Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

                            Η Αποκάλυψη του Ιωάννη
profile counter myspace
 
Αρχική
Όροι χρήσης
Ειδήσεις
Καιρός
Τύπος
Αθλητικά
Αυτοκίνητο
Live score
Ιατρική
Σκέψη
Λεξικά online
Συνώνυμα
Αντώνυμα
Ετυμολογικό
Ρήματα
Εκθέσεις
Εφευρέσεις
Γεωγραφία
Χάρτες
Ταξίδια
Διατροφή
Οδηγός πολίτη
Μίμηση Χριστού
Εντολές Θεού
Προφητείες
Γραμματοσειρές
Εργασία
Αγγελίες
e-shops
Διάφορα
Σύνδεσμοι
Θετίδιο

.........................

Περίληψη
τμήματος της Αποκάλυψης
(Καταχωρίζονται μόνο 14 από τα 22 κεφάλαια)


Πρόλογος

Ο Ιησούς αποκαλύπτει με τον άγγελό του στον

Ιωάννη αυτά που συντόμως θα γίνουν.

Ο θρόνος του Θεού

Ο Ιωάννης αντικρίζει στον ουρανό τον θρόνο, στον οποίο κάθεται ο δημιουργός

 των πάντων, και τους προσκυνούντες και υμνούντες Αυτόν.

Επτασφράγιστο βιβλίο

Ο καθήμενος στον θρόνο κρατεί σφραγισμένο με επτά σφραγίδες βιβλίο, το οποίο κανείς δεν μπορούσε να ανοίξει, παρά μόνο το Αρνίον, που εσφάγη και με

το αίμα του έσωσε τους περί τον θρόνο Αγίους. Πολλές μυριάδες αγγέλων γύρω από τον θρόνο και όλα τα δημιουργήματα του ουρανού και της γης υμνούν και δοξάζουν το Αρνίον.

Επτά σφραγίδες, πέντε συμφορές

Το Αρνίον άνοιξε διαδοχικά τις έξι σφραγίδες. Το άνοιγμα των πέντε από αυτές προκάλεσε μεγάλες συμφορές στους κατοίκους

της γης. Το άνοιγμα μιας σφραγίδας φανέρωσε τις ψυχές εκείνων που θυσιάστηκαν για τον λόγο του Θεού.

Επτά σαλπίσματα, έξι συμφορές

Όταν το Αρνίον άνοιξε την έβδομη σφραγίδα, έγινε σιγή για λίγη ώρα στον ουρανό και μετά δόθηκαν σε επτά αγγέλους επτά σάλπιγγες. Ένας από αυτούς γέμισε το θυμιατήρι του θυσιαστηρίου με αναμμένα κάρβουνα και το έριξε στη γη. Και έγιναν βροντές, φωνές, αστραπές και σεισμός. Ακολούθησαν

τέσσερα σαλπίσματα αγγέλων και έπεσαν μεγάλες και επώδυνες συμφορές στη γη.

Όταν σάλπισε ο πέμπτος άγγελος, οι άνθρωποι βασανίστηκαν από ακρίδες επί πεντάμηνο. Με το έκτο σάλπισμα έπεσε φωτιά και θειάφι στη γη και εξοντώθηκε μέγα πλήθος ανθρώπων.

Οι δύο μάρτυρες του Θεού και το έβδομο σάλπισμα

Ο θεός θα δώσει σε δύο μάρτυρές του μεγάλη εξουσία και τη δυνατότητα να προφητεύουν για περισσότερες από χίλιες ημέρες. Όταν όμως τελειώσουν τη μαρτυρία τους επί της γης, το Θηρίο θα τους πολεμήσει και θα τους νικήσει. Οι κάτοικοι

της γης θα χαρούν για τον θάνατό τους, αλλά ο Θεός θα ξαναδώσει πνοή ζωής στους δύο μάρτυρές του και όσοι δουν το γεγονός θα κατατρομάξουν.

Όταν ακούστηκε το τελευταίο, το έβδομο σάλπισμα, οι καθήμενοι έμπροσθεν του θρόνου προσκύνησαν, ευχαρίστησαν τον Θεό για την βασιλεία του και έλεγαν ότι ήλθε ο καιρός να κρίνει ο Κύριος τους ανθρώπους και να ανταμείψει τους πιστούς του δούλους.

