7.1 Keresztény mantrák és dalok

HANGANYAGOK

https://sites.google.com/site/szaszilmahonlapjafolytatas/home/kereszteny-mantrak-es-dalok

OLDALON

A MELLÉKLETBEN!!!


A zenei megvalósítás Pál Ildikó érdeme.

Köszönjük!

 

MANTRÁK

 

       A hangosan vagy magunkban énekelt mantra (röpima) ismétlése nagyon hatékony módszer spirituális  utunkon. Fontos, hogy mind a szöveg, mind a dallam inspirált és energiánkat emelő legyen, értelmünket lekösse, érzelmünket betöltse. A kereszténység alapvető mantrái közül azt kell választanunk spirituális praxisunkként, ami egyéniségünkhöz legközelebb áll. Elsősorban a következők közüli választást ajánljuk.

 

001

Á m e n  (Úgy legyen)  ennek  dallamára Jézus imája  az  A b b a  (Atyám) mantra is énekelhető. Vagy, aki a személyfölötti Istenség minőségéhez vonzódik, illesztheti rá a gnosztikusok  P l e r o m a  fogalmát, ami üres, fényes telítettséget jelent és elősegíti az isteni közegben való tartózkodást, abban való elmerülést.

 

002,003

J é z u s ,  J é z u s , K r i s z t u s (a és b. változat)  a megtestesült Istenembertől a bennünk is élő Krisztus-tudatossághoz vezet. Buxtehude és Bach által is felhasznált, magasrendű energiákat közvetítő Crüger dallamot ajánlunk hozzá.  Jézus nyájas és szelíd minőségérére hangolódás igénye esetén hárfakíséretet, Világuralkodói minőségének megélése érdekében orgonakíséretet ajánlunk.

 

004

A v e  M a r i a (= Üdvözlégy Mária)   Az isteni női minőségre való ráhangolódás, segítségül hívás céljaira szolgál.  Bach-prelüd dallamra ajánljuk, hárfakísérettel.

 

005.1

V e n i   S a n c t e  S p i r i t u s  (Jőjj, Szent Szellem).  Alább. a „Kezdő énenkek” között felsorolt  „Isten élő Lelke jöjj „  Szentlélek –hívó ének dallamát is fehasználhatjuk, ráillesztve a latin mantrikus szöveget így:Veni Sancte Spiritus (4x), Veni Sancte, Veis Sancte,Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus(2x). Sok közösség használta és használja ezt a dallamot hatékonyan.

005.2

Aki a Szent Szellem minőséghez vonzódik, ezt a mantrát választhatja. Összeállításunkban a taizéi közösség dallamát is megszólaltattuk.

 

006, 007

A keleti orthodox egyházban ma is gyakorolt Jézus által adott mantra a Vámos imáján alapul. Görög és orosz változatát sok-sok hívő energiája töltötte már fel, bármelyikük választható. Az orosz imára a magyar szöveget is ráénekeltük.

 

008

Orosz Jézus ima magyar szöveggel

     Kyrie Jesou Kriste, Yie tou theou, eleison me ton amartolon.

     Goszpogyi Jesusze Krisztie szünjevo Bózsij pomiluj mja  gresnovo/gresnuju  (férfi ill. nő

esetében)

      (Uram Jézus Krisztus, Istennek Fia, könyörülj rajtam bűnösön= aki nem érem el a mértéket, aki célt tévesztettem).

Közösségi vagy egyéni éneklésre ajánlott énekek

      Ihletett szövegű és dallamú énekek egy csokrát, kis válogatását ajánljuk. Érdemes a szövegek értelmét is mélyebben megérteni, magunkévá tenni.

 


MANTRIKUS ÉNEKEK

 

009

Az áldott orvos közeleg

A drága főpap Jézus,

Szava szívünk enyhíti meg

Egyetlen üdvünk Jézus.

Halld mint zeng az égi dal

Édes visszhangjaival,

Szívemben is zeng e dal,

Jézus, Jézus, Jézus

 

Jézus, Jézus, Jézus..

 

….

