Welkom bij de Stichting Oud Winschoten
De Stichting Oud Winschoten is een ANBI Stichting


Open Huis 27 april 2018

 

I.v.m. Koningsdag geen open Huis !Gemeente Raadsverkiezingen bij SOW tijdens Open Huis op vrijdag 23 februari 2018


 

Kleurrijke volksvertegenwoordigers heeft Winschoten in het verleden gekend. Diverse Raadsleden en Colleges, door ons gekozen, hebben Winschoten (en nu Oldambt) gemaakt zoals het nu is. St. Oud Winschoten heeft vele voormalige Raadsleden op de foto, individueel of bijv. tijdens een Raadsuitje om in een andere gemeente inspiratie op te doen. In het kader van de aanstaande gemeente Raadsverkiezingen, 21 maart a.s. staat het Open Huis op vrijdag 23 februari in het teken van onze vroegere volksvertegenwoordigers. De middag is weer compleet met een oude film van het Winschoter Stadsjournaal.

Zoals gebruikelijk is men dan weer welkom van 14.00 tot 16.00 uur in de oude bibliotheek aan de Joh. Modastraat.
Rabobank Clubkas actie!

Breng jouw stem uit en steun het verenigingsleven!

Rabobank Zuid en Oost Groningen draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Zuid en Oost Groningen stelt € 100.000,- beschikbaar! Ook Stichting Oud Winschoten doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

Stemmen.

Van 8 t/m 22 februari 2018 mogen leden van Rabobank Zuid en Oost Groningen vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 100.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij St. Oud Winschoten ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle donateurs:

Het is voor St. Oud Winschoten belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te werven. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor de Werkgroep renovatie begraafplaats Hofstraat.

Het zou fantastisch zijn als u, uw familie en vrienden stemmen geven aan St. Oud Winschoten tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Zuid en Oost Groningen. Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/zog.

Is de Rabobank UW bank, stem dan op Stichting Oud Winschoten

 

Bedankt voor uw steun!                                                          


01-2018

OPEN HUIS St. OUD WINSCHOTEN.

Na een jaar vol activiteiten t.g.v. het 40-jarig bestaan van SOW gaan we vrijdag 26 januari, van 14.00 tot 16.00 uur, weer van start met het Open Huis in de oude bibliotheek aan de Joh. Modastraat. Mede door 75 nieuwe donateurs is het duidelijk dat de geschiedenis van oud Winschoten leeft als nooit tevoren. Het heeft ook weer enkele bijzondere giften, zoals foto’s en voorwerpen, opgeleverd die we graag weer tonen aan belangstellenden. Uiteraard staan we ook weer paraat om vragen op te lossen of bevestigingen te geven aan de hand van ons archiefmateriaal waar we nog steeds volop mee bezig zijn om dit te verwerken in ons systeem. Het Stadsjournaal is, zoals gebruikelijk weer vertegenwoordigd met een prachtige film uit de oude doos. 

Het volgende open huis zal op 23 februari plaatsvinden.     


12-2017Over deze 
Winschoter musicus, organist, componist, muziekleraar, directeur/ dirigent van zangkoren muziekverenigingen en  orkestjes, is door Bert Smit een klankbeeld samengesteld. De opnamen hiervoor vonden op 1 oktober j.l. plaats in de Theaterzaal van Cultuurhuis de Klinker. 

Hier werd het levensverhaal verteld van de man die bijna 3/4 Eeuw heeft bijgedragen dat vele Winschoters zeg maar gerust Oost Groningers hun muzikale en vocale gaven konden ontwikkelen.  Door hem gecomponeerde muziekstukken werden gespeeld door de Concertband van Muziekvereniging Nieuw Leven uit Winschoten o.l.v. dirigent Klaas IJkema. Cerfontaine  werd  geëerd met het ere-burgerschap van Winschoten om daarmee te onderstrepen hoezeer men de verdiensten van deze stadgenoot waardeerde. 

Op 17 december 1977, op 93 jarige leeftijd, overleed Matthias Johannes Cerfontaine. Velen mochten decennia lang van zijn muzikale bekwaamheden genieten. Zijn naam zal blijven voortleven in de talrijke composities die hij schreef en in de klanken van de muziek die nog regelmatig over de hele wereld te horen zijn. Zo ook dit weekend op RTV GO exact 40 jaar na zijn overlijden !!              

