Per cercar informació

Accedir

Recuperar

No et perdis:

Fantàstic curs obert per aprendre a cercar informació, de l´IOC.

Taller de cerca a internet per a infants. Biblioteques públiques de Salt

Acords de centre

Exemple de planificació curricular per a primària. CINFO-Aula

5 Preguntes freqüents

1. LES PREGUNTES DELS FILLETS S´HAN DE CONTESTAR TOTES?

Primer s´han de classificar i donar prioritat a les més complexes (habilitats superiors Bloom= raonar, argumentar, comparar i contrastar...).

2. TOTS HO INVESTIGUEN TOT?

No necessàriament. Normalment dins cada grup-base es creen 4 especialistes, un per cada pregunta, de manera que la investigació la fan amb els especialistes dels altres grups. I cada grup fa el seu procés amb aquella pregunta: hipòtesi inicial, recerca....Però també es pot fer q tot el grup-classe vagi seguint el mateix procés.

3. ELLS HAN DE CERCAR TOTA LA INFORMACIÓ?

Les respostes que ja saben no s´investiguen. Solen ser preguntes reproductives de respostes ràpides. Les que s´investiguen són les preguntes més complicades. No és necessari que CERQUIN TOTA LA INFORMACIÓ però sí que planifiquin com la cercaran. Hi ha tres nivells de cerca segons CINFO-AULA (CERCA GUIADA, CERCA SEMI-DIRIGIDA, CERCA AUTÒNOMA). Per exemple, una part de la informació la poden treure:

- Entrevistant a alumnes de 6è

- Demanant a la mestra una classe magistral

- Amb vídeos de canals científics de youtube

- Amb power points de SLIDESHARE.NET

- Anant a la biblioteca del centre

- Emprant cercadors

Etc... És important diversificar les fonts i estratègies.

4. POT TRIAR CADA GRUP COM EMMAGATZEMAR LA INFORMACIÓ QUE VAN TROBANT? O ha de tenir tothom el mateix format?

Cada grup pot triar com fer-ho. Els hi podeu posar exemples i que triïn.

Si la informació és electrònica es guarda a MARCADORS (Delicious, Mr Wong o Diigo)

5. PER QUÈ ÉS NECESSARI ENSENYAR A CERCAR INFORMACIÓ?

Per ampliar informació.

1 GOOGLE. Trucs per cercar millor.

2 INDICADORS BOOLEANS, explicats de manera molt senzilla.