Το Θηρίο

Εμφανίστηκε στη γη ένα Θηρίο, στο οποίο ο δράκος (Σατανάς) έδωσε μεγάλη δύναμη και εξουσία. Οι άνθρωποι προσκύνησαν το Θηρίο που βλασφημούσε τον Θεό. Επετράπη στο Θηρίο να πολεμήσει εναντίον των Αγίων, να τους νικήσει και να κυβερνήσει σε όλα τα έθνη
 
της γης. Ύστερα εμφανίστηκε άλλο Θηρίο, που είχε όλη την εξουσία του πρώτου Θηρίου και έκαμνε εκπληκτικά πράγματα έτσι ώστε να παραπλανά τους κατοίκους της γης. Αυτό υποχρέωσε τους ανθρώπους να έχουν στο μέτωπο ή στο δεξί χέρι χάραγμα. Χωρίς το χάραγμα δεν μπορούσαν να αγοράσουν ή να πουλήσουν οτιδήποτε.

Ο τρύγος της οργής

Οι άγγελοι έριξαν το δρεπάνι στη γη, τρύγησαν τα σταφύλια, τα έβαλαν στο

πατητήρι της οργής του Θεού και το ύψος του αίματος που έρρευσε από το πατητήρι ξεπέρασε το ένα μέτρο.

Επτά φιάλες, επτά πληγές

Ο Ιωάννης βλέπει εκείνους τους ανθρώπους που νίκησαν και δεν προσκύνησαν το Θηρίο να υμνούν και να δοξολογούν τον Θεό. Βλέπει επίσης επτά αγγέλους που κρατούσαν επτά φιάλες γεμάτες από τον θυμό του Θεού.

Ύστερα άκουσε δυνατή φωνή που καλούσε τους αγγέλους να χύσουν τις επτά φιάλες του θυμού του Θεού στη γη. Οι άγγελοι έχυσαν τις φιάλες και επτά φοβερές πληγές έπεσαν ως τιμωρία σε εκείνους που προσκύνησαν το Θηρίο και έλαβαν το χάραγμά του.

Το τέλος του Θηρίου

Στον ουρανό όλοι χαίρονται και αγάλλονται, γιατί βασιλεύει ο Θεός ο Παντοκράτωρ. Το Θηρίο και

 ο ψευδοπροφήτης, που πλάνησε όσους έλαβαν το χάραγμά του, συνελήφθησαν και ρίχτηκαν στη λίμνη του πυρός.

Το τέλος του Σατανά

Ο Ιωάννης είδε έναν άγγελο που έπιασε τον δράκο (Σατανά) και τον έριξε σε μιαν άβυσσο, την οποία σφράγισε, για να μείνει εκεί χίλια χρόνια. Ύστερα θα ελευθερωθεί για μικρό χρονικό διάστημα. Όταν λυθεί ο Σατανάς, θα παραπλανήσει τους ανθρώπους και θα τους

μαζέψει, για να πολεμήσουν τους Αγίους και την πόλη την αγαπημένη. Θα πέσει όμως φωτιά από τον ουρανό και θα κατακαύσει τους συμπολεμιστές του. Ο Σατανάς θα ριφθεί στην λίμνη του πυρός. Ύστερα θα γίνει η κρίση των ανθρώπων σύμφωνα με τα έργα τους και όσοι δεν τήρησαν τις εντολές του Θεού θα ριφθούν και αυτοί στην λίμνη του πυρός.

Η βασιλεία των ουρανών

Ο Ιωάννης βλέπει καινούργιο ουρανό, καινούργια χωρίς θάλασσα γη και την πόλη την αγία, τη νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό.

Ο Θεός θα κατοικήσει με τους ανθρώπους και θα εξαλείψει από αυτούς κάθε πόνο και δάκρυ. Ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον.
(Επιμέλεια Γ. Αθαν.)Διαβάστε την Αποκάλυψη σε νεοελληνική απόδοση και, παράλληλα, σε αρχαίο κείμενο κάνοντας
κλικ
εδώΓιατί έγινε
Χριστιανός
Βίντεο
 

Επίσης, η άποψή του
για τα Πρωτόκολλα
Βίντεο
Άλλα θέματα
Βίντεο
Βίντεο
Βίντεο
Βίντεο

Περί
ομοφυλοφιλίας
ΒίντεοΣατανισμός

 

Βίντεο

Ποιοι κυβερνούν
τον κόσμο
Βίντεο

Τα ''Σύγχρονα
Πρωτόκολλα''


Διάθεσε χρόνο,
για να τα
διαβάσεις. 

