Οι εντολές της Καινής Διαθήκης
....................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................
profile counter myspace
Να αγαπάς τον Κύριο με όλη σου την ψυχή, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη διάνοια και με όλη σου τη δύναμη. Μάρκος Κεφ.
ιβ'
Παρ.
30
Να αγαπάς τον πλησίον σου Ματθαίος ιθ' 19
Να είσαι ταπεινός Ματθαίος ε' 3
Να είσαι ειρηνικός και πράος Ματθαίος ε' 5
Να διψάς για δικαιοσύνη Ματθαίος ε' 5
Να είσαι ελεήμων Ματθαίος ε' 7
Να μη φονεύεις Ματθαίος ε' 21
Να μήν οργίζεσαι Ματθαίος ε' 22
Να μην υβρίζεις τον πλησίον Ματθαίος ε' 22
Να μη μοιχεύεις Ματθαίος ε' 27
Να μην επιθυμείς τη γυναίκα του πλησίον Ματθαίος ε' 28
Να μην αντιδικείς Ματθαίος ε' 39
Να αγαπάς τον εχθρό σου Ματθαίος ε' 44
Να συγχωρείς τα αμαρτήματα των άλλων Ματθαίος στ' 14
Να μη θησαυρίζεις Ματθαίος στ' 19
Να μην κατακρίνεις τον πλησίον Ματθαίος ζ' 1
Να κάνεις στους άλλους αυτό ακριβώς που θέλεις να κάνουν και οι άλλοι σε σένα Ματθαίος ζ' 12
Να θυσιάζεις τη ζωή σου για τον Κύριο Ματθαίος ι' 39
Να μη βλασφημείς το Άγιο Πνεύμα Ματθαίος ιβ' 31
Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου Ματθαίος ιε' 4
Να μην πορνεύεις Ματθαίος ιε' 19
Να μην ψευδομαρτυρείς Ματθαίος ιε' 19
Να μην κλέβεις Ματθαίος ιε' 19
Να μή χωρίζεις τη γυναίκα σου (παρά μόνο ένεκα μοιχείας) Ματθαίος ιθ' 9
Να μετανοείς για τα αμαρτήματά σου Ματθαίος κα' 31
Να μη στερείς τον πλησίον σου απ' ό,τι του ανήκει Μάρκος ι' 19
Να μην είσαι πλεονέκτης Α' Προς Ρωμαίους α' 29
Να μη φθονείς Α' Προς Ρωμαίους α' 29
Να μη φιλονικείς Α' Προς Ρωμαίους α' 29
Να μη μνησικακείς Α' Προς Ρωμαίους α' 31
Να μη συκοφαντείς Α' Προς Ρωμαίους γ' 8
Να μην υπερηφανεύεσαι Α' Προς Ρωμαίους ιβ' 16
Να έχεις υπομονή Α' Προς Ρωμαίους ιβ' 12
Να είσαι φιλόξενος Α' Προς Ρωμαίους ιβ' 13
Να μην εκτοξεύεις κατάρες Α' Προς Ρωμαίους ιβ' 15
Να αποφεύγεις τα αμαρτωλά φαγοπότια και τη μέθη Α' Προς Ρωμαίους ιγ' 13
Να μη συμπεριφέρεσαι ως θηλυπρεπής ή αρσενοκοίτης Α' Προς Κορινθίους στ' 9
Να αγαπάς την αλήθεια Α' Προς Κορινθίους ιγ' 6
Να είσαι μεγαλόψυχος και ανεκτικός Α' Προς Κορινθίους ιγ' 4
Να υπομένεις τα ελαττώματα των άλλων Α' Προς Κορινθίους ιγ' 7
       

Σημείωση
Οι δύο πρώτες εντολές είναι οι πιο σημαντικές, γιατί
α) όποιος αγαπά τον Κύριο δεν μπορεί παρά να εφαρμόζει τις εντολές του («Ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου ου τηρεί». Κατά Ιωάννην, Κεφ. 14, § 21 & 24)
β)
όποιος αγαπά τον πλησίον του δεν μπορει παρά να κάνει το καλό και μόνο το καλό προς τον συνάνθρωπό του ("η αγάπη τω πλησίον κακόν ουκ εργάζεται" (Ρωμ. ιγ 10).
Διαβάστε επίσης "
Οι εντολές του Κυρίου
"
 
 Η νηστείαΓια τη νηστεία δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη εντολή στην Καινή Διαθήκη. Παραδείγματα όμως νηστείας μας δίνουν με τη ζωή τους ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Κύριος και ο Απόστολος Παύλος
.
        Για την αναγκαιότητα και ωφελιμότητα της νηστείας διάβασε δυο λόγους του Μ. Βασιλείου
Λόγος Α'
Λόγος Β'


Είπε για τη νηστεία ο Κύριος Ιησούς Χριστός

"Το γένος τούτο (των δαιμόνων) ουκ εκπορεύεται (=εκδιώκεται) ει μη εν προσευχή και νηστεία" (Ματθαίος 17, 21)

Είπε για τη νηστεία ο Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης

"Ο ίδιος ο Χριστός μας έδωσε τη νηστεία ως όπλο εναντίον του πειρασμού, όταν πειράθηκε στην έρημο και νήστευσε σαράντα ημερόνυχτα. Η έλλειψη της εγκράτειας ανοίγει στον άνθρωπο τους δρόμους της απομάκρυνσης από τον Θεό. Η ακράτεια είναι η αιτία κάθε αμαρτίας".