Zaterdag 16  en Zondag  17 december tussen 16.00 -  17.00 uur op RTV GO  (digitaal Ziggo kanaal 40 en kabel kanaal 7 189,25  analoog)


'Muziek was zijn leven'  
                                               

Matthias Johannes Cerfontaine (1884-1977)


'Armoede en Armenzorg te Winschoten'

het boek geschreven door Engel Nijboer is helaas niet meer verkrijgbaar.
De gehele oplage heeft inmiddels zijn weg gevonden naar geïnteresseerde lezers.   12-2017                                                                   EXPOSITIE  'Edelsmeden Vroeger en Nu'

                                                                 MARKTPLEINKERK  VRIJDAG  8  EN  ZATERDAG  9 DECEMBER 2017
                                                                                       

                                                                                                    

Als laatste activiteit in dit jubileumjaar organiseert Stichting Oud Winschoten (SOW) in de Marktpleinkerk een expositie van voorwerpen gemaakt door Winschoter edelsmeden.
Hierbij moet u denken aan unieke voorwerpen in goud, zilver en tin,  allemaal vervaardigd door edelsmeden die in Winschoten werkzaam zijn geweest.
De voorwerpen die geëxposeerd worden komen voornamelijk  uit de eigen SOW collectie  aangevuld met zogenoemd kerkzilver in bezit van de Protestantse Gemeente Winschoten,
de Evang. Lutherse Gemeente en de Rooms Katholieke Parochie in Winschoten.

De openingstijden van de expositie:

Vrijdag    8 december: 14.00 - 20.00 uur
Zaterdag 9 december:  10.00 - 16.00 uur

Op zaterdag is een beëdigd taxateur (dhr.Jan Free van Argentum) aanwezig om door de bezoekers meegebracht  goud, zilver, tin en sieraden te taxeren.

Ook zaterdag kan men ook een goud- en zilversmid aan het werk zien want dan zal Mark van Bemmel,  verbonden aan juwelier Kempkes uit de Torenstraat demonstraties verzorgen en uitleg geven over zijn vak als edelsmid.

De toegang tot de expositie is gratis.
11-2017                                           Donateursavond / Najaarsbijeenkomst    2017

De traditionele Donateuravond/Najaarsbijeenkomst op maandagavond 13 november j.l (Leutje Adrilln') mag met ruim 350 aanwezigen een groot succes worden genoemd. Na binnenkomst in de Klinker  was het voor de belangstellenden direct een feest van herkenning, zoveel 'oud' Winschoters tussen de fotopanelen met historische Winschoter afbeeldingen. oorzitter Trijnko Pelgrim heette de aanwezigen welkom en ging in op de activiteiten die in dit jaar, waarin SOW haar 40 jarig bestaan viert,  geweest zijn of nog zullen plaatsvinden.


Zo werd middels filmpjes teruggekeken op de Schilderijen- en tekeningenexpositie 8/9 september in de Marktpleinkerk die door velen is bezocht en de QR speurtocht  die i.s.m. Business@School van Noorderpoort/de Campus werd samengesteld door het centrum van Winschoten. Tijdens de avond werden de 3 winnaars van deze puzzeltocht, Kiki, Loes en Noa leerlingen van CBS  Annewieke uit Scheemda verrast met een I-pad beschikbaar gesteld door Stichting Ondernemersfonds Centrum  Winschoten.

Deze avond vonden er ook twee presentaties plaats:
* uitgave 39 van het historisch tijdschrift met weer vele interessante wetenswaardigheden over de geschiedenis van (oud)Winschoten. Voor € 7,- verkrijgbaar bij boekhandel Nieborg-Timmermans.
* 'Armoede en Armenzorg in de 19e Eeuw' geschreven door ons bestuurslid Engel Nijboer
 waarvan hij  het eerste exemplaar uitreikte aan Hennie Sanders dir. Zorgketen Oosterlengte.


De Vrijwilligersgroep begraafplaats Hofstraat werd deze avond verrast door Meindert Kamp die namens de Commissie Maatschappelijke Activiteiten van de gezamenlijke Winschoter Loges (Graaf Adolf, Franklin Delano Roosevelt,
 De Toorts en de Rosa Canina Rebekkahloge) een cheque  t.w.v.
€ 750,- overhandigde. Coördinator Bert Smit nam deze namens de vrijwilligers in ontvangst en gaf aan hiermee bijzonder  content te zijn en dat dit bedrag zal worden aangewend voor  de aanschaf van gereedschap en materiaal voor het opknappen van de grafmonumenten op genoemde begraafplaats.  


Na de pauze was het genieten van films over (Oud) Winschoten, met beelden uit de historie van Stichting Oud Winschoten, de onthulling van het Joods monument Israelplein en uit de collectie van het Winschoter Stadsjournaal de films: 'Noorderplein' en 'Wandelen door de Wevershorn'.

Daarmee werd weliswaar de avond afgesloten, maar is het
  jubileumjaar nog niet  ten einde, want op vrijdag 8 en zaterdag 9 december is er in de Marktpleinkerk een expositie van voorwerpen, gemaakt door Winschoter Edelsmeden (goud, zilver, tin, koper e.d.). Tevens op zaterdag 9 december de mogelijkheid om deze voorwerpen te laten taxeren door deskundigen.
                                                   


11-2017

Tijdschrift 39

Tijdschrift 39 is verschenen en u kunt de inhoudsopgave en foto's zien op de pagina
Tijdschrift.


