Missionair werk

Als je gelooft dat er een God is, dat die God van jou houdt en dat Hij wil dat jij houdt van de mensen om je heen... dan wil je dat aan anderen vertellen en laten zien. Dat is een MISSIE. Gelovigen hebben een missie.

Volgens goed gebruik is voor dit werk een commissie opgericht: de Taakgroep Missionair Werk. De Taakgroep Missionair Werk bestaat uit twee onderdelen:

 • De Evangelisatiecommissie (evangelisatie dichtbij)
 • De Werkgroep ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking); hulp voor de verre naaste)

Eén vaste activiteit om geld voor de missionaire projecten binnen te halen is het Verjaardagfonds. Een aantal enthousiaste mensen uit de gemeente gaat bij jarigen langs. Die krijgen dan een bijzondere kaart aangeboden. De jarige kan dan een vrijwillige bijdrage in het bekende busje doen.

Contact Verjaardagsfonds:

 • Anneke de Roon, telefoon 078-6120690 of e-mail.
 • Corrie van den Berg, telefoon 078-6104329 of e-mail.

Evangelisatie

Evangelisatie is ook een missionaire taak. Het houdt immers in, dat wij als mensen van de kerk ons geloof en leven uit liefde voor onze Heer in woord en daad doorgeven en uitdragen aan iedereen, die het horen en zien wil.

Het doel is de verspreiding van Gods woord, het Evangelie, in Zwijndrecht. Dit doen we vanuit de Bethelkerk, maar vooral ook door samenwerking met andere kerken. Er is een goede interkerkelijke samenwerking in Zwijndrecht middels de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie.

Enkele van de aktiviteiten zijn:

 • Verspreiding van de "Elisabeth" (v/h Elisabethbode).
 • Organisatie van de jaarlijkse Volkskerstzang op kerstavond in de Bethelkerk
 • Het (mede-)organiseren van Alphacursussen
 • Meewerken aan Met Z'n Allen Diensten en de jaarlijkse Evangelisatiezondag
 • Het financieel steunen van Evangelisatiewerk van externe organisaties
 • Meewerken aan evangelisatieacties rondom Kerst en Pasen in o.a. de winkelcentra (Interkerkelijk)

Evangelisatie doen we met z'n allen. Niet slechts een klein groepje dat daarvoor is aangesteld. Wanneer we een aanstekelijke christen zijn, wanneer we een aanstekelijke gemeente zijn, wordt evangelisatie bedreven. Dan kunnen we Gods liefde en waarheid bekend maken aan de mensen om ons heen. Dat willen we toch ook? Natuurlijk gaat dat niet meer door met een megafoon op de hoek van de straat te gaan staan, maar vooral door persoonlijke evangelisatie en daarnaast door speciale wat groter opgezette acties.

Wordt u in het uitdragen van het geloof belemmerd door de gedachte dat u daarvoor iemand anders zou moeten zijn dan u in feite bent? Weet dan dat God wist wat Hij deed toen Hij u maakte. Hij heeft u geschapen met een unieke persoonlijkheid, met een unieke combinatie van karakter, talenten en achtergronden. En zo wil Hij u gebruiken op een manier die past bij uw persoonlijkheid. Hij heeft een grote variëteit ingebouwd in de gemeenschap van gelovigen, in de gemeente. Ook in de onze.

In het uitdragen van je geloof mag je jezelf zijn. Op die manier zult u een maximale invloed op anderen hebben. En zo zijn we dus met z'n allen de Evangelisatie werkgroep!

Voorzitter: Hans van den Berg, tel. 078-6104329

Penningmeester: Hans de Waal, tel. 078-6120568

Contactpersoon Interkerkelijke Evang. Cie.: Annet van Willigen, tel. 078-6122849 of e-mail.

Natuurlijk is het mogelijk het evangelisatiewerk financieel te steunen.

 • Penningmeester Evangelisatiecomm.

Rabobank: NL12 RABO 0377557498

 • Penningmeester Evangelisatiecomm.

ING: NL85 INGB 0000224985

ZWO - Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Onze taak is: het informeren en bewust maken van kerkleden en anderen, het betrekken van mensen bij het ZWO werk, en het inzamelen van geld ten behoeve van de verre naaste. De ZWO is een samenwerkingsverband van een aantal protestantse organisaties. De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

 • Zending is de opdracht aan kerken en christenen om de bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen. Een voorbeeld is het gevangenisbezoek in gevangenissen in Nepal (Kerk in Actie).
 • Werelddiaconaat is een kerkelijk antwoord op de nood in de wereld. Een voorbeeld is noodhulp aan slachtoffers van geweld in Indonesië (Kerk in Actie).
 • Ontwikkelingssamenwerking is het aanpakken van de oorzaken die armoede en onrechtvaardige structuren in stand houden. Een voorbeeld is het keurmerk dat de stichting Max Havelaar geeft aan een product. Dit garandeert onder andere goede arbeidsvoorwaarden.

