Noi speleotheme/ formaţiuni în peșteri dezvoltate în calcare cristaline
articol extras din Buletinul Comisiei Centrale de Speologie, numărul 2, anul 1978, București