Προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης

profile counter myspace.
                               
                                                              Και των Ορθοδόξων Αγίων
...................................................................................................................................................................................................................
Αρχική
Όροι χρήσης
Ειδήσεις
Καιρός
Τύπος
Αθλητικά
Αυτοκίνητο
Live score
Ιατρική
Σκέψη
Λεξικά online
Συνώνυμα
Αντώνυμα
Ετυμολογικό
Ρήματα
Εκθέσεις
Εφευρέσεις
Γεωγραφία
Χάρτες
Ταξίδια
Διατροφή
Οδηγός πολίτη
Μίμηση Χριστού
Εντολές Θεού
Προφητείες
Γραμματοσειρές
Εργασία
Αγγελίες
e-shops
Διάφορα
Σύνδεσμοι
Θετίδιο
 
 
Ορθόδοξες
ιστοσελίδες με προφητείεςΠροφητείες (Αρχονταρίκι)
Συγκλονιστική προφητεία του Οσίου Νείλου 2
Προφητείες
Αγίου
Ανδρέου
(6ος αιώνας)

Μερικές προφητείες
τών φιλοσόφων
για τον Χριστό
Επίσης εδώ
Προφητείες του Κοσμά του Αιτωλού      
Προφητείες
(Ιερά
Μονή
Σύρου)

Προφητείες για τον αντίχριστο
Αποδείξεις ότι
ο ΙΗΣΟΥΣ ήταν
ο ΜΕΣΣΙΑΣ
   
Επίσης
εδώ
Προφητική επιστολή
Διδαχές και προφητείες
Κοσμά
του Αιτωλού

(doc)
.

Κήρυκας αγάπης

Εάν η χριστιανική 
αγάπη επικρατούσε,
εσύ θα έπεφτες και 
χίλιοι να σε
σηκώσουν 
θα 'τρεχαν.
Εάν τη χριστιανική 
αγάπη λάβαρο την 
εκάναμε,
πίκρα από ύβρη, 
κοροϊδία, κλεψιά, 
δόλο, απάτη,
πόλεμο 
ποτέ δεν θα 'νιωθες.
Γιατί η αγάπη όλες 
τις κακίες
ολοσχερώς 
τις σβήνει.
Αναρωτήθηκες ποτέ 
γιατί άνθρωποι και 
δαίμονες ολημερίς κι 
ολονυχτίς, με δόντια 
και με νύχια, τον 
Κήρυκα τούτης της 
υπέροχης αγάπης 
σκληρά τον 
πολεμάνε;
.
 

Σημεία των 
καιρών
Υπάρχουν σήμερα 
άνθρωποι που δεν 
ενοχλούνται από τις 
βρομερές τους 
πράξεις
 ή από τις 
εμετικές 
βωμολοχίες
 τους
αλλά από τα 
μεγάφωνα της 
Θείας Λειτουργίας
 
και από τον ήχο 
της καμπάνας.

Η 
παγκοσμιοποίηση σαρώνει ηθικές 
αξίες και 
ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια.

Κι όμως αυτοί που 
αντιστέκονται ανά τον 
κόσμο είναι 
ελάχιστοι.
Δεν είναι 
παράδοξο ;
.................
Εκπληκτικό βίντεο
................
 

Τα σχέδια της
Νέας Τάξης
 Κοίταξε τι πρότυπα, 
τι είδωλα
προβάλλουν 
τα ανά τον κόσμο 
ελεγχόμενα από το 
παγκόσμιο κεφάλαιο 
M.M.E. και θα 
καταλάβεις ότι 
θέλουν να 
μετατρέψουν τους 
ανθρώπους σε μια 
τεράστια μάζα, 
που δεν θα έχει 
ηθικές αρχές, σε μια 
μάζα, που δεν θα 
πιστεύει σε Θεό και 
ανθρώπινες αξίες, 
σε μια μάζα, που θα 
υπακούει στα 
οποιαδήποτε 
μηνύματα, σε μια 
μάζα που θα 
αποδέχεται την 
"παγκοσμιοποίηση" 
ως ύψιστη ιδέα, σε 
μια μάζα, που θα 
ενδιαφέρεται μόνο 
για τα υλικά αγαθά 
και τις σαρκικές 
απολαύσεις, σε μια 
μάζα, που θα 
προσκυνάει για λίγα 
ευρώ, σε μια μάζα, 
που θα σέρνεται στο 
βούρκο της 
διαφθοράς, σε μια 
μάζα, που θα 
υποφέρει 
και θα 
αναζητεί σωτήρες
.