Είπε για τη νηστεία ο Όσιος Ησύχιος ο Πεσβύτερος

"Ο Χριστός στην έρημο άρχισε την πάλη του εναντίον του διαβόλου με νηστεία. Με τη νίκη του εναντίον του διαβόλου δίδαξε και σε μας τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να παλεύουμε εναντίον των πονηρών πνευμάτων, δηλαδή με τη νηστεία, την ταπείνωση, την προσευχή και τη νήψη (= επαγρύπνηση)."

Είπε για τη νηστεία ο γέρων Κασσιανός

Η νηστεία είναι αναγκαία και χρήσιμη, αλλά εξαρτάται από τη δική μας προαίρεση. Η αγάπη όμως (προς τον άνθρωπο και τον Κύριο) είναι απαίτηση του ίδιου του νόμου του Θεού.


Οι Δέκα εντολές της Παλαιάς Διαθήκης1. Εγώ ειμί ο Κύριος ο Θεός σου, όστις εξήγαγόν σε εξ οίκου δουλείας, ουκ έσονταί σοι Θεοί έτεροι πλην εμού.
2. Ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα όσα εν τω ουρανώ άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υπό κάτω της γης, ου προσκυνήσεις αυτοίς ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς.
3. Ου λήψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω.
4. Μνήσθητι την ημέραν του Σαββάτου αγιάζειν αυτήν, εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου, τη δε εβδόμη Σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου.
5. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ίνα ευ σοι γένηται και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της γης της αγαθής ης κύριος ο θεός σου δίδωσιν σοι
6. Ου φονεύσεις.
7. Ου μοιχεύσεις.
8. Ου κλέψεις.
9. Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή.
10. Ουκ επιθυμήσεις πάντα όσα τω πλησίον σου εστί, ουκ επιθυμήσεις την οικίαν του πλησίον σου, ούτε τον αγρόν αυτού, ούτε τον παίδα αυτού, ούτε την παιδίσκην αυτού, ούτε του βοός αυτού, ουτε του υποζυγίου αυτού, ούτε παντός κτήνους αυτού, ούτε όσα τω πλησίον σου εστίν.
(Έξοδος 20, 2-17)
Ερμηνεία των Δέκα Εντολών    

...............................................................................

Υπομένοντας τον προσωπικό σταυρό


Σε πρόσβαλε κάποιος;
Γέλασε εις βάρος σου;
Σου προκαλεί πλήξη, πίκρα ή ανία;
Έκανες σε κάποιον κάτι καλό και αντί για ευχαριστώ, αυτός
στρέφεται εναντίον σου, ή και σου στήνει σκευωρίες;
Θέλεις να κάνεις κάτι καλό και δεν τα καταφέρνεις;
Σου συνέβη κάποιο ατύχημα;
Αρρώστησες εσύ, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου;
Παρ' όλη σου την εργατικότητα και τις ανύστακτες φροντίδες σου, υποφέρεις και στερείσαι;
Η φτώχεια και η έλλειψη σε κατασυνθλίβουν;
'Έχεις να κάνεις με κακοπιστους ανθρώπους;
        Όλα αυτά να τα υπομένεις. Χωρίς κακία. Χωρίς γογγυσμό. Χωρίς να κακολογείς τους άλλους. Χωρίς γκρίνια. Με άλλα λόγια, χωρίς να παίρνεις τον εαυτό σου σαν αδικημένο. Και χωρίς να απαιτείς επίγειας μορφής αμοιβές καί παράσημα.Ολα αυτά πρέπει να τα υπομένεις με αγάπη στην καρδιά, με χαρά και με φρόνημα εδραίο και αμετακίνητο.
        Άγιος Ιννοκέντιος, Επίσκοπος Μόσχας. ''Ο δρόμος προς τη βασιλεία των Ουρανών.''

        (Πηγή :
Εις Καπερναούμ)


................................................................................

Βλέπε επίσηςΟι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης και των Αγίων
 
.................................................................................. 

Η Αποκάλυψη 
του Ιωάννη

Επιλεκτική, 
αποσπασματική 
και πολύ σύντομη 
επισκόπηση της 
προφητείας
 

.


Τῇ ὑπερμάχω
στρατηγῷ τὰ
νικητήρια, ὡς
λυτρωθεῖσα τῶν
δεινῶν
εὐχαριστήρια,
ἀναγράφω σοι
ἡ πόλις σου,
Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς
ἔχουσα τὸ κράτος
ἀπροσμάχητον, ἐκ
παντοίων με
κινδύνων
ἐλευθέρωσον,
ἵνα κράζω σοί·
Χαῖρε Νύμφη
ἀνύμφευτε. 
Βίντεο

«Καθώς θέλετε
ίνα ποιώσιν ημίν
οι άνθρωποι, και
υμείς ποιείτε
αυτοίς ομοίως»
 
(Λουκ. 6,31)