                                                                         

                                                                
                Op MAANDAG  13  NOVEMBER  2017  aanvang 20.00 uur organiseert Stichting "Oud Winschoten" de Najaarsbijeenkomst in Cultuurhuis De Klinker.

               Op deze jaarlijkse bijeenkomst, traditioneel op de 2e maandag in November (Leutje Adrilln) staat de historie van Winschoten weer centraal.
               In zijn openingwoord
  spreekt onze voorzitter Trijnko Pelgrim o.a. over de activiteiten in het kader van ons 40-jarig jubileum, als de Schilderijen- en Tekeningenexpositie , 
               de QR-Puzzeltocht  voor
 
scholieren van het Basisonderwijs en de expositie Winschoter Edelsmeden.

                Dan volgt de Boekpresentatie
  'Armoede en Armenzorg in Winschoten' waarbij de
auteur Engel Nijboer een toelichting geeft op de totstandkoming van dit boek en het
                eerste exemplaar zal uitreiken.
                Tot 6 november is voorintekening nog mogelijk (€ 15,00) via e-mail.

                Aansluitend de  presentatie van de 39e uitgave historisch Tijdschrift “Oud Winschoten”.

                Na de pauze genieten van films over (Oud) Winschoten. We tonen beelden uit de historie van Stichting Oud Winschoten, de realisering van het Joods monument Israelplein
                en uit de collectie van het Winschoter Stadsjournaal de films: 'Noorderplein' en 'Wandelen door de Wevershorn'.

                Donateurs hebben toegang met de inmiddels verstrekte entreekaart, andere belangstellenden zijn eveneens van harte welkom echter voor hen bedraagt de entree € 7,50.
                Kaarten alleen 's avonds 13 nov. aan de zaal verkrijgbaar.QR code: panden / straatjes.

1 Marktplein: Brandweerkazerne, sportschool

2 Blijhamsterstraat: pand Kok, zorgwinkel

3 Torenstraat: Kapsalon Promiss Wintertuin/Night Fever

4 Torenstraat: Toren

5 Torenstraat: DA, Hotel de Nederlanden

6 Langestraat: Hema, Dommering

7 Langestraat: Gemeentehuis

8 Langestraat: woning Viëtor, Blokker

9 Langestraat: Röben.

10 Langestraat: Kloosterhuis

11 Oldambtplein: fontein/Kolkje, Oldambtplein,

12 Oldambtplein: steenfabriek Strating / Klinker


13 Kleine Boschstraat: pand Dresselhuis
                                                                                                                                                 
14 Venne: O. de Wiljes, Scapino                                                                                                                                           

15 Vissersdijk: Walburg, nabij de lidl.


Vrijdag 27 oktober Open Huis 

Het Open Huis van Stichting Oud Winschoten staat vrijdag 27 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in de oude bibliotheek aan de Joh. Modastraat in het teken van activiteiten in het centrum van Winschoten. Nu de Winkelweek weer van start gaat en er een speciale speurtocht voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen gehouden wordt, waarbij de leerlingen met de mobile telefoon een QR code bij 15 locaties in het winkelcentrum kunnen scannen alwaar een schat van informatie over een winkel of locatie op te vinden is. Uiteraard kan iedere bezoeker van het centrum met een mobiele telefoon hiernaar kijken. Deze speurtocht t.g.v. het 40-jarig bestaan van de Stichting Oud Winschoten is georganiseerd i.s.m. Business@School van het Noorderpoort College.

Daarom is het interessant om de acties en festiviteiten, veelal georganiseerd door de winkeliersvereniging, voor het voetlicht te brengen. Uiteraard ontbreekt de Adrillenmarkt niet en er is weer een film uit de oude doos te zien.


                           
Stichting Oud Winschoten 
deelnemer aan Dag van de Geschiedenis  
Zondag 1 oktober 14.00-18.00 uur


Oude tijden herleven tijdens de Dag van de Geschiedenis op zondag 1 oktober in Cultuurhuis De Klinker. In samenwerking met Stichting Oud Winschoten, Cultuur Historisch Centrum Oldambt en het Winschoter Stadsjournaal organiseert Cultuurhuis De Klinker voor de tweede keer de Dag van de Geschiedenis. Met lezingen, films, muziek, expositie en stadswandelingen belooft het een informatieve en leerzame middag te worden.

