Uilengaten

Uilengaten zijn allicht de laatste fase in de vorming van schuurverluchtende openingen.

Uilengaten, zonnerad-vormig uitgewerkt in tipgevels van oude hoeves. Wordt vooral aangetroffen in oude schuurgevels in West-Vlaanderen.

Een rad als vruchtbaarheidssymbool. In de zonnecultus is het zonnerad het symbool van leven en geluk. Het zonnerad is waarschijnlijk overgenomen uit de Noorse mythologie, waar het bekend stond als het wiel van Wodan.

Uilengat met maalkruis of st-Andrieskruis

Foto's en verwijzing uit: Het boerendak, Clemens V.Trefois, Danthe, St-Niklaas, 1980.

Voorbeelden van uilengaten gecombineerd met maalkruisen er rond.

Uittreksel uit: Van vakwerk tot baksteenbouw, Clemens V. Trefois, Danthe, Sint Niklaas, 1979.