 

010

Magasztalom én Uramat, alleluja,

Irgalmazó Istenemet, alleluja,

Letekintett övéire, alleluja,

Nem lelt nálam szegényebbre, alleluja.

//:Alleluja, alleluja, alleluja,

Alleluja, alleluja, alleluja://

 

…..


011

Gloria, gloria in excelsis Deo,

Gloria, gloria, alleluja, alleluja

Gloria szálljon a mennybe fel,

Jöjjön a Földre a béke,

És az emberi szívbe a jóakarat,

Ámen, ámen

 

….


012

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est

Ahol szeretet és jóság, ahol szeretet, ott van Istenünk

 

 

….

 

013

/:  Laudate omnes gentes, laudate Dominum :/

/: Dícsérje minden nemzet, dícsérje az Urat :/

 

 

014

Kezdő énekek

 

Isten élő Lelke jöjj

Áldva szállj le rám,

Égi fényed járja át

Eszem, szívem, szám.

Jöjj el, oldj fel,

Tölts el fénnyel,

Isten élő Lelke jöjj,

Áldva szállj le rám!

 

Isten élő Lelke jöjj,

Áldva szállj le rám,

Égi lángod járja át,

Szívem és a szám.

Jöjj el, oldj fel

Tölts el tűzzel,

Isten élő Lelke jöjj,

Áldva szállj le rám.

 

 

015

//.Gyújts éjszakánkba fényt, hadd égjen a soha ki nem alvó tűz, a ki nem alvó tűz.//

 


016

Itt van Isten köztünk

Jertek Őt imádni,

Tisztelettel eléállni,

Itt van a középen,

Minden csendre térve

Őelőtte hulljon térdre

Az aki hirdeti, s hallja itt az Igét

Adja néki szívét.

 

 


 

FÉNY-ÉNEKEK


017

Jézus életem fénye Te,

Elmult az éj homálya,

Keres lelkem tekintete,

Hogy arcodat csodálja.

Jézus életem fénye Te,

Elmult az éj homálya,

Keres lelkem tekintete,

Hogy arcodat imádja.

 

….


018

Krisztus ki vagy Nap és Világ,

Minket sötétségbe ne hagyj,

Igaz világosság Te vagy ,

Kárhozatra mennünk ne hagyj.

 

….


019

Halld égi harangok zúgnak,

Már az ünnep közeleg,

Boldog lesz, ki homlokára

A fénykoronát nyerte meg.

 


020

Egyetlen Forrása minden kegynek,

Egyetlen mentsvára a lelkemnek,

Isteni tiszta fény, üdvöt hozó,

Szállj le rám, s tégy fehérré. Mint a hó.

Refr. Tiszta fehérré, miként a hó,

Tisztíts meg engem, s leszek fehér, miként a hó.

 

Fehérré uram, a forrás Te vagyBékét és nyugalmat lelkemnek adj,

Áldásod nem apad, gazdag folyó,

Szállj le rám, s tégy fehérré, mint a hó

Refr.

 

 


 

SZÍV-ÉNEKEK


021

Jézus szívére bizton

Hajtom fejem le én

Abban találom üdvöm,

Ha megnyugszom szívén.

 

 

….

022


Szív, amely szerettél,

Kéz, amely vezettél,

S az a drága, drága, drága láng,

Mindörökre áldást hoz reám.

 


023

Aki értem megnyíltál,

Rejts el , ó  örök kőszál,

Az  víz s a drága vér,

Melyet ontál üdvömért,

Gyógyír legyen szívemnek

Lángjaiddal tisztítsd meg.

 

 

….


024

Új szívet adj, Uram énnekem,

Új szívet adj, mely bűntelen.

Mely igazán , valóban Érted ég,

És Veled van tele, és Veled van tele.

 


 

VIHARBAN

 

025

Mester a bősz vihar dühöng,

Hullám fölé hullám kél,

A habok közt szívem remeg

A pusztulás szele ér!

„A habok mind engednek nekem,

Csend legyen,

Nem süllyedhet el a hajó, ha bent (3x)

Az Ég és Föld Ura pihen.

Szelíden engednek mind nekem,

Csend legyen, csend legyen

Szelíden engednek mind nekem,

Csend, csend legyen”.