                                        

In de foyer is een expositie te zien over de Dommering Promenade:
De geschiedenis van het gebied tussen Burg. Schönfeldplein – Langestraat – Johan Modastraat


en over de Winschoter musicus, componist, dirigent, organist, muziekleraar, Matthias Cerfontaine (1884-1977). Cerfontaine geboren Winschoter werd in de regio een veelgevraagd dirigent van koren en muziekgezelschappen. Hij schreef vele  muzikale composities en hiervan worden er  in de Theaterzaal een aantal uitgevoerd door de  Concertband van Muziekvereniging Nieuw Leven die daarnaast ook enkele eigentijdse werken ten gehore zal brengen. Niet alleen wordt muziek van Cerfontaine gespeeld, we vertellen ook het levensverhaal met daarin klankbeelden van mensen die hem van nabij meemaakten.

Dit alles wordt geregistreerd door het Winschoter Stadsjournaal die ook films over oud Winschoten zal vertonen. Lezingen over het Winschoten van vroeger worden gegeven in de Rabozaal door Gijs Wanders  Robert Jalink, Cees Stolk en Erik Hulsegge. Gaat u liever naar buiten om daar de interessante geschiedenis van Winschoten te horen en zien? Dan kunt u zich aanmelden voor een stadswandeling o.l.v. stadsgids Koos Akkerman. 

Kaarten voor de Dag van de Geschiedenis zijn voor € 5,- te koop bij de theaterkassa van Cultuurhuis De Klinker of via www.indeklinker.nl. 


Open Huis

Vrijdag 29 september van 14.00 tot 16.00 bent U weer welkom op de 6de etage in de oude bibliotheek aan de Joh. Modastraat.


Dommering Promenade: een vergeten straatnaam.
Graag stelt Stichting Oud Winschoten de geschiedenis van het gebied tussen Burg. Schönfeldplein – Langestraat – Joh. Modastraat aan de orde. Herinrichtingsplannen zijn op dit moment zeer actueel en daarom interessant om weer eens te tonen. De oudere generatie kent Hotel Dommering nog met dancing, bioscoop en natuurlijk de schouwburg. Na de branden kwam supermarkt Fred van der Werff en vestigde de Hema zich op deze locatie. De Amro- en NMB banken zijn inmiddels ook verdwenen. Het grote parkeerterrein zelf kreeg de naam DOMMERING PROMENADE, een naam die zo maar lijkt te verdwijnen.

Een mogelijke afbraak van de oude bibliotheek is ook aan de orde. Een bijzonder gebouw ontworpen door architect Kalfsbeek, waarin St. Oud Winschoten één van de gebruikers is.

Vrijdag 29 september van 14.00 tot 16.00 bent U weer welkom op de 6de etage in de oude bibliotheek aan de Joh. Modastraat.


09-2017
Herinneringen aan ........


Wie vraagt naar de geschiedenis van het ziekenhuis, hoort meestal de naam van zuster Adilia.
De zuster die zoveel vrouwen heeft opgeleid in haar lange werkzame leven in Winschoten. Samen met De Verhalen van
Groningen gaat het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt de herinneringen vastleggen. Iedereen die herinneringen heeft en die wil delen,
is uitgenodigd voor deze middag.

Graag van tevoren aanmelden op chcoldambt@gmail.com of 06 124 618 49.
Zuster Adilia
22 september 2017
Tijd: 14.30 - 17.00 uur
Deelnemers van tevoren aanmelden
Johan Modastraat 5, Winschoten • www.historischcentrumoldambt.nl


9-2017
                                       SCHILDERIJEN EN TEKENINGEN EXPOSITIE  8 en 9 september in MARKTPLEINKERK
                                                                      UNIEKE WINSCHOTER STADSGEZICHTEN
                                
                                                                  
In het kader van het 40 jarig bestaan organiseert Stichting Oud Winschoten (SOW) op vrijdag 8 en zaterdag 9 september in de Marktpleinkerk  een grote tentoonstelling.

Hier worden schilderijen en tekeningen geëxposeerd van vroegere en hedendaagse schilders en tekenaars die Winschoten op hun eigen wijze hebben vastgelegd. 

Meer dan 100 schilderijen en tekeningen van bijzondere plekjes in Winschoten zullen op

* vrijdag 8 september van 14.00 - 20.00 uur en

* zaterdag 9 september van 10.00 - 16.00 uur  te bewonderen zijn.

De toegang is gratis.|

De afbeeldingen zijn deels afkomstig uit particulier bezit en daardoor niet bekend bij het grote publiek en deels uit de eigen collectie van SOW. Er zijn bijzondere werken van inmiddels overleden schilders
zoals Evert Brink, Jan Korthals, Harrie Kwant en zelfs van de 19e eeuwse schilders Arnold Koning en Herman Braak Hzn. Ook hedendaagse schilders als Dik Voorthuis (met een collectie van bijna alle gebouwen op het kruispunt bij de voormalige Hotels Dommering en de Nederlanden), Dolf Bos en Anka Willems komen ruimschoots aan bod. Verdienstelijk pentekenaars als Aaltjo Musch en Albert van
der Laan ontbreken ook niet. Peter Hofland, Jan Talens, Frans Smeisl, Jan den Boer en nog meerdere verdienstelijke (amateur)schilders completeren de expositie.

