Heiligen

Over heiligen bestaan er heel wat publicaties. Ook Wikipedia is op dit vlak erg gedocumenteerd.

In de zoektocht naar apotropaeïsche reflexen in de periode van het Ancien Regime lijkt het toch wel boeiend om een aantal heiligen te verzamelen met omschrijving van hun voorkomen en karakteristieke attributen. Om het aantal toch enigszins beheersbaar te houden wordt hierbij in eerste instantie uitgegaan van heiligen die in mijn eigen omgeving nog steeds aanwezig zijn door het gebouwde erfgoed: patroonheiligen van parochiekerken, heiligen waaraan kapellen zijn toegewijd edm.

foto: Kapel van de Beukenboom - Lummen

Mijn vader herinnert zich nog dat in zijn jonge tijd een veulen op de boerderij opvallend veel aan molshopen zat te peuzelen. Samen met grootvader deed hij een bedevaart naar Oetersloven en toen ze terug thuis kwamen, bleek er niets meer aan de hand met het veulen...

Aldegondis, Antonius, Catharina (van Alexandrië), Gertrudis, Job, Johannes de Doper, Lambertus, Laurentius, Martinus, Niklaas, Onze Lieve Vrouw, Petrus, Rochus, Trudo, Willibrordus

De verzamelde gegevens werden overgenomen uit: