Χρήσιμοι σύνδεσμοι


Το πληρέστερο Portal στο ελληνικό διαδίκτυο

 100 Σπάνια Ελληνικά Βιβλία

.................................................................................................................................................................................................................................

profile counter myspace


 

Θα δεχθείς να 
απαλείψεις

τη θρησκεία σου,
την πατρίδα σου,
τη γλώσσα σου,
την ιστορία σου,
τις παραδόσεις σου;

Αυτά ακριβώς θέλει 
να σβήσει η Νέα 
Τάξη 
(Παγκοσμιοποίηση), 
για να σε μετατρέψει 
από ανθρώπινη 
αξία σε ανθρώπινο 
νούμερο, ένα 
νούμερο χωρίς 
συνείδηση, χωρίς 
φωνή, χωρίς 
αντιστάσεις, χωρίς 
προσωπικότητα. 

Όταν αντιληφθείς 
τις προθέσεις της 
παγκοσμιοποίησης, 
θα είναι αργά, όπως 
ακριβώς συμβαίνει 
και στο πρόβατο 
που γνωρίζει πολύ 
αργά τις προθέσεις 
του "καλού" και 
"προστάτη" 
τσοπάνη - κυβερνήτη.


Θα αντιδράσουμε 
ή θα πάμε κι εμείς, 
όπως τα πρόβατα, 
στη σφαγή;

Σημείωση
Η αριστερή 
ιδεολογία 
διευκολύνει σε πολύ 
μεγάλο βαθμό την 
επικράτηση της 
παγκοσμιοποίησης, 
γιατί ταυτίζεται σε 
πολλά με τη Νέα 
Τάξη Πραγμάτων. 
Π.χ.
 
Κατάργηση:

Των συνόρων,

Της εθνικής 
ιστορίας και ταυτότητας των 
λαών,

Της πίστης στο 
Θεό,

Των περιορισμών 
στις σεξουαλικές 
σχέσεις μεταξύ 
των φύλων
 
κ.λ.π. 

Διαβάστε 
εδώ μιαν εκπληκτική δήλωση!

Τί είχε προβλέψει 
ο επίσκοπος 
Καντιώτης για 
την Ε.Ο.Κ. 
(Σημερινή Ευρωπαϊκή 
Ένωση) 
Βίντεο.

(Η Νέα Τάξη 
ποντάρει στη 
"λογική" ότι οι 
μάζες ποτέ δεν 
αντιστέκονται σ' 
αυτό που 
παρουσιάζεται 
(από τα Μ.Μ.Ε.) ως 
"προοδευτικό")

Βλέπε 
video - 
Εκπομπή Πύλες του 
Ανεξήγητου.
(20-3-10)
.....................Η "Ευτυχία" είναι 
ένας φανταστικός, 
ανύπαρκτος 
τόπος
, στον οποίο 
επιθυμούν να 
ζήσουν όλοι οι 
άνθρωποι μηδενός 
εξαιρουμένου.

 Η "Δυστυχία" είναι 
ένας υπαρκτός 
τόπος
, στον οποίο 
ζούμε όλοι μηδενός 
εξαιρουμένου.

             Γ. Αθαν.

. 


 


100 Σπάνια Ελληνικά βιβλία

Online

Αναγνωστικό
Αλφαβητάριον (1831)
Αλφαβητάριον (1956)