Deze unieke expositie, bestaande uit miniatuur- en grotere afbeeldingen laat een mooi tijdsbeeld zien van hoe het was en is in Winschoten; nog nooit zijn zoveel afbeeldingen op één expositie bij elkaar gebracht, die vrijdag 8 september om 14.00 uur door wethouder Laura Broekhuizen geopend zal worden. 

07-2017

Tijdschrift 38 Oud Winschoten is verschenenHet tijdschrift is verkrijgbaar in de boekhandel voor € 7,00 . Voor de inhoudsopgave verwijzen we u naar de pagina Tijdschrift.

 

 


26-5-2017

Week van de Begraafplaats

             

 

De Week van de Begraafplaats is inmiddels een traditie: in 2017 wordt de week alweer voor de vierde keer gehouden, 

Dit jaar van zaterdag 27 mei t/m zondag 4 juni staat de begraafplaats in Nederland in de schijnwerpers onder het thema

 ‘'Duurzaamheid, Begraven natuurlijk'’.  Binnen de gemeente Oldambt is de Begraafplaats Hofstraat deelnemer want de Stichting Oud Winschoten met de Vrijwilligersgroep is deze dag actief met herstel en onderhoud van grafmonumenten en geven rondleidingen over de begraafplaats. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich uiteraard ook aanmelden.

De begraafplaats, in 1829 in gebruik genomen, is met de aan de zuidkant van dit terrein grenzende Joodse begraafplaats een bijzonder landschapselement in het  centrum van Winschoten.   Het terrein heeft een oppervlakte van circa 4,5 ha met daarop bijna 9000 graven

Op deze begraafplaats liggen meerdere vooraanstaande personen die tijdens hun leven op bijzondere wijze hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de plaats Winschoten en het Oldambt. Hieronder bestuurders, personen deeluitmakend van de rechterlijke macht, onderwijsinstellingen, verenigingen e.d. 

Ook vinden we er graven van verzetshelden, oorlogsslachtoffers, militairen en andere bekende ' Oldambtsters'. 

Belangstellenden voor de rondleidingen langs de zgn. 'Markante Graven' kunnen zich melden bij het gebouwtje midden op de begraafplaats. 

Aan de rondleidingen zijn geen kosten verbonden.

Datum:           Zaterdag 3 juni  

Tijdstip:         Tussen 10.00 uur en 15.00 uur. 


OPEN HUIS

Vrijdag 26 mei

SOW richt pijlen op de Torenstraat.

Vooruitlopend op het Torenstraat festijn, zomereditie op 17 juni a.s. richt Stichting Oud Winschoten de pijlen op de Torenstraat tijdens het Open Huis op vrijdag 26 mei in de oude bibliotheek aan de Johan Modastraat te Winschoten. De van ouds her gezellige winkelstraat gelegen aan de 770 meter lange winkelpromenade met zijn vele ambachtelijke winkels waar service nog hoog in het vaandel staat kent een lange en rijke geschiedenis. Van deze straat is ontzettend veel materiaal bewaard gebleven met uiteraard de toren als belangrijk handelsmerk. Gelegen tussen het Marktplein en het ’t Rond en vanaf het station een belangrijke verbinding naar de Langestraat maakt het in een tijd van steeds meer verdwijnende winkels nog steeds deel uit van het kernwinkel gebied. Het Winschoter Stadsjournaal is weer present met mooie oude bewegende beelden. Van 14.00 tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom en de toegang is natuurlijk gratis.

 


15-5-2017
GOUDAPPEL CONCERT  28 MEI OOK GEANNULEERD
In aansluiting op het eerder verzonden bericht van 6.4, waarin we u lieten weten dat het Cerfontaineconcert geen doorgang zou vinden op 9 april, moeten we u nu helaas ook mededelen dat het Goudappel-concert  
komt te vervallen.  Voor dit concert met expositie dat gepland stond voor zondag 28 mei  blijft de kaartverkoop in voorverkoop ook ver beneden alle verwachting.
Hieruit kunnen wij als organisatie alleen maar concluderen dat er nauwelijks belangstelling bestaat voor het muzikaal werk van zowel  M.J. Cerfontaine als J. Goudappel. Twee persoonlijkheden die beide toch gedurende meerdere decennia als musicus, dirigent , componist, organist en muziekleraar  veel betekend hebben voor de muziekbeoefening  in Winschoten en omgeving.
We zijn natuurlijk teleurgesteld, want er is inmiddels door meerdere partijen veel tijd en energie gestoken in de  voorbereiding.  Als organisatie hadden we de Oldambtsters graag laten genieten van het muzikale erfgoed van deze twee musici. Kennelijk zijn ze al zover uit onze gedachten en bestaat er onvoldoende interesse in hetgeen zij ons op muzikaal gebied  hebben nagelaten.

