מסוק

הפרק שלהלן מיועד רק למתלמדי כנף סובבת ובכלל זה מסוק וכטב"מ.

הערות:

1. ההסברים שלהלן מתייחסים למסוק דו-להבי הסובב כנגד כוון השעון. (אלו עשויים להשתנות מעט כאשר מספר הלהבים רב יותר או כוון הסיבוב הפוך).

2. ההסברים שלהלן מבוססים על ההנחה שהקורא למד קודם לכן את יסודות האווירודינמיקה, מכניקה ופיזיקה של מטוסים קבועי כנף ולכן ולעתים, חסרים ברמת הפרוט. עם זאת, בתחומים אחדים, ההסברים שלהלן זהים לאלו של מטוסי כנף קבועה.

מסוק הוא כלי טיס, שכנף סובבת מייצרת עבורו העילוי.

שמו של ההליקופטר במורכב מהמילים היוניות הליקס - סליל ופטרון - כנף.

עילוי וגרר

כוח, דחף/סחב והספק

מבנה המסוק

גורמים משפיעים בכנף סובבת

ניהוג וניהול פסיעת להבים

השפעת טיסת המסוק על יעילות הלהבים, תנועותיהם ורכיבי הכוחות

תכנון להבי מסוק

מאזן הכוחות ורכיבי הכוחות במצבי טיסה שונים

יציבות

משקל ואיזון

ניהוג מסוק

מצבים בטיסה

תופעות ייחודיות וחריגות

אוטורוטציה