Recursos SD‎ > ‎

Avaluació del treball cooperatiu

Educació Infantil i Cicle Inicial

http://www.pinterest.com/guidix/aprenentatge-cooperatiu-avaluaci%C3%B3-educaci%C3%B3-infanti/

Cicle mitjà i cicle superior

Font: Neus Sanmartí i Teresa Pigrau. 3r cicle. 

Rúbrica Guida (A partir de: Neus Sanmartí + Col·legi Montserrat)

Més exemples

Primària  Rúbrica avaluació interacció oral. Conversa, investigació científica.  N. Sanmartí. 

Primària, Rúbrica avaluació treball equip , (Júlia Al·lès)

Primària (2n cicle), Rúbrica auto i coavaluació treball equip (CEIP Es Migjorn)

Primària (2n cicle)Rúbrica observació mestra treball equip (CEIP Es Migjorn)


Primària i Secundària, Lista de observación del trabajo en equipo (Manual de projectes BIE)

Primària i secundària. COLLABORATION Rubric (Manual de projectes BIE)

Primària i secundària. Rúbrica d'avaluació del treball cooperatiu online. Tomeu Quetglas (UIB)

Primària i secundària. Factors de diversitat. Graella d´avaluació del grup-aula. (Marta Flores, UAB)

Primària i Secundària, Rúbriques d’avaluació treball equip Inclou Criteris av + cb.


Secundària. Rúbrica avaluació treball equip i individual. (Departament Educació Catalunya) 


Secundaria. Cuaderno de equipo. (CES de Benasque)

Dinàmiques per millorar el treball en equip

Primària i Secundària. Rúbriques d’avaluació treball equip Inclou Criteris av + cb

Primària (3r cicle) Rúbrica avaluació treball equip Departament Educació Catalunya.

Primària (3r cicle). Rúbrica avaluació trevall equip.

Control equipo

Exemple de portafoli (Vicent Pardo, Batxillerat)

Com emprar les TIC (wikis, fòrums...) per avaluar el treball cooperatiu.(Angel Fidalgo)

Evaluación de competencias que intervienen en el trabajo cooperativo : liderazgo, eficacia, particiapación (Àngel Fidalgo). Recoman la part final de l´article.

Autoavaluació


Autoevaluación de mi contribución al grupo (Manual de proyectos BIE)

Primària i secundària. Pauta d´autoavaluació del treball cooperatiu al final de la tasca. Marta Flores, UAB. 

Primària i secundària. Taules d´avaluació grupal final del pla de treball. (Peggy Cuerva, CEP de Menorca)

Secundària.
Llista d'Autoavaluació del treball cooperatiu (IES Cap de Llevant) ESO.

Metacognició

Són activitats com el DIARI D´APRENENTATGE a través de les quals l´alumne s´adona del procés positiu que segueix. Clicar aquí per veure'n

Quin percentatge sobre la nota?

El pes que ha de tenir el Treball cooperatiu depèn del tipus de tasca que s´hagi fet i dels indicadors que s´hi inclogin. Si dins la rúbrica de treball cooperatiu hi posem ús de les TIC o Organització i planificació del treball, el percentatge pot arribar al 50% de la nota final. 

ċ
12011504 Benasque CUADERNO DE EQUIPO
(54k)
Guida Alles,
3 d’abr. 2012, 1:01
ĉ
Guida Alles,
8 de des. 2010, 1:14
ċ
MartaFloresPAUTA+rols_PEL_DISSENY_ACTIVITAT_COOPERATIVA_1_.pdf
(63k)
Guida Alles,
8 de des. 2010, 1:39
ĉ
Guida Alles,
8 de des. 2010, 1:16
ĉ
Guida Alles,
8 de des. 2010, 1:39
ĉ
Guida Alles,
8 de des. 2010, 1:32
ĉ
Guida Alles,
8 de des. 2010, 1:15
ĉ
Guida Alles,
8 de des. 2010, 1:31
ĉ
Guida Alles,
8 de des. 2010, 1:40
Comments