001.3. A GNOSZTICIZMUS ÉS A MISZTIKA MAGYARORSZÁGON

A tartalomból:

A. Az Árpádok

B. Schmidt Jenő Henrik, és Komjáthy Jenő gnózisa

C. Vallásos költészetünk gyöngyszemeiből egy-egy példa: Babits és Weöres Sándor

D. Istenrealizált filozófusunk: Dienes Valéria

E. A misztikára koncentrálva

F. Párhuzam

Utóhang

Melléklet: Komjáthy Jenő verseiből

Teljes anyag a mellékletben pdf formátumban

1. Szent László hermája

6. Szent Margit képe

2 . Szent Erzsébet

7. Szent Margit sírja

8. Szent Margit dombormű

3. Szent Erzsébet templom

4. A Szent Erzsébet templom oromzati szoborcsoportja

9. Boldog Özséb látomása

5. Szent Erzsébet freskó a Rózsák terén

10. Schmitt Jenő Henrik

11. Komjáthy Jenő

12. Dienes Valéria idős korában

13. Samu Zsolt