. Een kerkgemeenschap die God dient en zorg heeft voor ons en onze medemens. Een kerk die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.

Testament

Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denk dan ook eens aan de plaatselijke kerkelijke gemeente. Als u overweegt om de gemeente in de toekomst te steunen, kunt u dit laten vastleggen in een testament. U bepaalt zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de kerkelijke gemeente als (mede)erfgenaam benoemen. Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat u nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.

U kunt de kerkelijk gemeente op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door een erfstelling.

Notaris

Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

Vragen

Mocht u meer informatie wensen, neem dan contact op met of raadpleeg uw notaris.Met algemene vragen kunt u terecht bij de website www.notaris.nl of bij de notaristelefoon: 0900-346 93 93. U kunt ook een afspraak maken met een notaris bij u in de regio.

Wanneer u het belangrijk vindt om de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht geld na te laten en u wilt daarover nadere informatie, neem dan contact op met het college van kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht,p/a de heer W.J.H. Middelbeek, De Botvink 5, 3332 AA Zwijndrecht, telefoon: 078-6121782.