Welkom bij de Stichting Oud Winschoten
De Stichting Oud Winschoten is een ANBI Stichting04-2020

Tijdschrift / Magazine 44

Tijdschrift / Magazine Oud Winschoten uitgave 44 is verschenen en verkrijgbaar bij Boekhandel Nieborg-Timmermans in de Torenstraat voor € 7,-. Ook alle tot dusver verschenen uitgaven zijn daar nog verkrijgbaar evenals de verzamelband. 


Oplossing FotoSnipper 


In uitgave 44 van het Tijdschrift Oud Winschoten staat op de achterpagina een zogenoemde 'foto-snipper’.  

De vraag die door de redactie gesteld was: Wie herkent de plek waar deze foto is gemaakt en wat staat er op afgebeeld? 

Het juiste antwoord hierop is:  Het vroegere seinhuisje bij de spoorwegovergang Garst.

 


02-2020

Voorjaarsschoonmaak

We hebben de website wat overzichtelijker gemaakt. Door de jaren heen waren er veel dingen bijgekomen, die nu niet meer relevant zijn. We hebben onder meer een pagina website archief aangemaakt, waar alle van de website verwijderde items op terug te vinden zijn. Uiteraard zijn ideeën voor de website altijd welkom.


11-2019

Oplossing FotoSnipper (nummer 43)

 

In uitgave 43 van het Tijdschrift Oud Winschoten staat op de achterpagina een zogenoemde 'foto-snipper.  

De vraag die door de redactie gesteld was: wie herkent de plek waar deze foto is gemaakt en wat staat er op afgebeeld? 


Het juiste antwoord hierop is:  


Het Oldambtplein (rotonde) met het opvallend fraaie pand, inclusief trapgevel, van kruidenier Meems. Ernaast de reeds ontruimde winkels (ivm naderende afbraak) van stomerij Gerner (Palthe) en slager Zwerver.  11-2019

Tijdschrift 43

Tijdschrift Oud Winschoten uitgave 43 is verschenen en verkrijgbaar bij Boekhandel Nieborg-Timmermans in de Torenstraat voor € 7,-. Ook alle tot dusver verschenen uitgaven zijn daar nog verkrijgbaar evenals de verzamelband.  
In Memoriam Henk Klappe
6 oktober jl. kregen wij het trieste bericht dat ons gepassioneerd bestuurslid en archiefmedewerker Henk Klappe de avond ervoor plotseling was overleden. 
Totaal onverwacht, want Henk was weer aan de beterende hand na een periode met gezondheidsproblemen. Zijn gedrevenheid is door velen ervaren toen we gingen verhuizen naar het voormalig Lucas ziekenhuis; wat heeft hij zich ingezet om hier iets moois van te maken ! Groot was dan ook zijn teleurstelling toen na 6 weken dit al weer einde verhaal moest zijn.Bij de ontruiming leek het er op of er iets in hem geknakt was en we hebben hem toen wat rust opgedragen.

Korte tijd later bleken er meerdere gezondheidsproblemen en verging het hem een tijdje slecht. Maar hij krabbelde weer op en begon zich weer enthousiast bezig te houden met de geschiedenis van ‘zijn stad’.

Zaterdag 5 oktober kwam daar abrupt een einde aan. Een groot verlies voor zijn echtgenote en familie. Een verlies die zich vooreerst ook bij “St. Oud Winschoten” zal laten voelen, want wij verliezen in Henk Klappe een gedreven en gepassioneerd iemand die het historisch archief van Winschoten op orde wilde krijgen én houden, alsof het zijn eigen verzameling betrof en die met het Winschoter Erfgoed de stad wilde promoten.

Henk Klappe hij rust in vrede.