Ο γιατρός Άγιος

Ντοκιμαντέρ 
.


 

Όσα θα διαβάσετε παρακάτω αποτελούν μιαν επιλεκτική, αποσπασματική και πολύ σύντομη επισκόπηση της προφητείας του Ιωάννη, μαθητή του Χριστού.


 

Αλληλοσφαγή ανθρώπων (6, 3-4)

Ο Θεός θα επιτρέψει να αρθεί η ειρήνη στη γη. Τότε οι άνθρωποι θα σφάζουν ο ένας τον άλλο.

 

Θανατικό (6 παρ. 8)


Ο Θεός θα επιτρέψει να εξοντωθεί με όπλα, πείνα και θηρία το ένα τέταρτο των ανθρώπων της γης.

 

Οργή Θεού (6, 15-17)


Ηγεμόνες, μεγιστάνες, πλούσιοι, ισχυροί και μη θα τρέχουν να κρυφτούν σε σπήλαια και βουνά, για να γλιτώσουν από την οργή του Θεού.

 

Χλωρίδα (8 παρ. 7)Ο Θεός θα επιτρέψει να καεί το ένα τρίτο των δένδρων και των χόρτων της γης.

 

Θάλασσα (8, 8-9)Ο Θεός θα επιτρέψει να καταστραφεί το ένα τρίτο από τα ζωντανά δημιουργήματά του στη θάλασσα.

 

Νερό (8, 10-12)


Ο Θεός θα επιτρέψει να μεταβληθεί το νερό του ενός τρίτου των πηγών και των ποταμών σε μη πόσιμο. Οι άνθρωποι που θα αναγκάζονται να πιουν εξαιτίας της δίψας από αυτό το νερό θα πεθαίνουν.

 

Ακρίδες (9, 3-11)


Ο Θεός θα επιτρέψει σε ένα είδος ακρίδων να βλάψει, όχι τα φυτά, αλλά τους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από την πίστη στον Θεό. Τότε οι άνθρωποι, επειδή ο βασανισμός από τις ακρίδες θα είναι αφόρητος, θα επιθυμούν τον θάνατο ως λύτρωση, αλλά ο θάνατος δεν θα έρχεται.

 

Φωτιά και θειάφι (9, 15-21)


Ο Θεός θα επιτρέψει να καεί και να εξοντωθεί το ένα τρίτο των ανθρώπων από φωτιά και θειάφι. Οι άνθρωποι, όμως, δεν θα μετανοήσουν.

 

Αντίχριστος, Θηρίο (13, 1-11)
Ο Θεός θα επιτρέψει στον Αντίχριστο (Θηρίο) να πολεμήσει εναντίον των Αγίων και να τους νικήσει. Θα του επιτρέψει επίσης να κυβερνήσει σε όλες τις φυλές, σε όλους τους λαούς και σε όλα τα έθνη της γης (= Παγκόσμιος Κυβερνήτης). Θα επιτρέψει ακόμη να τον προσκυνήσουν όλοι οι κάτοικοι της γης, πλήν βεβαίως των εκλεκτών του Θεού.

 

Αιώνια τιμωρία των προσκυνησάντων (14, 9-13)

Όσοι θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο (Θηρίο) και θα δεχθούν το χάραγμά του στο μέτωπο ή στο χέρι, θα βασανίζονται στην πυρά και στο θειάφι αιωνίως.

 

Μεταβολή του νερού σε αίμα (16, 3-7)


Ο Θεός θα επιτρέψει να μεταβληθεί το νερό των θαλασσών, των πηγών και των ποταμών σε αίμα, γιατί σ’ αυτούς τους ανθρώπους που έχυσαν το αίμα των Αγίων και των Προφητών αξίζει να πίνουν αίμα αντί για νερό.

