Missionair werk

Als je gelooft dat er een God is, dat die God van jou houdt en dat Hij wil dat jij houdt van de mensen om je heen, dan wil je dat aan anderen vertellen en laten zien. Dat is een missie! Gelovigen hebben een missie.

In onze gemeente is die missie onderverdeeld in twee werkgroepen:

 • Missie dichtbij, in Zwijndrecht en directe omgeving, noemen we evangelisatie en dit deel valt onder de werkgroep “Kerk-naar-Buiten” (KnB).

 • Missie ver weg, buiten de landsgrenzen, noemen we zending en dit deel valt onder de werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).

Beide werkgroepen vallen in de Taakgroep Missionair Werk en zijn daardoor alszodanig vertegenwoordigd in de Kerkenraad.

Kerk-naar-buiten

Evangelisatie is een missionaire taak. Het houdt immers in, dat wij als mensen van de kerk ons geloof en leven uit liefde voor onze Heer in woord en daad doorgeven en uitdragen aan iedereen, die het horen en zien wil.

De werkgroep “Kerk-naar-Buiten” (KnB) heeft als doel: de verspreiding van Gods Woord, het Evangelie, in Zwijndrecht en directe omgeving. Er is een goede samenwerking met andere lokale kerken, o.a. via de interkerkelijke werkgroep Kerken-in-Zwijndrecht (KiZ). Door het Woord handen en voeten te geven in de gemeente, kan het geloof in de praktijk gebracht worden.

 • Enkele van de activiteiten van KnB, al dan niet i.s.m. KiZ:

 • Verspreiding van de Elisabethbode

 • Organisatie van de jaarlijkse Volkskerstzang op kerstavond in de Bethelkerk

 • Het (mede-)organiseren van Alphacursussen

 • Organisatie van School en Kerk: scholen laten kennismaken met wat er zoal in en rond de kerk gebeurd

 • Samen met KiZ meewerken aan de diverse acties rondom Kerst en Pasen. Bijvoorbeeld in de winkelcentra en via het KinderKerstEvent (interactieve lampion optocht).

Contact

Voorzitter: Hans van den Berg

Penningmeester: Hans de Waal

E-mail: kerknaarbuiten@gkzwijndrecht.nl

Natuurlijk is het mogelijk het werk van KnB (evangelisatie) financieel te steunen.

 • Rabo rekeningnr NL12 RABO 0377557498, t.n.v. Penningmeester Evangelisatiecomm.

 • -ING rekeningnummer NL85 INGB 0000224985, t.n.v. Penningmeester Evangelisatiecomm.

ZWO - Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

De werkgroep ZWO Bethelkerk, onderdeel van de Taakgroep Missionair Werk, richt zich met name op projecten in het buitenland, dus “over de grenzen”, ver weg. De werkgroep heeft namens de Bethelkerkgemeente een aantal projecten geadopteerd met als doel een meer persoonlijke binding met de mensen achter en in die projecten te activeren en op te bouwen. Dit proberen we door intensief contact met die projecten te hebben middels zogenaamde “projectleiders”, mensen uit de werkgroep ZWO.

Soms wordt een project geadopteerd in samenwerking met Kerk in Actie (KiA). Samen met de Diaconie en Kerk in Actie wordt geprobeerd snel en direct actie te ondernemen in geval van rampen, waar dan ook ter wereld. Momenteel zijn er drie “geadopteerde” projecten, elk met een eigen “projectleider” vanuit de werkgroep. In de tijd kunnen projecten wijzigen. ZWO Bethelkerk houdt u middels kerkbode en andere media op de hoogte van de status en waar nodig van de veranderingen in en van projecten.

Eén van de vaste activiteiten om fondsen te werven voor de ZWO projecten is het Verjaardagsfonds. Een aantal enthousiaste mensen uit de gemeente gaat bij jarigen langs. Die krijgen een bijzondere kaart aangeboden. De jarige kan dan een vrijwillige bijdrage in het meegebrachte busje doen.

Fondsen werven doet ZWO ook via zogenaamde Benefiet Diners. Gemiddeld vier maal per kerkelijk seizoen worden deze diners georganiseerd in ‘t Struweel alwaar men dan kan inschrijven voor een meergangen diner inclusief drankjes. De opbrengst van deze eetfestijnen is dan ook weer voor de projecten van de ZWO.

Elk jaar, meestal in mei, geeft ZWO haar eigen nieuwskrantje uit. De projecten worden kort beschreven met de up-to-date informatie over het project en wie de projectleiders zijn. Dit info blad heet: VANDAAR.

Contact

Voorzitter: Hans van den Berg

Penningmeester: Rien Timmer

E-mail: ZWO@gkzwijndrecht.nl

Natuurlijk is het mogelijk het werk van ZWO (zending) financieel te steunen.

 • ING nr NL77INGB 0000 1464 62, t.n.v. Zendingscommissie ZWO groep Gereformeerde kerk te Zwijndrecht, o.v.v. bijdrage ZWO

 • Rabo rekeningnr NL57RABO 03775 539 72, t.n.v. Zend.Comm.Geref.Kerk Zwijndrecht

Contactpersonen voor het Verjaardagsfonds (onderdeel van ZWO):

●Anneke de Roon, email aderoon@xs4all.nl

●Corrie van den Berg, email cvandenberg786@gmail.com

Huidige projecten

Zending onder Tibetanen in Azië

In een uitgestrekt berggebied met veelal kleine dorpen en kloosters wonen mensen die nog nooit de naam van Jezus hebben gehoord. Uitgezonden door CAMA, een wereldwijde interkerkelijke zendingsbeweging, runnen J. en E. een restaurant, een zogenoemde ‘social enterprise’. Dit doen ze vanuit een toeristisch deel van de stad. Met als drijfveer de principes van het Koninkrijk worden ongeschoolde locals getraind in een positieve werkomgeving. Het gaat dus om Woord én Daad: in en door het bedrijf wordt het Evangelie geleefd en gedeeld. Locals die interesse hebben, worden verder onderwezen in het Woord van God door Bijbelstudie en in praktische dagelijkse situaties. Later gaan zij terug naar hun eigen dorpen alwaar ze de Blijde Boodschap kunnen doorgeven.

ZWO contactpersoon voor dit project is Inez van Huizen.

Vrienden van Wit-Rusland

De stichting Vrienden van Wit-Rusland richt zich op de kinderen in het gebied waar onze “Rusland Kinderen” vandaan komen, de kinderen die 6 weken per jaar bij ons in Zwijndrecht komen logeren. VvWR wil graag directe, praktische en geestelijke nazorg ter plaatse bieden aan deze kinderen. Maar ook aan hun broertjes, zusjes, vriendjes en klasgenootjes. D.m.v. bijbelzomerkampen gecombineerd met sport en spel wil VvWR de kinderen plezier geven en hun gezondheid in de gaten houden. Gedurende de wintermaanden zorgt de stichting ook voor voedselpakketten voor de armsten onder de gezinnen. Zo wordt geprobeerd het hele jaar door de kinderen en hun gezinnen in de gaten te houden en waar nodig hulp te bieden.

ZWO contact persoon voor dit project is Jan Scheele.