We hebben alles in het werk gesteld om mensen te werven voor de concerten, maar dat heeft niet mogen leiden tot voldoende belangstelling.  Als organisatie (CHC/Klinker/SOW) hebben we nog  inspanningen verricht om een combinatie van beide componisten te laten plaatsvinden op de al geplande datum zondag 28 mei, maar al spoedig bleek dit niet haalbaar en willen we uiteraard niet geconfronteerd worden met een financiële strop.

Het is jammer dat deze beide concerten/exposities die als eerste activiteiten zouden plaatsvinden in het 40 jarig jubileumprogramma van Stichting Oud Winschoten geannuleerd moeten worden.
Het zit ons in dat opzicht niet mee, maar 
we hopen dat de andere geplande activiteiten in de loop van het jaar wel op voldoende belangstelling mogen  rekenen.
Voor data en locaties verwijzen we naar de verstrekte jubileumkrant, deze website en de media die hierover vroegtijdig zal berichten.

 


 06-04-2017            

 

Concert Cerfontaine 9 april geannuleerd !

Als organisatie (CHC/Klinker/SOW) hebben we vanwege geringe kaartverkoop/belangstelling helaas het besluit moeten nemen dat dit concert op 9 april geen doorgang kan vinden. Hoewel er een mooi programma was samengesteld en er ruimschoots vooraankondiging is geweest, heeft dit niet geleid tot een acceptabele aankoop/reservering van kaarten in de voorverkoop.

Onze verwachting is dat komende zondag met eventuele verkoop aan de zaal het nog financieel niet verantwoord is het concert te laten doorgaan. 

Toch hebben we als organisatie besloten, ook in samenspraak met Muziekvereniging Nieuw Leven te kijken naar een alternatief.
Een mogelijke oplossing kan zijn een combinatie met het Goudappel concert  op de al geplande datum zondag 28 mei.

Hierover wordt u binnenkort nader geïnformeerd. 

Activiteiten agenda  40 jaar Stichting Oud WinschotenZondagmiddag 9 april 2017 aanvang 15.00 uur in de Theaterzaal van Cultuurhuis de Klinker  presenteert Bert Smit (Oud Winschoten) 'Cerfontaine en zijn muziek.....' over het leven en werken van Matthias Johannes Cerfontaine (1884-1977) waarbij de Concertband van Muziek Ver. Nieuw Leven o.l.v. dirigent Klaas IJkema een aantal van zijn werken uitvoert.   GEANNULEERD !!

Zondagmiddag 28 mei 2017 aanvang 15.00 uur in de Rabozaal van de Klinker zal muziek van Jacques Goudappel (1911-1995) worden uitgevoerd door een ensemble bestaande uit Marcel Worms (piano), Nienke van Rijn (viool), Peter van Dinter (trompet) samen met het Quimias Trio. De muziek wordt omlijst door het levensverhaal van de componist, verteld door zijn biografe Annette de Klerk. GEANNULEERD !!
In de foyer is tijdens de concertdagen een expositie over deze Winschoter componisten te zien
Toegangskaarten:  € 17,50 per concert en voor beide  € 30,- zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Klinker (koffie of thee vooraf  is inbegrepen). 
Meer informatie over deze concerten is te vinden op de websites www.oudwinschoten.nl,  www.historischcentrumoldambt.nl, en die van de Klinker. 

Zaterdag 3 juni 2017 Dag van de begraafplaats aan de Hofstraat  10.00-16.00 uur                                        
Tekst en uitleg zal worden gegeven over symbolieken op grafstenen. Verder zullen er rondleidingen plaatsvinden en geven de  vrijwilligers uitleg over de herstelwerkzaamheden

Gedurende de zomermaanden zullen meerdere stadswandelingen georganiseerd worden o.l.v. Stadgidsen. Hierbij wordt stilgestaan bij div. markante punten van de Winschoter vesting en geschiedenis. Nadere informatie zie website www.oudwinschoten.nl 

Vrijdag 8 en zaterdag 9 september schilderijenexpositie in de Marktpleinkerk. Werken worden geëxposeerd van vroegere en hedendaagse (kunst)schilders en tekenaars die Winschoten op verschillende wijze in beeld gebracht hebben.  Bent U in het bezit van schilderijen en tekeningen en wilt U deze ook tonen in deze bijzondere expositie meld U zich dan bij het secretariaat van Stichting Oud Winschoten.

