Per planificar

Què hem de tenir en compte ?. Esquema de Glòria Durban (2005)

Per què és necessari planificar? PPT de Guida Al·lès

Proposta didàctica per a 3r cicle de primària. Submergeix-te dins l´oceà de la informació.

(Glòria Durban)

Modalitats de cerca (Glòria Durban i Anna Blasco)

Guió per a la planificació d´un projecte

Guió per a la planificaci... d´un projecte Planificar

Clicar aquí per accedir-hi directament

Fitxes per a planificar-se (tot el procés)

Eines de cerca

Eines de cerca (Glòria Durban i Anna Blasco, CINFO AULA)

30 herramientas de búsqueda de información en internet (Papeles de inteligencia)

Wikipèdia. Com funciona? per què és una bona eina?

Directoris. A destacar. Merlí (Dep. Ensenyament Catalunya)

Youtube

Slideshare

Scribd, Calameo, etc....

Escriptori primària XTEC amb els enllaços a les fonts principals

Enciclopèdies i enllaços on cercar informació (primària)

Diccionari català-valencià-balear en línia (Alcover-Moll)

Diccionari català en línia (Institut d´Estudis Catalans)

Enciclopedia escolar digital (Leer.es)

KIDO'Z. Cercador segur per fillets.

Catàlegs en línia de biblioteques i enciclopèdies (Carme Barba)

CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya)

Argus (Catàleg de les Biblioteques de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre)

Aladi (Catàleg de les Biblioteques de la Diputació de Barcelona)

Repositoris de recursos classificats per temes, àrees/matèries, tipologia TIC, etc.

Termcat Terminologia. Termes nous i tècnics.

Planificació dels mestres

Fitxa per planificar-se (mestres)