Productes escrits

 

El procés d´escriure

El producte final

 
Comprendre l´estructura textual

Fer la Base d´Orientació

Generar idees

Planificar

Produir

Revisar

Editar

Rúbriques i bases d´orientació de:

Totes les tipologies textuals  


     TEXTOS ARGUMENTATIUS

TEXTOS DESCRIPTIUS 

TEXTOS DIALOGATS

TEXTOS INSTRUCTIUS

TEXTOS NARRATIUS   

Narratives personals Còmics


  Dossiers impresos
 

 


Comments