ΙστορίαΓενική Ιστορία της ανθρωπίνης κοινωνίας (Ελληνική, Ρωμαϊκή, 1842)
Αρχαία Ελληνική Ιστορία
(Thomas Keightley,1850)
Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος κατ' επιτομήν (1844)
Παλαιά Ιστορία (Κ. Κούμα, 1830)
Νεωτάτη Ιστορία (Κ. Κούμα, 1832)
Χρονικόν σύντομον (1859)
Επιτομή ιστοριών (Ι. Ζωναρά)
Ιστορικά σκηνογραφήματα (Σπ. Ζαμπελίου, 1860)
Επιστολαί Ι. Καποδίστρια (1830)
Ιστορικαί πραγματείαι (Κ. Παπαρρηγοπούλου, 1858)
Η εν Πόντω Ελληνική φυλή (1866)
Διάφορα (Ιωνά Κινγ, 1823)
Βιογραφίαι Ελλήνων διερμηνέων Οθωμανικού Κράτους (1865)
Ιωάννου Μαλαλά, Χρονογραφία
Ιστορία του Σουλίου και της Πάργας (1857)
Εγχειρίδιον Γενικής Ιστορίας (Κ. Παπαρρηγοπούλου, 1849)
Εφημερίδες Βασιλείου Ελλάδος (1843-1854)
Ελληνικά αρχαιολογήματα (1853)
Εγχειρίδιον Ελληνικής Αρχαιολογίας (1855)
Εγχειρίδιον Εβραϊκής Αρχαιολογίας (1844)
Περιήγησις ή Τοπογραφία της Θεσσαλίας (1860)
Ιστορία του Σχίσματος (1867)
Πόλεις και έθνη της αρχαιότητος (Στέφανος Βυζαντινός)
Διήγησις συμβάντων της Ελληνικής Φυλής (1846)
Σύνοψις της Γενικής Ιστορίας (1845) Επίσης εδώ
Βιβλίον ιστορικής της διά στίχων πολιτικών ...... (1826)
Έκθεσις της Βασιλείου τάξεως (Βυζάντιον)
Ιστορία των Παπών (1861)
Ιστορία Βυζαντινή
Κυπριακά (αρχαιολογία, γεωγραφία)

Λεξικά - ΕγκυκλοπαίδειεςΣυνώνυμα και επίθετα (1820)
Λεξικόν Εγκυκλοπαιδείας (Α-Λ)
Λεξικόν Εγκυκλοπαιδείας (Μ-Ω)
Ανθίμου Γαζή Ελληνικόν Λεξικόν (Ζ-Π) + (Α-Ε) + (Ρ-Ω)
Εγκυκλοπαίδεια των Ελληνικών μαθημάτων (1839)
Ετυμολογικόν Μέγα κατά στοιχείον
Λεξικόν της Ελληνικής Διαλέκτου (1835)
Γυναικολόγιον (1864)
Λεξικόν των ενδόξων ανδρών της ιστορίας (1841)
Λεξικόν διά την σημασίαν ομοήχων λέξεων της αρχαίας γλώσσης 
Λεξικόν γεωγραφικών ονομάτων της αρχαιότητος
Λεξικόν σημασιολογικών διαφορών λέξεων της αρχαίας γλώσσης

Λαογραφία

 

Πόθεν η κοινή λέξις τραγουδώ (Σπ. Ζαμπελίου, 1859)
Συλλογή δημοτικών ασμάτων (1859)
Τραγούδια Ρωμέϊκα
Δημοτική ανθολογία (1868)
Μνημόσυνα άσματα (Α. Βαλαωρίτου, 1857)
Δημοτικά άσματα της Ηπείρου (1866)
Λιανοτράγουδα (1866)
Άσματα δημοτικά (Σπ. Ζαμπελίου, 1852)
 
Παροιμίες - ΜύθοιΣυλλογή παροιμιών (1863)
Παροιμίαι κατά αλφάβητον
Παροιμίαι αρχαίαι (κατά στοιχείον)
Μύθοι (1839)
Μύθοι Αισώπειοι

Αρχαίοι και Βυζαντινοί συγγραφείςΙωάννου Στοβαίου Ανθολόγιον Τόμος 2 + Τόμοι 3-4 + Τόμος 1 
Φίλωνος Ιουδαίου,Τις ο των θείων πραγμάτων κληρονόμος (1828)
Ευσεβίου Παμφίλου, Εκκλησιαστική Ιστορία
Πατριάρχου Φωτίου Επιστολαί (1864)
Ανέκδοτα ελληνικά έργα (1816)
Γαληνού Άπαντα (1826)
Εκλογαί αρχαίων συγγραφέων (Ηροδ.,Θουκ.,Ξεν.,Πολύβ.,Πλουτ.)
Αρχαίοι Έλληνες γεωγράφοι
Ι. Χρυσοστόμου τα ευρισκόμενα πάντα
Κλήμεντος τα ευρισκόμενα
Διονυσίου Χρυσοστόμου Έργα
Πλουτάρχου Βίοι παράλληλοι
Ηφαιστίωνος Εγχειρίδιον περί μέτρων και ποιημάτων