De ZWO ondersteunt organisaties op het gebied van kerkelijk werk, dagelijkse zorg, hulpverlening, strijd tegen onrecht en aandacht voor de jeugd. Samen met mensen waar het om gaat worden oplossingen gezocht. De ZWO organisaties kunnen bijspringen met geld, maar ook door het beschikbaar stellen van deskundigen.

Organisaties als Kerk in Actie en Oikocredit worden ondersteund door de ZWO. Maar ook worden er eenmalige giften gedaan voor projecten die binnen de doelstelling van de ZWO vallen, zoals recentelijk de steun aan een theologische school in Indonesië.

ZWO Bethelkerk is onderdeel van de Taakgroep Missionair Werk.

Contactpersoon is Hans van den Berg, te bereiken via e-mail.

Natuurlijk is het mogelijk het zendingswerk financieel te steunen.

 • Rabobank: NL57 RABO 0377553972
 • ING: NL77 INGB 0000146462

t.n.v. Zendingscommissie ZWO groep Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht

Huidige projecten

Ghana en Jasper Maas

De christelijke gemeenten in Noord-Ghana groeien snel en daartoe heeft de Presbyteriaanse Kerk een trainingscentrum in Tamale, een opleidingsinstituut voor kerkelijk werkers in Noord-Ghana. Jasper Maas, sinds 2011 uitgezonden naar Ghana, verzorgt met een kleine staf alle activiteiten, zowel op het trainingscentrum alsook op locatie in de dorpen. Mensen uit de dorpen krijgen een training om kerkelijk werker te worden, oftewel catecheet (caretaker). In het dagelijks leven zijn deze mensen leraar of boer. Omdat het centrum zo klein is, geeft Jasper ook andere cursussen, bijvoorbeeld over praktische vaardigheden en het voorkomen van besmetting met het hiv/aids-virus. Jasper’s vrouw, Mary Jarga, is verpleegkundige en is bij dit werk dus ook sterk betrokken. Samen hebben zij een zoon Albert, een dochter en een pleegdochter.

ZWO contactpersoon voor dit project is Inez van Herpen.

Ubombo Children Care Village

Het kindertehuis in Ubombo heeft nu vooral een opvangfunctie voor kinderen waarbij de prioriteit ligt bij hygiëne, voeding en onderwijs. Op zondagen en ook doordeweekse dagen zijn er kerkdiensten, is er een zondagsschool, zijn er bijbelstudies en activiteiten voor kinderen en hun families. Leer- en werkprojecten opgezet door het UCCV zijn o.a. een naaicursus, een moestuin en een pottenbakkerij. Met deze activiteiten worden ook weer fondsen geworven.

ZWO contactpersoon voor dit project is Jeroen Verhoef.

Vrienden van Wit-Rusland

De stichting Vrienden van Wit-Rusland richt zich op de kinderen in het gebied waar onze “Rusland Kinderen” vandaan komen, de kinderen die 6 weken per jaar bij ons in Zwijndrecht komen logeren. VvWR wil graag directe, praktische en geestelijke nazorg ter plaatse bieden aan deze kinderen. Maar ook aan hun broertjes, zusjes, vriendjes en klasgenootjes. D.m.v. bijbelzomerkampen gecombineerd met sport en spel wil VvWR de kinderen plezier geven en hun gezondheid in de gaten houden. Gedurende de wintermaanden zorgt de stichting ook voor voedselpakketten voor de armsten onder de gezinnen. Zo wordt geprobeerd het hele jaar door de kinderen en hun gezinnen in de gaten te houden en waar nodig hulp te bieden.

ZWO contact persoon voor dit project is Jan Scheele.

Children Asking, Sao Paolo

In Sao Paulo, Brazilië, leven meer dan 4 miljoen mensen in sloppenwijken (favela´s) en 30% daarvan zijn kinderen onder de zeven jaar! Die sloppenwijken zijn de verschrikkelijkste plekken waar kinderen kunnen opgroeien. De stichting Children Asking is daar aanwezig om de kinderen geloof, hoop en liefde te geven. ZWO Bethelkerk is ambassadeur voor de stichting Children Asking en promotor voor het “leerplek adoptie” programma. Hierbij wordt door de adoptieouder(s) geld overgemaakt aan de organisatie wat dan wordt besteed aan bijv. maaltijden, vergoeding voor de schooljuf en schoolmateriaal. U adopteert een leerplek voor een kind, niet het kind zelf.

Meer informatie via de website van Children Asking.