Recursos SD‎ > ‎

Productes i rúbriques


Expressió

Digital i audiovisual

Expressió Escrita

Expressió Oral i interacció

Expressió

Artística

  


 
 

Eines i modalitats d'avaluació
 

Eines per avaluar el treball cooperatiu

Atenció a la diversitat i avaluació (Neus Sanmartí)

 TAULES EN BLANC PER DESCARREGAR

- Base d´orientació + coavaluació

- Base d´orientació per a Educació infantil 

(Carme Frau, CEP PALMA)

- Graella de valoració (infantil)

- Informe (Ed. Infantil)

- Llista d´autoavaluació

- Qüestionari

- Rúbrica

 
Rúbriques i indicadors oficials i d´experts
 IAQSE-IB
 PRIM
SEC
 Indicadors Competència lingüística i matemàtica
Neus Sanmartí PRIM  Rúbrica lectura crítica + text argumentatiu
Montse Sala  PRIM Rúbrica expressió escrita
Guida Al·lès  PRIM Rúbrica expressió escrita
 Marc Europeu de referència Llengües
  Rúbrica competència plurilingüe

Canadà (Escoles públiques de Regina)

Enllaç aportat per Lys Aldea (CEP Menorca)

INF, PRIM, SEC

Art, Música, Dansa,  Educació Física, Ciència, Matemàtiques, Llengua, Estudis socials, Aprenentatges essencials (pensament crític i creatiu, responsabilitat, comportament amb convidats, deures, creixement personal i social....).

Traduïdes al català per Elena Serra (CEP de Menorca):

 Col·legi Montserrat (Barcelona)PRIM
SEC
BATX
 Rúbriques de totes les competències (veure apartat MATERIALES)
 IES Sa Blanca Dona (Eivissa)
 SEC Rúbriques de textos escrits. Text narratiu. Text descriptiu.
 IES de Sils (Girona)  SEC  Competències, subcompetències, indicadors i rúbriques (extretes del C. Montserrat)
   
 

 

 

Ċ
Guida Alles,
31 de maig 2011, 4:50
ą
Guida Alles,
31 de maig 2011, 3:43
ą
Guida Alles,
17 de set. 2011, 8:54
ċ
L_autoavaluacio_a_educacio_infantil.pdf
(33k)
Guida Alles,
14 de des. 2010, 6:50
ċ
Monereo_Duran_Gappisa_3.pdf
(1393k)
Guida Alles,
5 de nov. 2010, 21:13
ĉ
Guida Alles,
23 de des. 2010, 23:09
ĉ
Guida Alles,
23 de des. 2010, 23:09
Comments