Αυτή τη μάζα θέλει 
να δημιουργήσει η 
Νέα Τάξη
πραγμάτων, 
γιατί μόνο μια τέτοια 
μάζα είναι εύκολο να 
υποδουλωθεί στην 
εξουσία της και στις 
ορέξεις της. 
(20-3-10)
. 


ΚΕΙΜΕΝΟ
ΒΙΒΛΙΟ
ΚΕΦ. ΠΑΡ
Προφήτην αναστήσω αυτοίς εκ των αδελφών αυτών, ώσπερ σε, και δώσω το ρήμα μου εν τω στόματι αυτού και λαλήσει αυτοίς καθότι αν εντείλωμαι αυτώ.
Δευτερονόμιο
ιη
18
Διά τούτο δώσει κύριος αυτός υμίν σημείον, ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ.
Ησαΐας
ζ
14
Φωνή βοώντος εν τη ερήμω ετοιμάσατε την οδόν κυρίου, ευθείας ποιείτε τας τρίβους του θεού ημών .
Ησαΐας
ν
3
Αλλά κρινεί ταπεινώ κρίσιν και ελέγξει τους ταπεινούς της γης και πατάξει γην τω λόγω του στόματος αυτού και εν πνεύματι διά χειλέων ανελεί ασεβή.
Ησαΐας
ια
4
Τότε ανοιχθήσονται οφθαλμοί τυφλών και ώτα κωφών ακούσονται, τότε αλείται ως έλαφος ο χωλός και τρανή έσται γλώσσα μογιλάλων .
Ησαΐας
λε
5
Και αυτός διά το κεκακώσθαι ουκ ανοίγει το στόμα, ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη και ως αμνός εναντίον του κείροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού
Ησαΐας
53
7
Εκ γαρ Σιών εξελεύσεται νόμος και λόγος κυρίου εξ Ιερουσαλήμ.
Ησαΐας
β
3
Και αναστήσω επ' αυτούς ποιμένα ενα και ποιμανεί αυτούς τον δούλον μου Δαυίδ και έσται αυτών ποιμήν.
Ιεζεκιήλ
λδ
23
Και την βασιλείαν και την εξουσίαν και την μεγαλειότητα αυτών και την αρχήν πασών των υπό τον ουρανόν βασιλείων έδωκε λαώ αγίω υψίστου βασιλεύσαι βασιλείαν αιώνιον και πάσαι αι εξουσίαι αυτώ υποταγήσονται και πειθαρχήσουσιν αυτώ.
Δανιήλ
7
27
Και συσσείσω πάντα τα έθνη και ήξει τα εκλεκτά πάντων των εθνών και πλήσω τον οίκον τούτον δόξης.
Αγγαίος
β
7
Ιδού εγώ εξαποστέλλω τον άγγελον μου και επιβλέψεται οδόν προ προσώπου μου και εξαίφνης ήξει εις τον ναόν εαυτού κύριος, ον υμείς ζητείτε και ο άγγελος της διαθήκης, ον υμείς θέλετε ιδού έρχεται.
Μαλαχίας
γ
1
Ιδού ημέραι έρχονται, λέγει Κύριος, και αναστήσω τω Δαυΐδ ανατολήν δικαίαν, και βασιλεύσει βασιλεύς, και συνήσει, και ποιήσει κρίμα και δικαιοσύνην επί της γης.
Ιερεμίας
κγ
5
Ιδού ημέραι έρχονται, λέγει Κύριος, και διαθήσομαι τω οίκω Ισραήλ και τω οίκω Ιούδα διαθήκην καινήν.
Ιερεμίας
λα
31
Και συ Βηθλεέμ οίκος του Εφραθά ολιγοστός ει του είναι εν χιλίασιν Ιουδα, εκ σου μοι εξελεύσεται του είναι εις άρχοντα εν τω Ισραήλ και αι έξοδοι αυτού απ' αρχής εξ ημερών αιώνος.
Μιχαίας
ε
1
Χαίρε σφόδρα, θύγατερ Σιών, κήρυσσε θυγατερ Ιερουσαλήμ, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται σοι δίκαιος και σώζων αυτός πραύς και επιβεβηκώς επί υποζυγιον και πώλον νέον.
Ζαχαρίας
θ
9
Και εκχέω επί τον οίκον Δαυιδ και επί τους κατοικούντας Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και οικτιρμού και επιβλέψονται προς με ανθ' ων κατωρχήσαντο και κόψονται επ' αυτόν κοπετόν ως επ' αγαπητόν και οδυνηθήσονται οδύνην ως επί πρωτοτόκω.
Ζαχαρίας
ιβ
10
Και ερώ προς αυτούς, ει καλόν ενώπιον υμών εστίν, δότε στήσαντες τον μισθόν μου η απείπασθε και έστησαν τον μισθόν μου τριάκοντα αργύρους και είπεν κύριος προς με κάθες αυτούς εις το χωνευτήριον.
Ζαχαρίας
ια
12-13
Ιδού επί τα όρη οι πόδες ευαγγελιζομένου και απαγγέλλοντος ειρήνην.
Ναούμ
2
1
       