05-2019

Verrassend en vervelend nieuws

           
                                                      

 Helaas heeft Stichting Oud Winschoten (SOW) maar kort gebruik kunnen maken van de prachtige nieuwe en unieke locatie in het “oude Lucas”. Nadat er voor en tijdens de verhuizing (7 december 2018) al heel veel werk verricht was en in de nieuwe ruimte nog 

veel meer werk verzet is om de geschiedenis van oud Winschoten te tonen, kon een trots bestuur met de vele vrijwilligers op 26 maart onze nieuwe burgemeester Cora-Yfke Sikkema verwelkomen om het geheel officieel te openen. Een ieder is het er over eens dat dit een schitterende aanwinst voor Winschoten is en bijkans doet denken aan een heus museum wat al langere tijd niet zou misstaan in ons mooie stadje. Goed bezochte Open huizen en bijna dagelijks aanloop van belangstellenden gaf het bestuur de zekerheid dat het met deze opzet een schot in de roos is.


Echter een mail op dinsdag 21 mei jl. deed de schrik om het hart slaan: woensdag 22 mei zou de  stroomvoorziening in het gebouw uitgeschakeld kunnen worden. Het “zou kunnen” werd deze dag bewaarheid: het werd donker.

Crisisoverleg volgde dezelfde middag op het gemeentehuis. Wethouder K. Swagerman, mede namens de beheerder Carex, wist ons, SOW, CHC, Jimmy’s en Samen Alsahaba als gebruikers, 6 huurders en een architectenbureau niets anders te vertellen dan dat het definitief einde oefening zou worden. De volgende dag werd ook deze stap een feit.

Een ieder werd verzocht z.s.m. het pand te ontruimen. Voor de nacht werd nog extra surveillance georganiseerd en aparte camera’s geplaatst die in verbinding stonden met de meldkamer. Echter we moesten actie ondernemen om te gaan inpakken waarbij gezegd 

dat zowel Gemeente als Carex begripvol waren en alle medewerking in deze stressvolle situatie wilden verlenen. En toen werd het handelen en improviseren!


Donderdag 23 mei; 15.00 uur het slechte nieuws.

Donderdag 23 mei; 16.00 uur verhuizer Nobbe gesproken.

Vrijdag 24 mei; 7.00 uur verhuizer Nobbe voor de deur en samen (bestuur en vrijwilligers)  met de medewerkers Nobbe, inpakken, afbreken en de boedel veiligstellen.

Vrijdag 24 mei; 12.00 uur alle computers, fotoboeken, flessen, gebruiksvoorwerpen, kisten, blikken, enz, enz, enz, enz. ingepakt.

Vrijdag 24 mei; 21.00 uur alles wat SOW bezit staat veilig in opslag bij verhuisbedrijf Nobbe.

We zijn de directie en alle medewerkers van Nobbe veel dank verschuldigd voor dit geweldige staaltje snel en vakkundig handelen.


Wat nu: voorlopig geen Open Huis.


Maar we zijn inmiddels in onderhandeling met de Gemeente over een nieuwe locatie. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij U hierover informeren via media en onze website www.oudwinschoten.nl.


01-2019

B & W op bezoek
Het voltallig college van B&W van de Gemeente Oldambt heeft een rondgang door het “Lucas” gemaakt en samen met Carex alle maatschappelijke instellingen gezocht. Tijdens het bezoek aan St. Oud Winschoten zette voorzitter Trijnko Pelgrim kort uiteen wat we hier als St. Oud Winschoten allemaal gaan doen en hij sprak tevens zijn waardering uit over de medewerking van de Gemeente en Carex die het mogelijk maken om de komende jaren gebruik te maken van deze prachtige ruimte en dito locatie. 

Langzaam aan komt er, mede met div. vrijwilligers, tekening in de inrichting want er wordt nog volop geschilderd, geboord en getimmerd en in enkele nieuwe vitrines wordt verlichting aangebracht en tevens wordt camera beveiliging geïnstalleerd alvorens de Winschoter geschiedenis wordt uitgestald. Eind februari zullen we de deuren voor onze donateurs en alle andere belangstellenden weer openen.