 

Ήλιος (16, 8-9)Ο Θεός θα επιτρέψει να κάψει ο ήλιος με τις καυτές του ακτίνες (αφόρητη ζέστη) τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι, όμως, δεν θα μετανοήσουν.

 

Σεισμός (16, 18-20)Ο Θεός θα επιτρέψει να γίνει μεγάλος σεισμός, τέτοιος που σαν αυτόν δεν υπήρξε άλλος στο παρελθόν. Τα σπίτια των πόλεων θα γκρεμισθούν, νησιά και βουνά θα εξαφανισθούν.

 

Το τέλος του Αντιχρίστου (19, 17-21)
Ο Θεός θα συλλάβει τον Αντίχριστο και θα τον ρίξει στην λίμνη του πυρός.

 

Το τέλος των αμετανόητων (21 παρ. 8)


Ο Θεός θα ρίξει στην λίμνη του πυρός τους απίστους, τους φονιάδες, τους μάγους, τους πόρνους, τους ψεύτες, τους βδελυρούς.

( Επιμέλεια Γ. Αθαν.)


........................................                                         
Η εκπληκτική προφητεία του Ησαΐα (8ος αιών π.Χ.)
για τα Πάθη του Χριστού
(Κεφ. 53, 4-7)

                    


Αυτός (δηλ. ο Χριστός) ταλαιπωρήθηκε για τις αμαρτίες μας και βασανίστηκε για μας. Εμείς νομίσαμε ότι δεινοπάθησε, πληγώθηκε και βασανίσθηκε από τον Θεό, αυτός όμως (δηλ. ο Χριστός) τραυματίσθηκε (εννοεί τη σταύρωση) για τις δικές μας αμαρτίες και ταλαιπωρήθηκε για τις δικές μας ανομίες. Τα δικά του βάσανα, όμως, έφεραν την ειρήνη σε μας, γιατί από τα τραύματά του θεραπευτήκαμε εμείς (εννοεί ότι η θυσία του μας απάλλαξε από την αμαρτία)... Αυτός μολονότι βασανίστηκε υπερβολικά, δεν άνοιξε το στόμα του. Σύρθηκε στη σφαγή όπως ακριβώς ένα πρόβατο και όπως ένα αρνί παραμένει άφωνο ενώπιον εκείνου που το κουρεύει, έτσι ακριβώς και αυτός (δηλ. ο Χριστός) δεν άνοιξε το στόμα του.

(Απόδοση στη Νεοελληνική γλώσσα: Γ. Αθαν.)

.....................................................................

                                          

Ο Απόστολος Παύλος
για τον Αντίχριστο
 
(Β' Προς Θεσσαλονικείς Κεφ.2 παρ. 4 και 9)

Αυτός είναι αντίπαλος (= Αντίχριστος) και θέτει τον εαυτό του πάνω από τον Θεό και πάνω από οποιονδήποτε άλλον που ονομάζουν οι άνθρωποι θεό ..... Η παρουσία αυτού καθοδηγείται από τον Σατανά .....

Το ακριβές (αρχαίο) κείμενο:
Ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος επί πάντα λεγόμενον Θεόν .......Ου έστιν η παρουσία κατ' ενέργειαν του σατανά ......

(Απόδοση στη νεοελληνική γλώσσα  Γ. Αθαν.)
.


Ποιοι και πότε δρομολόγησαν την επιβολή της
Παγκόσμιας Κυβέρνησης.
Συγκλονιστική ομιλία του 1967 στις Η.Π.Α.
καταγραμμένη σε βίντεο

.Μάθε τι είναι
1) Η Νέα Τάξη (Παγκοσμιοποίηση) 
2) Η Πανθρησκεία
Κλικ 
εδώ

Η πορεία της νέας τάξης 
για Παγκόσμια ΚυβέρνησηΔόξα τοις Αγίοις,

 
δόξα τοις Αγγέλοις,

ότι τιμώσι και δοξάζουσι το όνομα του Κυρίου. 
.