 

 

BIZALOM

 

026

Bizakodjatok, jó az Úr, jósága éltet,

Bizakodjatok, jó az Úr. alleluja.

 


027

Jézus életem, erőm, békém, Jézus tásam, örömöm,

Benned bízom, Te vagy az Úr,

Már nincs mit félnem, mert bennem élsz,

Már nincs mit félnem, mert bennem élsz.

 ÖNÁTADÁS

 

028

Amint vagyok, nem várva, hogy

Lelkemnek terhe, szennye fogy,

Te aki megtisztíthatod

Fogadj el Jézus


...


029

Ki  Istenének átad mindent

Bizalmát csak belé veti.

Azt csudaképpen őrzi itt lent,

Ínség, baj közt is élteti.

Ki mindent szent kezébe tett,

Az nem fövényre épített.

 

Csak légy egy kissé áldott csendben,

Magadban békességre lelsz.

Az Úr-rendelte kegyelemben

Örök, bölcs célnak megfelelsz.

Ki elválasztá életünk,

Jól tudja, hogy mi kell nekünk.

 

Zengj hát az Úrnak s járd az Útat,

Mit éppen  neked Ő adott,

A mennyből gazdag áldást juttat,

S majd  Jézus ád szép, új napot.

Ki benne bízik és remél,

Az mindörökké véle él.

 

 

VÁRAKOZÁS

 

030

Várj ember szíve készen

Mert jő a hős, az Úr,

Ki üdvösséged lészen,

Szent, győztes harcosul.

Fényt éltet hozva jő,

Megtört az ősi átok,

Kit vágyakozva vártok,

Betér hozzátok Ő.

 

Jól készítsétek útját,

A vendég már közel,

Mi néki gyűlölt, útált, azt mind vessétek el.

A völgyből domb legyen,

Hegycsúcs a mélybe szálljon,

Hogy útja készen álljon,

Ha Krisztus megjelen.

 

Úr Jézusom, szegényed,

Kér, vár, epedve, hív,

Te készítsd el, Tenéked lesz otthonod e szív,

Jőjj, hű szívembe hát,

Habár szegény e szállás,

De mindörökre hálás,

Úgy áldja Krisztusát.

 

 

ISTEN NAGYSÁGA.[1]

 

031

Nagy Istenem, nézem csillagvilágod,

Melyet teremtett szent akaratod,

//:Szívem feléd ujjong csodával telve,

Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te!://

 

 

 

A KI VAGYOK ÉN? - ALAPKÉRDÉS

 

032

Mikor látom hegyeidet

Akkor kérdem, ki az ember,

Urunk szentelt neveidet

 énekeljük tiszta hittel.

 

Hogy kevéssel tettél minket

Kevesebbé Önmagadnál,

Szerzel nékünk dicsőséget

 a fénysugér-koszorúnál.

 

Mikor látom hegyeidet,

Akkor értem, ki az ember,

Urunk szentelt neveidet

énekeljük tiszta hittel.

 

ÖRÖMÉNEK

 

033

Ó, jöjjetek, örvendjetek,

Isten szeret,

Kegyelméről dalt zengjetek,

Isten szeret,

A bűn álmából talpra már,

Elmúlt az éj hatalma már,

Az üdvösségnek napja vár,

Isten szeret!

Refr. Isten szeret, Isten szeret,

Ó, jöjjetek örvendjetek,

Isten szeret!

 

 

Szállj szerte hír a Föld színén, Isten szeret!

Királyból lett koldus szegény, Isten szeret,

Mennyből nekünk üdvöt hozott,

A Golgotán feloldozott!

Bennünket megszabadított,

Isten szeret!

Refr.

 

ÁRONI ÁLDÁS

 

034

//: Áldjon meg Téged az Úr://

És őrizzen meg tégedet.

Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját Terajtad,

És könyörüljön Terajtad,

//:Fordítsa az Úr az Ő orcáját Rád ://

És adjon békét tenéked.

 

BAROKK MIATYÁNK

 

035

Miatyánk ki vagy a mennyben.