Πότε έζησαν οι ανωτέρω προφήτες      

Ησαΐας, 8ος αι. π.Χ.
Ιεζεκιήλ, 7ος - 6ος αι. π.Χ.
Δανιήλ, 6ος π. Χ.
Μαλαχίας, 5ος αι. π.Χ.
Ιερεμίας, 7ος αι. π. Χ.
Μιχαίας, 8ος αι. π.Χ.
Ζαχαρίας, 6ος - 5ος αι. π.Χ.
Ναούμ, 7ος - 6ος αι. π.Χ.
.
      


       Βλέπε
         και
        εδώ 
           ή
         εδώ
   
 
  
 


 Προσοχή στην ερμηνεία της  προφητείας περί Αντιχρίστου  του ευαγγελιστή Ιωάννη
  
Ο ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει στην Αποκάλυψη (κεφ. κβ' 18) :

   "Εάν κάποιος προσθέσει σ' αυτά (που αποκάλυψα), ο Θεός θα προσθέσει σ' αυτόν τις πληγές που έχουν γραφεί στο βιβλίο αυτό. Και αν κάποιος αφαιρέσει από τα λόγια του βιβλίου της προφητείας αυτής, θα αφαιρέσει ο Θεός το όνομά του από την πινακίδα της ζωής και από την αγία πόλη, όπως ακριβώς έχει γραφεί σε τούτο το βιβλίο".

   Επομένως πρέπει να είναι άκρως προσεκτικοί, όσοι ερμηνεύουν το ακόλουθο χωρίο από την Αποκάλυψη του ευαγγελιστή Ιωάννη (κεφ. ιγ' 16-18) :

   "Και επιβάλλει (το Θηρίο, ο Αντίχριστος) σε όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους να τοποθετήσουν χάραγμα στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπό τους, έτσι ώστε να μη μπορεί κάποιος να αγοράσει ή να πωλήσει παρά μόνο αυτός που έχει το χάραγμα, δηλαδή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. Εδώ κρίνεται η σοφία του ανθρώπου. Ο νουνεχής ας υπολογίσει τον αριθμό του θηρίου. Γιατί αριθμός ανθρώπου είναι (= το άθροισμα των αριθμών που προκύπτει από τα γράμματα του ονόματός του). Και ο αριθμός του είναι χξς'. (= 666)".   Επομένως, κατά την ταπεινή μου γνώμη που μπορεί να είναι εσφαλμένη, το χάραγμα θα δοθεί στους ανθρώπους μετά την εμφάνιση του Θηρίου, θα το επιβάλει δηλαδή ο ίδιος ο Αντίχριστος.

   Οι τωρινές και σκόπιμες αποτυπώσεις του 666 οπουδήποτε, φανερές ή συγκεκαλυμμένες,
νομίζω πως

δείχνουν τη μανία, τον ζήλο και τον διακαή πόθο των οπαδών του Σκότους και του Σατανά να έλθει ο Αντίχριστος όσο το δυνατόν γρηγορότερα στη γη, για να επικρατήσουν στην ανθρωπότητα
και να ξεριζώσουν από τις ψυχές των ανθρώπων την πίστη στον μόνο και αληθινό Θεό της Χριστιανοσύνης.

