Recursos SD‎ > ‎

Per cercar informació

Prèviament has PLANIFICAT quines  fonts, quantes i qui cercarà què


 No et perdis:  

Taller de cerca a internet per a infants. Biblioteques públiques de Salt

 Acords de centre 



  5 Preguntes freqüents  
 
1. LES PREGUNTES DELS FILLETS S´HAN DE CONTESTAR TOTES? 
Primer s´han de classificar i donar prioritat a les més complexes (habilitats superiors Bloom= raonar, argumentar, comparar i contrastar...).  
 
2. TOTS HO INVESTIGUEN TOT?
No necessàriament. Normalment  dins cada grup-base es creen  4 especialistes, un per cada pregunta, de manera que la investigació la fan amb els especialistes dels altres grups.  I cada grup fa el seu procés amb aquella pregunta: hipòtesi inicial, recerca....Però també es pot fer q tot el grup-classe vagi seguint el mateix procés.
 
3. ELLS HAN DE CERCAR TOTA LA INFORMACIÓ?
Les respostes que ja saben no s´investiguen. Solen ser preguntes reproductives de respostes ràpides. Les que s´investiguen són les preguntes més complicades. No és necessari que CERQUIN TOTA LA INFORMACIÓ però sí que planifiquin com la cercaran. Hi ha tres nivells de cerca segons CINFO-AULA (CERCA GUIADA, CERCA SEMI-DIRIGIDA, CERCA AUTÒNOMA). Per exemple, una part de la informació la poden treure: 
 
- Entrevistant a alumnes de 6è
- Demanant a la mestra una classe magistral
- Amb vídeos de canals científics de youtube
- Amb power points de SLIDESHARE.NET
- Anant a la biblioteca del centre
- Emprant cercadors
 
Etc... És important diversificar les fonts i estratègies.
 
4. POT TRIAR CADA GRUP COM EMMAGATZEMAR LA INFORMACIÓ QUE VAN TROBANT? O ha de tenir tothom el mateix format?
Cada grup pot triar com fer-ho. Els hi podeu posar exemples i que triïn. 
Si la informació és electrònica es guarda a MARCADORS (Delicious, Mr Wong o Diigo)

5. PER QUÈ ÉS NECESSARI ENSENYAR A CERCAR INFORMACIÓ?
 

Per ampliar informació. 

1 GOOGLE. Trucs per cercar millor.

2 INDICADORS BOOLEANS, explicats de manera molt senzilla.