Oktober Kindermaand/Winkelweek. Van 26 oktober t/m. 6 november zullen i.s.m. met Handel & Nijverheid voor de jeugd digitale puzzelopdrachten, toegespitst op de geschiedenis van de stad, worden uitgezet in het centrum. Hieraan zijn leuke prijzen verbonden.
Maandag 13 november (Lutje Adrilln) in de Theaterzaal van de Klinker de traditionele DONATEURSAVOND/ NAJAARSBIJEENKOMST  voor belangstellenden in de historie van Winschoten. Aanvang 20.00 uur. Deze avond kenmerkt zich als een reünie met diverse sprekers/presentaties en films uit het archief van het Winschoter Stadsjournaal . 
Tijdens deze avond zal het boek “Armoede en armenzorg (1850-1900)” van dhr. Engel Nijboer gepresenteerd worden. Voorintekening hiervoor is mogelijk via het secretariaat.

Vrijdag 8 en zaterdag 9 december: Expositie van voorwerpen gemaakt door Winschoter Edelsmeden (goud, zilver, tin, koper e.d.) in de Marktpleinkerk. Tevens op zaterdag 9 december de mogelijkheid om deze voorwerpen te laten taxeren door deskundigen. Stichting Oud Winschoten” in 2017  40  jaar                                                                                        


Deze gebeurtenis willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan  en voor het hele jaar is een activiteitenprogramma voor jong en oud opgesteld In februari/maart wordt een speciale krant uitgegeven waarin de geschiedenis van Winschoten en die van “Stichting Oud Winschoten”, alsmede het jaarprogramma, veel aandacht krijgt. Op 9 april en 28 mei staan  2 concerten in “de Klinker” op het programma waarin de Winschoter musici/componisten M.J. Cerfontaine en J. Goudappel centraal staan. In juni wordt op speciale wijze aandacht geschonken aan prominente Winschoters die niet meer onder ons zijn.  In juli besteden we aandacht aan oudheidkundige vondsten. September rond de ‘Open Monumenten Dagen’ een grote en uitgebreide schilderijenexpositie van Winschoter schilders uit het verleden en het heden. Oktober, tijdens de winkelweek, activiteiten in het centrum van de stad, waarin ook de jeugd kan participeren. November een bijzondere donateursavond.Tevens wordt een boek uitgegeven handelend over: “de Winschoter Armenzorg in de 2 helft van de 19e eeuw”. December expositie van werkstukken van voormalige goud- en zilversmeden met daaraan gekoppeld een taxatiedag.  

Kortom een jaar vol activiteiten.                                                                                                                                

Mensen die op de een of andere wijze hieraan een bijdrage kunnen of willen leveren nodigen wij uit zich bij het bestuur te melden.

Trijnko Pelgrim voorzitter         


 

MUZIEK WAS HUN LEVEN .......
    

Eerbetoon aan Winschoter componisten Matthias J. Cerfontaine en J.P. 'Jacques' Goudappel.

   M.J. Cerfontaine  (1884-1977)     J.P. Goudappel (1911-1995)    

         

Stichting Oud Winschoten en Cultuurhistorisch Centrum Oldambt organiseren i.s.m. de Klinker twee concerten van Winschoter componisten; 


                                        Matthias Johannes Cerfontaine en Jacobus Pieter 'Jacques' Goudappel.  

Twee persoonlijkheden, beide levend in de 20e eeuw, dienden de Winschoter samenleving op velerlei wijze  met hun muzikale vaardigheden.
In de regio zijn nog velen die zich hen herinneren omdat ze ook koordirigent, organist en muziek-leraar waren en met hen hebben gemusiceerd. Niet alleen wordt de muziek van hen gespeeld, We vertellen het levensverhaal met daarin klankbeelden van mensen die hen van nabij meemaakten.
Met deze concerten en een expositie ingericht met foto's, voorwerpen en documenten  willen we hen in de spotlights zetten, herinneringen ophalen en hun muziek ook vastleggen, voor zover dat mogelijk is. Het Winschoter Stadsjournaal verzorgt een registratie van beide concerten die  later dit jaar op DVD verkrijgbaar zullen zijn. Twee concerten waarmee we gezamenlijk aandacht
willen geven aan de muziekcultuur in Winschoten in de 20e Eeuw.

Op zondagmiddag 9 april 2017 aanvang 15.00 uur in de Theaterzaal van Cultuurhuis de Klinker  presenteert Bert Smit (Oud Winschoten) 'Cerfontaine en zijn muziek.....' over het leven en
werken van Matthias Johannes Cerfontaine (1884-1977) waarbij de Concertband van Muziek Vereniging Nieuw Leven o.l.v. dirigent Klaas IJkema een aantal van zijn werken uitvoert.

Op zondagmiddag 28 mei 2017 aanvang 15.00 uur in de Rabozaal van de Klinker zal muziek van Jacques Goudappel worden uitgevoerd door een ensemble bestaande uit Marcel Worms (piano), Nienke van Rijn (viool), Peter van Dinter (trompet) samen met het Quimias Trio. De muziek wordt omlijst door het levensverhaal van de componist, verteld door zijn biografe Annette de Klerk.