Τα πλαστά Πρωτόκολλα
του 1905


Τα κείμενα των Πρωτοκόλλων ήλθαν στο φως της δημοσιότητας κατά το 1905. Θεωρήθηκαν φανταστικά και εντελώς αβάσιμα. Εμείς, όπως είναι φυσικό, εκ προοιμίου τα θεωρούμε πλαστά. Ωστόσο το κείμενό τους παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον αναγνώστη. Γι’ αυτό παραθέτουμε πολύ συνοπτικά κάποιους στόχους που εμπεριέχονται σ’ αυτά, γνωρίζοντες όμως, εκ των προτέρων, ότι αυτοί είναι πλαστοί και αποκυήματα φαντασίας. 

Στόχοι τεθέντες το 1905


α)
Οικονομία

Ο πόλεμος θα μεταφερθεί στο οικονομικό επίπεδο.

Τα κράτη θα οδηγηθούν σε χρεοκοπίες.

Το κεφάλαιο θα οδηγήσει την Ευρώπη σε μια γενική οικονομική κρίση.

Το κεφάλαιο θα επιβάλει μονοπώλια στο εμπόριο και στην βιομηχανία.

Η κτηματική ιδιοκτησία θα επιβαρυνθεί με αυξανόμενη φορολογία, για να υποταχθεί πλήρως.

Τα κράτη θα υποδουλώνονται στο κεφάλαιο μέσω δανείων που θα τα επιβαρύνουν οικονομικά.

Τα εξωτερικά δάνεια θα κολλούν σαν βδέλλες στα κράτη και κανείς δεν θα μπορεί να ξεκολλήσει αυτές τις βδέλλες.

Οι τόκοι των δανείων θα ξεπληρώνονται με τη λήψη νέων δανείων γεγονός που θα διατηρεί αμείωτα τα χρέη.


β)
Κράτη, Λαοί, Δικαιώματα,
Μετανάστευση

Το εθνικό δίκαιο των κρατών θα υποσκελισθεί από το διεθνές δίκαιο.

Όλα τα κράτη της Ευρώπης θα μπουν σε μιαν ισχυρή μέγκενη.

Τα δικαιώματα των πολιτών δεν θα υπάρχουν στην πραγματικότητα, αλλά μόνο στη φαντασία.
 Θα οδηγηθούν στις χώρες της Ευρώπης πλήθη
εργατών που θα λεηλατήσουν τα ανήκοντα στους Ευρωπαίους.
 Θα παρουσιασθούν
ως 
σωτήρες 
των 
καταπιεσμένων 

εργατών,
ωθώντας τους εργάτες
να 
ενταχθούν στους
αναρχικούς, στους
σοσιαλιστές και στους 
κομμουνιστές, στους
οποίους προσχηματικά
παρέχουν την 
υποστήριξή τους (Κεφ. Γ ').

Η λέξη «Ελευθερία» θα απαλειφθεί από το λεξιλόγιο.

Σε όλα τα κράτη θα υπάρχουν μάζες απόρων.

Οι πολίτες θα θεωρήσουν ως σωτηρία την πλήρη υποταγή τους, λόγω της πείνας κυρίως και της εξαθλίωσης.

Οι λαοί θα απαλλαγούν από εθνότητες, σύνορα και διαφορετικά νομίσματα.

Θα προωθούνται ιδέες ως «προοδευτικές» και θα διαστρέφεται η αλήθεια δια μέσου της λέξης «πρόοδος».

Θα υποκινούνται φαινομενικές ταραχές, για να λαμβάνονται μέτρα αστυνομικής ασφάλειας.


γ)
Ιστορία, Χριστιανισμός

Θα διαγραφούν, κατ’ επιλογήν, από την Ιστορία γεγονότα του παρελθόντος.

Θα καταργηθεί η πίστη των Χριστιανών στο Θεό τους και θα αντικατασταθεί η πίστη τους με τη λατρεία του χρήματος (χρυσού), που προσφέρει υλικές απολαύσεις.

Ο Παπισμός θα αλωθεί ολοκληρωτικά εκ των έσω με διεισδύσεις στην αυλή του.


δ)
Τύπος, Μ.Μ.Ε.

Ο τύπος θα είναι χαλιναγωγημένος.

Τα ειδησιογραφικά πρακτορεία θα προβαίνουν σε δημοσιεύσεις κατά παραγγελίαν.

Οι εφημερίδες θα προβάλλουν φαινομενικά τις πιο αντίθετες γνώμες.
Θα χρησιμοποιείται η εικόνα με τέτοιο τρόπο που θα αποκοιμίζει τη σκέψη.