(Οι κάρτες με τσιπ, οι Κάρτες του Πολίτη, τα τσιπ που εμφυτεύονται
πού άραγε οδηγούν; Χρειάζεται διαρκής επαγρύπνηση.)
   Ας μείνουμε, όμως, σ' αυτά που γράφει ο θεόπνευστος Ιωάννης στην Αποκάλυψή του κι ας παραμερίσουμε τη δική μου γνώμη, που, όπως προείπα, μπορεί να είναι εσφαλμένη.

   Εκείνοι, που θα βιώσουν τα συγκλονιστικά και επώδυνα γεγονότα του ερχομού του Αντίχριστου, όπως τα περιγράφει ο ευαγγελιστής Ιωάννης, θα είναι, νομίζω, οι μόνοι ασφαλείς ερμηνευτές της Αποκαλύψεως.

.......................................

   Ιδού το ακριβές (αρχαίο) κείμενο της Αποκαλύψεως:

   Εάν τις επιθή επι ταύτα, επιθήσει ο Θεός επ' αυτόν τας πληγάς τας γεγραμμένας εν τω βιβλίω τούτω. Και εάν τις αφέλη από των λόγων του βιβλίου της προφητείας ταύτης, αφελεί ο Θεός το μέρος αυτού από του ξύλου της ζωής και εκ της πόλεως της αγίας, των γεγραμμένων εν τω βιβλίω τούτω.
(κεφ. κβ' 18)
.........................................

   Και ποιεί πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους πτωχούς, και τους ελευθέρους και τους δούλους, ίνα δώσουσιν αυτοίς χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών, και ίνα μη τις δύνηται αγοράσαι ή πωλήσαι ει μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού. Ώδε η σοφία εστίν· ο έχων νουν ψηφισάτω τον αριθμόν του θηρίου. Αριθμός γαρ ανθρώπου εστί. Και ο αριθμός αυτού χξσ'.
(κεφ. ιγ' 16-18)
.
    21-9-2008
...........................................................................................
Η εκπληκτική προφητεία του Ησαΐα (8ος αιών π.Χ.)
για τα Πάθη του Χριστού
(Κεφ. 53, 4-7)
                                                   

Αυτός (δηλ. ο Χριστός) ταλαιπωρήθηκε για τις αμαρτίες μας και βασανίστηκε για μας. Εμείς νομίσαμε ότι δεινοπάθησε, πληγώθηκε και βασανίσθηκε από τον Θεό, αυτός όμως (δηλ. ο Χριστός) τραυματίσθηκε (εννοεί τη σταύρωση) για τις δικές μας αμαρτίες και ταλαιπωρήθηκε για τις δικές μας ανομίες. Τα δικά του βάσανα, όμως, έφεραν την ειρήνη σε μας, γιατί από τα τραύματά του θεραπευτήκαμε εμείς (εννοεί ότι η θυσία του μας απάλλαξε από την αμαρτία)... Αυτός μολονότι βασανίστηκε υπερβολικά, δεν άνοιξε το στόμα του. Σύρθηκε στη σφαγή όπως ακριβώς ένα πρόβατο και όπως ένα αρνί παραμένει άφωνο ενώπιον εκείνου που το κουρεύει, έτσι ακριβώς και αυτός (δηλ. ο Χριστός) δεν άνοιξε το στόμα του.

(Απόδοση στη Νεοελληνική γλώσσα: Γ. Αθαν.)


Ιδού το (αρχαίο) κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης:

Ούτος τας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται, και ημείς ελογισάμεθα αυτόν είναι εν πόνω και εν πληγή υπό Θεού και εν κακώσει. Αυτός δε ετραυματίσθη διά τας αμαρτίας ημών και μεμαλάκισται διά τας ανομίας ημών· παιδεία ειρήνης ημών επ' αυτόν. Τω μωλωπι αυτού ημείς ιάθημεν... Και αυτός διά το κεκακώσθαι ουκ ανοίγει το στόμα αυτού· ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη και ως αμνός εναντίον του κείροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα.
..........................................................................

Περί της πλάνης
ορθόδοξου μοναχού για τον χρόνο έλευσης του
Αντιχρίστου

Βλέπε 
εδώ & εδώ
.............................................................................


Διαβάστε
Η Αποκάλυψη του Ιωάννη
(Προσιτή σε όλους)

.