Toegangskaarten:  € 17,50 per concert en voor beide € 30,- (een drankje inbegrepen) zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Klinker.

Meer informatie over deze concerten is te vinden op de websites www.oudwinschoten.nl, www.historischcentrumoldambt.nl, en die van de Klinker.
 Professionalisering in ICT Systeem

Vorig jaar ontving de werkgroep archief van SOW een laptop van het Wijkplatform Centrum Winschoten. Hiermee kon er weer een grotere stap gezet worden in het digitaliseren en verwerken van de vele archief stukken die wekelijks ontvangen worden. Diverse bestuursleden en vrijwilligers zijn bijna dagelijks in deweer om dit in de goede vormen te gieten. Een enorme maar dankbare klus. Het is mooi dat door financiële ondersteuning van een 6 tal bedrijven een volgende, nog professionelere slag gemaakt kan worden. 

Met medewerking van de volgende bedrijven kan opnieuw IC apparatuur aangeschaft worden :

Aannemingsbedrijf Pijper, 
Schildersbedrijf Koerts, 
Westerman staal en apparatenbouw, 
Bouwkundig bureau van der Grijspaarde, 
Koerts Dakwerken, 
Elektrotechnisch bureau G.W. Bos.

Samen met de know how van de gemeente Oldambt en een centraal opslag systeem voor alle gegevens, waar ook alle bruikleen archiefstukken van de toenmalige gemeente Winschoten in opgeslagen worden, kunnen we op korte termijn met een druk op de knop vele gegevens over straten, personen en bedrijven boven tafel halen.

Stichting Oud Winschoten wil nogmaals alle partijen die hier aan bijgedragen hebben hartelijk danken. 


Tijdschrift 38 is verschenen en is verkrijgbaar voor € 7,50 bij boekhandel Nieborg-Timmermans en bij het secretariaat 
 


07-2016

Overdracht Zolderopruiming gemeentehuis Oldambt voor Stichting Oud Winschoten

 

De gemeente Oldambt geeft aan de Stichting Oud Winschoten een groot aantal historische objecten in bruikleen. Deze bevonden zich op de zolder van het gemeentehuis in Winschoten.

Tijdens de inventarisatie van kunstenwerken uit de gemeentelijke BKR-regeling (Beeldende Kunstenaars Regeling, werden vele historisch interessante spullen aangetroffen. Vervolgend werd contact opgenomen met het bestuur van Stichting Oud Winschoten die bevestigden dat een aantal objecten van historische waarde zijn. Dat was voor de gemeente aanleiding om de meest waardevolle spullen vo

or onbepaalde tijd in bruikleen te geven. Het gaat onder meer om een ingelijst knipsel van 4 september 1952 uit de Winschoter Courant over ene Baron Braderie die zijn intrede doet in Winschoten, een pentekening van de Winschoter toren van kunstenaar Van Dokkum uit 1945 en een pentekening van H. Mak uit 1935 van de Torenstraat.

Dinsdag 12-7-2016 om 16.00 uur tekenden wethouder Bard Boon en Bert Smit van Stichting Oud Winschoten de officiële overdrachtsformulieren. 


05-2016
                                            

 

De afgelopen jaren heeft Stichting Oud Winschoten vele objecten ontvangen zoals kaarten, foto’s, kranten/-knipsels, diverse (gebruik) voorwerpen en boeken en daarmee is de collectie fors uitgebreid.

Diverse boeken hebben we dubbel ontvangen en vaak werd dan gezegd: “verkoop ze maar en dan kunnen jullie er iets anders voor aanschaffen”. Het bestuur heeft nu besloten om dit voorstel van onze donateurs en gulle gevers uit te voeren. De prijzen zijn via allerlei verkoopsites vergeleken om een marktconforme prijs voor deze 2de hands boeken vast te stellen die allemaal in goede staat verkeren. U kunt via de mail: werkgroeparchief@outlook.com reageren en vervolgens kan er een afspraak gemaakt worden om het boek af te halen in ons onderkomen in de oude bibliotheek aan de Joh. Modastraat te Winschoten. Het boek kan ook verstuurd worden waarover dan uiteraard de verzendkosten extra berekend worden.

Op deze manier hopen we voor het dubbel materiaal een goede bestemming te vinden bij de echte liefhebbers die de geschiedenis van oud Winschoten een warm hart toe dragen.


 
Iedereen die interesse heeft in de historie van Winschoten wordt hierbij van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.
Waar :       Johan Modastraat 5  (in de voormalige bibliotheek)
Open :       Laatste vrijdag van de maand
Tijd   :       14.00 uur t/m 16.00 uur