ε)
Κυβερνήσεις, Μυστική δράση, 
Παγκόσμια Κυβέρνηση

Οι πρόεδροι των κυβερνήσεων θα καταστούν τυφλοί εκτελεστές εντολών.

Η αντιπολίτευση θα είναι φαινομενική.  Θα αναλαμβάνει τον ρόλο του υποκρινόμενου αντιπάλου.
Ο σκοπός θα επιτυγχάνεται όχι φανερά, αλλά μέσω μιας μυστικής (αόρατης) οργάνωσης, έτσι ώστε να είναι αδύνατον να καταπολεμηθεί.

Θα αναγκασθούν – χωρίς τη χρήση βίας – όλα τά κράτη να υποταχθούν σε μιαν Υπέρτατη Κυβέρνηση.

Η Υπέρτατη Κυβέρνηση θα παρουσιάζεται ως προστάτιδα όλων των υποταγμένων κρατών.


Σημείωση
: Δεν αποδίδεται η κατά λέξη μετάφραση από το ξενόγλωσσο κείμενο.


Επίλογος

Τα πρωτόκολλα μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες. Μπορει να τα βρεί κανείς αναρτημένα στο διαδίκτυο.

Ρωτάτε γιατί δεχόμαστε τα πρωτόκολλα ως πλαστά.  Η δεοντολογία επιβάλλει να σεβόμαστε απολύτως την υφιστάμενη διάψευση (1920) εκείνων, στους οποίους αποδίδονται τα πρωτόκολλα.


Πλαστά ή

γνήσια;

Βίντεο
Βίντεο

Με το τσιπ
θα ελέγχουν
τους πάντες

Βίντεο


Εσύ επιλέγεις:
Σατανά ή Χριστό

Ο Σατανάς προτείνει:
Την απάτη, την εκμετάλλευση, την κερδοσκοπία, τον φθόνο, τον φόνο, το μίσος, τον δόλο, τον εμπαιγμό, τον βιασμό, τον ρατσισμό, την έχθρα, την κοροϊδία, την πορνεία, την μοιχεία, την ληστεία, την αδικία, την απληστία, την βλασφημία, την μισαλλοδοξία, την κενοδοξία, την φιλαργυρία, την δωροδοκία, την ψευδομαρτυρία, την μνησικακία, την φιλονικία, την αλαζονεία, την ασέβεια, την ασέλγεια, την αντιπάθεια, το φακελάκι, την αρπαγή, την συκοφαντία, την αναισχυντία, την βωμολοχία, την βία, το ψέμα, την κλεψιά και την απανθρωπιά.

Ο Χριστός προτείνει:Την αγάπη προς τον πλησίον.
("η αγάπη τω πλησίον κακόν ουκ εργάζεται"
Προς Ρωμ. ιγ 10).

Ο Τζον Κένεντι
εναντίον της Νέας Τάξης 
Κλικ εδώ


Ο Εφιάλτης 
της κάρτας


Έξυπνη κάρτα
(Βίντεο)

Ολοταχώς προς επαλήθευση της προφητείας 
Κλικ 
εδώ

.

Πατέρας, μητέρα
τέλος !!!


(Γονέας Α, Γονέας Β)

Κλικ εδώ


Νέα Τάξη
(ντοκουμέντα)
Βίντεο
.


Διαβάστε την ιστοσελίδα
του
π. Αυγουστίνου

..........................

          
Κύριε, Ιησού Χριστέ,
Υιέ Θεού, ελέησόν με.

Παναγία Θεοτόκε,
σώσόν με.
.........................
   
 
Ανατριχιαστικό !

     

Σύμφωνα με το video ο Πάπας ζητεί να σχηματισθεί Παγκόσμια Κυβέρνηση !
(28-10-11)

Κατά την προφητεία του Ιωάννη εκείνος που θα κυβερνήσει σε όλους τους λαούς της γης
(= παγκόσμιος κυβερνήτης)
θα είναι ο Αντίχριστος, το Θηρίο (= 666).

Βλέπε
παραπλεύρως
.


 
Το σφράγισμα
Σατανοσύμβολα


Comments