De betekenis van symbolen

Er zijn geen oude symbolen zonder dat daaraan een diepe en filosofische betekenis is verbonden, en hun belang en waarde neemt nog toe met hun ouderdom.
In de zoektocht naar de mogelijke apotropaeïsche (bezwerend-beschermend)  bedoeling bij het aanbrengen van symbolen (metseltekens, gebouwelementen...)  is het goed om ook even stil te staan bij de oorsprong en betekenis van een aantal symbolen. Hierbij wordt het wel al snel duidelijk dat dergelijke symbolen in verschillende culturen voorkomen, vaak worden overgenomen, gewijzigd of aangevuld zodat hun geschiedenis zelden een rechtlijnig verloop kent.
 
Dit site-onderdeel verzamelt symbolen in volgende onderdelen:
- Dierenwereld