Όροι χρήσης ιστοσελίδων


Το πληρέστερο Portal στο ελληνικό διαδίκτυο
...................................................................................................................................................................................................................................
profile counter myspace


Ο επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες μας δηλοί ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους, τους περιορισμούς και τις αποποιήσεις ευθυνών που καταχωρίζονται κατωτέρω:


Όσοι επιθυμούν να επισκέπτονται ή να χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας
πρέπει να αναγνώσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους, υπό τους οποίους τίθενται στη διάθεσή τους οι ιστοσελίδες μας και τους οποίους όρους, βεβαίως, πρέπει να αποδέχοναι πλήρως:

1) Δεν φέρουμε καμιάν ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδέσεων (συνδέσμων). Οι επισκέπτες-χρήστες ενδέχεται (χωρίς τη δική μας πρόθεση) να βρεθούν μπροστά σε παράνομο, παραπλανητικό, προσβλητικό, χυδαίο ή ανήθικο περιεχόμενο. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε την αλήθεια, την ποιότητα, την πληρότητα ή την νομιμότητα των συνδέσμων ούτε έχουμε λάβει από την πολιτεία τέτοια εξουσιοδότηση ή αρμοδιότητα. Επομένως δεν παρέχουμε καμιάν εγγύηση για το περιεχόμενο των συνδέσμων και ιδίως για την ορθότητα, την νομιμότητα ή την πληρότητά τους. Σε καμιά περίπτωση, όμως, δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπουν τους επισκέπτες-χρήστες οι σύνδεσμοι των σελίδων μας. Σε περίπτωση που οι επισκέπτες-χρήστες αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα με το περιεχόμενο των συνδέσμων, κατά την επίσκεψή τους, πρέπει να απευθυνθούν στα αντίστοιχα sites, τα οποία φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους ή, αν τα εν λόγω sites δεν ανταποκριθούν στο αίτημά τους, να προσφύγουν στις αρμόδιες αρχές της πολιτείας, για να καταγγείλουν το παράνομο, παραπλανητικό ή ανήθικο περιεχόμενο τους, την κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων ή την δημοσίευση προσωπικών δεδομένων.

2) Το "άνοιγμα" των συνδέσεων (συνδέσμων) γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την πρωτοβουλία και την ευθύνη των επισκεπτών-χρηστών. Κανείς δεν μπορεί να επιβάλει ή να υποχρεώσει τον επισκέπτη-χρήστη να προβεί στο "άνοιγμα" του οποιουδήποτε συνδέσμου που καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα.

3) Εάν μέσω των ιστοσελίδων μας θίγουμε, χωρίς την πρόθεση μας, πνευματικά δικαιώματα ή παρέχουμε κάποιαν ενόχληση, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, για να προβούμε αμέσως στη διαγραφή των εν λόγω στοιχείων.

4) Οι διαφημίσεις, που καταχωρίζονται άνωθεν και κάτωθεν των σελίδων και ανήκουν στους Servers που φιλοξενούν δωρεάν τις ιστοσελίδες μας, δεν σχετίζονται με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας και δεν συμφωνούν πάντοτε με το πνεύμα και τις αντιλήψεις μας. Το "άνοιγμα" αυτών των διαφημίσεων γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και δεν φέρουμε καμιάν ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

5) Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι συνδέσεις (σύνδεσμοι) ή οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων οι ιστοσελίδες μας τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών-χρηστών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Επομένως δεν φέρουμε καμιάν ευθύνη για τυχόν βλάβες που ενδεχομένως θα παρουσιαστούν στους υπολογιστές των επισκεπτών-χρηστών, γι' αυτό και δεν αναλαμβάνουμε το κόστος των ζημιών που ενδεχομένως θα προκληθούν.

6) Τα κείμενα και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες μας (και των οποίων το περιεχόμενο απηχεί προσωπικές αντιλήψεις, πλην του Λόγου του Θεού) σε καμιάν περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθούν ως έγκυρα ή ως προτροπές που οδηγούν σε ορισμένες ενέργειες ή πράξεις. Οι επισκέπτες- χρήστες οφείλουν να αξιολογούν μόνοι τους (θετικά ή αρνητικά) οτιδήποτε παρέχεται προς αυτούς μέσω της ιστοσελίδος και να ενεργούν αποκλειστικά και μόνο με δική τους ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση οι επισκέπτες- χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των παρεχομένων από τις ιστοσελίδες μας πληροφοριών. Οι επισκέπτες - χρήστες οφείλουν να γνωρίζουν ότι πληροφορίες που τώρα τους φαίνονται ως ορθές μπορεί να αποδειχθούν στο μέλλον εσφαλμένες. Τα καταχωριζόμενα σκίτσα έχουν χαρακτήρα αποκλειστικά σατιρικό και χιουμοριστικό (Όλα τα σκίτσα αποτελούν πνευματικήν ιδιοκτησία της σελίδος).