Φιλοσοφία - ΨυχολογίαΙστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Φιλοσοφίας (1857)
Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας (1867)
Στοιχεία Φιλοσοφίας (Ν. Βάμβα, 1839)
Φιλοσοφία της ιστορίας (Δοκίμιον, 1842)
Λογική (Φιλοσοφία, 1861)
Θεωρητική και πρακτική Φιλοσοφία (1862)
Πρόδρομος Φιλοσοφίας (1849)
Ψυχολογία ( 1841)

Λογοτεχνία


 

Περί ποιητικών μέτρων (Δράκοντος Στρατονικέως)
Συλλογαί εκ των νεωτέρων πεζογράφων και ποιητών (1856)
Βιογραφίαι Λογοτεχνών (Ν. Σάθα, 1868)
Συλλογαί Νεωτέρων Ελληνων συγγραφέων (1856)
Περί ρητορικής

Γραμματική - ΣυντακτικόΓραμματική (1839)
Ελληνική γραμματική (1829)
Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης (1849)
Γραμματική διά Σχολεία (Κ. Κούμα, 1843)
Γραμματική (Γ. Θεοχαροπούλου, 1830)
Περί γραμματικής (Θεοδοσίου Γραμματικού)
Γραμματική (Αλεξάνδρου Νέγρη, 1828)
Γραμματική Τριανταφυλλίδη (1941)
Διάλογοι περί Γραμματικής (1834)
Συντακτικόν Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης (Κ. Ασώπιος, 1858)
Περί τόνων (1816)
Γραμματική της Νεωτέρας Ελληνικής (Γ. Λαμπίση, 1833)
Απάνθισμα Ελληνικής Γραμματικης (1834)
Γραμματική απλοελληνική (1806)
Μαθήματα αρχαίας ελληνικής γλώσσης (1857)

ΔιάφοραΣκαλαθύρματα φιλολογικά (1846)
Περιηγητές Αθηνών (Δημητρίου Πανταζή, 1868)
Άτακτα (Αδαμαντίου Κοραή, 1830)
Αγίου Νείλου, Παραίνεσις προς μοναχούς (1863)
Τα Ελληνικά, ήτοι Γεωγραφία, Ιστορία, Στατιστική (1854) 
Πρακτική Αστρονομία (1836)
Υγιεινή (1864)
Εγχειρίδιον της Φαρμακολογίας (1845)
Αμαρτωλών σωτηρία (Αγαπίου Μοναχού, 1852)
Κάτοπτρον της κοινωνίας (1864)
Απανθίσματα (1797) 
Επεξηγήσεις λέξεων τινων της αρχαίας γλώσσης
Θεωρητικόν εκκλησιαστικής μουσικής (1855)
Γεωργική και οικιακή οικονομία (1835)
Σύνταγμα των Θείων και Ιερών Κανόνων (1859)
Η εξήγησις των καθημερινών φαινομένων (1857)
Χημεία γενική, ανόργανος και οργανική (1861)
Γενικαί αρχαί του Εμπορίου (Τόμος Β', 1860)  Τόμος Α' (1859)
.........................................................................


Συνταγές - 
Μαγειρική, 
Ζαχαροπλαστική, 
Φαγητά, Σαλάτες, 
Γλυκά, Ποτά

........................Η Αποκάλυψη 
του Ιωάννη

Επιλεκτική, 
αποσπασματική 
και πολύ σύντομη 
επισκόπηση της 
προφητείας 

.....................

 26 Free Antivirus

 

(Πολλά με
προστασία 
real - time). 
Κλικ 
εδώ
..............................

Έκθεση-ΈκφρασηΤα πάντα για την 
έκθεση
.

1200 λήμματα,
5000 συνώνυμες
λέξεις online 

5600 λήμματα,
16000 αντώνυμες
λέξεις online 


Ο Φλωράκης
του ΚΚΕ
στο Άγιο Όρος
 

Βίντεο

Βιβλία από Scribd
(Ελληνικά)


. 


Η οικογένεια