Szenteltessék meg a neved,

Jöjjön el a Te országod,

Legyen meg az akaratod,

A földön, mint a mennyekben

S napi kenyerünket add meg.

Bocsásd meg a vétkeinket,

Ahogy mi vétkezőinknek,

Ne vígy minket kísértésbe,

A gonosztól szabadíts meg,

Föld,erő, dicsőség tied,

Most és mindörökké, ámen

 

036

Orthodox Miatyánk 1.

 

037

Orthodov Miatyánk 2  Kedrov dallamával    

(Dicsőítés nélkül)

        Ökumenikus magyar szöveg.

 

 

DALOK IRODALMI FORRÁSOKBÓL

 

       Újabban a misztikus irodalom korszerű feldolgozásával könnyítik meg a misztikus élmény újraélését.  Ezekből a dalokból is adunk kóstolót.

 

 

 

       Hadd jöjjek én 

(A „Mint a szép híves patakra” kezdetű 42. zsoltár alapgondolatának feldolgozása)

 

038

           Hadd jöjjek én Forrásodhoz Uram (3x)

           Refr. Hadd jöjjek én, hadd igyak én ,

                     hadd éljek én.

 

           Hadd igyak én Forrásodból Uram(3x)

           Refr.

 

           Hadd éljek én Forrásodnál uram(3x)

           Refr.

 

  

 GYÖNYÖRŰ VAGY ÉN URAM 

(Az Énekek Éneke ihletésére készült dal)

 

039

            Gyönyörű vagy én Uram

             Szívem mélyéből áldalak(2x)

             Alleluja, alleluja (3x)

 

            Megigézted szívemet,

            Megérintetted bensőmet (2x)

            Alleluja, alleluja(3x)

 

            Tegyél szívedre pecsétül,

            Örökéletet adj végül (2x)

            Alleluja,alleluja (4x)

 

      

FÍVÉREM NAP

(Assisi Szent Ferenc Naphimnusza alapján)

 

040

            Fívérem Nap és nővérem hold

            Oly ritkán látlak s hallom dalotok,

            Nyomaszt a sok gyötrelem és gond.

 

            Fívérem Szél és Levegőég

            Nyíljon ki szemem, hogy lássam, ami szép

            S körülölel a ragyogó dicsfény

 

            Istengyermekként vagyok teremtmény

            Érzem jóságát  s szívem újra él.

 

            Fívérem Nap és nővérem hold

            Most végre látok s hallom dalotok,

            Ily szeretet mindennel összefon (2x)


 

 

OLDANI URAM

(János Apokrif alapján)


041

           Oldani Uram és oldódni vágyom,

           Üdvözíteni és üdvözülni vágyom,

           Alkotni uram és alakulni vágyom (2x)

           Ékesíteni és ékesedni vágyom,

           Dalolni Uram és dallá lenni vágyom,

           Követeddé lenni és érted tenni vágyom (2x)

 

           Lámpád vagyok, ha látsz engem,

           Ajtód vagyok, ha zörgetsz bennem,

           Ki látod mit teszek, rejtsél el engem(2x).

 

     

 

 AZ ÚR ÉRKEZÉSE

(Ady Endre egyik Istenélménye alapján)..

 

042

           Mikor elhagytak, mikor a lelkem  roskadozva vittem,

           Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten

           Nem harsonával, de jött néma igaz öleléssel,

           Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel.

          // . És megvakultak  hiú szemeim, meghalt ifjuságom,

           De Őt a fényes, nagyszerűt, mindörökre látom..//[1] A régi énekesek csak a Nap, Hold. csillagok, élőlények felfogása révén dícsérték Isten nagyságát. A ma emberének  joggal lehet kozmikus felfogása. Tudja, hogy galaxisok millárdjaiban sok milliárdnyi Nap kering,

intelligens törvények által irányítottan. . A Kozmikus Intelligencia –melyből az ember  ered, s amihez visszakapcsolódhat--joggal nyűgözheti le.

HANGANYAGOK

https://sites.google.com/site/szaszilmahonlapjafolytatas/home/kereszteny-mantrak-es-dalok

OLDALON

A MELLÉKLETBEN!!!

Comments