7) Οι ιστοσελίδες μας σε καμιά περίπτωση δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά μόνο σε ανθρώπινες πράξεις ή ενέργειες, εκ των οποίων άλλες μεν ενδεχομένως να επαινούνται, άλλες δε να κατακρίνονται, σύμφωνα πάντοτε με τις δικές μας αντιλήψεις ή ηθικές αρχές.

8) Αν κάποιος δεν επιθυμεί να υπάρχει σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του ή προς το πνευματικό του δημιούργημα, να επικοινωνήσει, για να διαγραφεί.

9) Σε περίπτωση προσβολής της ιστοσελίδας μας από τους λεγόμενους "χάκερς" είναι αυτονόητο ότι δεν φέρουμε καμιάν ευθύνη για το οποιοδήποτε περιεχόμενο, το οποίο θα εμφανισθεί στην οθόνη του υπολογιστή σας.

10) Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους όρους χρήσης, γι' αυτό οι επισκέπτες - χρήστες οφείλουν κάθε φορά που επισκέπτονται την ιστοσελίδα να ελέγχουν τις οποιεσδήποτε αλλαγές και, εάν ενδεχομένως δεν αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους, οφείλουν να μην κάνουν πλέον χρήση της ιστοσελίδος.

11) Σε περίπτωση που ο Server για οποιοδήποτε λόγο αδυνατεί να εμφανίσει την παρούσα σελίδα και για όσο χρονικό διάστημα συμβαίνει αυτό οφείλουν οι επισκέπτες να μην κάνουν χρήση των ιστοσελίδων μας.

12) Οι επισκέπτες-χρήστες μπορούν να απευθυνθούν με e-mail σε μας και να εισηγηθούν τη διαγραφή συνδέσμου ή συνδέσμων, εάν διαπιστώνουν ότι το περιεχόμενό τους προωθεί την πορνογραφία, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία ή προσβάλλει το Σύνταγμα, το δικαίωμα της ανεξιθρησκίας και τα ποικίλα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.

13) Δεν φέρουμε καμιάν ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία ανήλικοι επισκεφθούν συνδέσμους που ενδεχομένως καταχωρίζουν και περιεχόμενο ή υλικό ακατάλληλο γι' αυτούς. Αναζητήστε την ευθύνη στα sites που αντιστοιχούν στους εν λόγω συνδέσμους και εκθέτουν στους ανηλίκους απαράδεκτο και ακατάλληλο υλικό. Η πρόσβαση των ανηλίκων στις σελίδες μας ή στους καταχωριζόμενους συνδέσμους πρέπει να γίνεται υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των γονέων ή κηδεμόνων τους.

14) Δεν παρέχουμε καμιάν εγγύηση για την ακρίβεια, την αλήθεια ή την αξιοπιστία των καταχωριζομένων πληροφοριών στις ιστοσελίδες μας. Οι επισκέπτες - χρήστες των ιστοσελίδων μας οφείλουν να διασταυρώνουν τις παρεχόμενες πληροφορίες. Συνεπώς δεν φέρουμε καμιάν ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία που θα προκύψει στον επισκέπτη-χρήστη, εάν αυτός χρησιμοποιήσει τις καταχωριζόμενες στις ιστοσελίδες μας πληροφορίες οπουδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.

15) Οι ανωτέρω όροι αποτελούν την συμφωνία μεταξύ ημών και των επισκεπτών -χρηστών των ιστοσελίδων μας, τους οποίους και δεσμεύουν. Όσοι από τους επισκέπτες-χρήστες δεν αποδέχονται τους ανωτέρω όρους, οφείλουν να μην κάνουν χρήση των ιστοσελίδων μας και να απομακρυνθούν αμέσως από αυτές. Η επίσκεψη και παραμονή στον διαδικτυακό μας τόπο συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων.

16) Επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες μας σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να επικαλεσθεί άγνοια των ανωτέρω όρων, δεδομένου ότι οφείλει ως μέλος της κοινωνίας να γνωρίζει πως δεν είναι ανεξέλεγκτη καμία ενέργεια, πράξη ή δράση του ανθρώπου σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής κι αν λαμβάνει χώραν, αλλά υπόκειται σε περιορισμούς, απαγορεύσεις ή κανόνες.

17) Οι ιστοσελίδες μας δεν αποβλέπουν σε κάποιο υλικό κέρδος, είναι ανιδιοτελείς.

Για επικοινωνία βλέπε αρχική σελίδα


          
     Η Αποκάλυψη
          του Ιωάννη