המדריך להכרת נמל תעופה

נמל תעופה - Airport ושדה תעופה - Airfield הם מתחמים המספקים שירותי חניה, המראה ונחיתה למטוסים.

מקובלת ההבחנה בין נמל תעופה, המשמש לטיסות בינלאומיות, ובין שדה תעופה, המשמש לטיסות מקומיות.

שם נוסף למתחם שרותי תעופה כנ"ל הינו אירודרום – (מלטינית) Air Course/Road. בשימוש ICAO, מכיוון שהמלצות הארגון חלות על כל סוגי מתחם שרותיי תעופה.

מוצא המילה נמל הוא מן היוונית העתיקה - לִימֵן שבתהליך הגיור, סדר אותיותיה שונה.

מוצא המילה Port הינו רומי – Porte – שער/פתח/מבוא

ההסברים שלהלן מייצגים המלצות ICAO Annex 14

סווג נמלי תעופה:

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3444%20Aug.%2004%2019.18.jpg?attredirects=0

סווג נמל/שדה תעופה הינו משמעותי בעיקר, עבור גדלים שונים של מטוסי נוסעים גדולים.

מרכיבי נמל ושדה תעופה (יבשתי):

נמל/שדה תעופה נחלק ל:

 1. אזור מסלולי המראה/נחיתה - Landing Area
 2. אזור תנועה הכולל גם מסלולי הסעה - Manoeuvring Area

מרכיבי נמל/שדה תעופה:

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3446%20Aug.%2004%2019.20.jpg?attredirects=0
 1. מסלולי המראה ונחיתה – Run Way
 2. מסלולי הסעה – Taxi Way
 3. רחבות המתנה - Apron
 4. רחבות חניה - Apron
 5. מגדל פיקוח – Control Tower
 6. מתקני עזר לפיקוח ושליטה
 7. מתקני עזר לנווט והנחיה
 8. מתקני עזר לטייס
 9. שרותי חרום והצלה
 10. בית נתיבות – Terminal
 11. מתקני אחזקה
 12. מחסני ציוד וסחורות
 13. כבישי גישה ומקומות חניית רכב
 14. הערה: יפורטו וידונו רק סעיפים 1 - 4

מסלולי המראה ונחיתה מאופיינים בנתונים הבאים:

אורך המסלול - Length/Stripe.

אורך הסלול – בד"כ מתחילת אספלט/ בטון/תשתית אחרת ועד סופה

אורך אפקטיבי - הקטע התחום בין קו המראה וסוף המסלול.

רוחב המסלול - החלק הסלול בלבד.

חוזק המסלול - בהתאמה לסווג השדה.

יותרת המסלול - מסלול בהמשך למסלול בר שימוש, לצרכיי בטיחות במקרה של נגיעה מוקדמת מדי או גמירת מסלול - Over run – Runway end safety area - Runway strip.

Stopway - אזור עצירה - אזור סלול שמעבר למסלול בר שימוש. מטרתו לאפשר עצירת חרום במקרה הפסקת המראה מאולצת.

Shoulders - שולי המסלול - מסלולים בעלי תשתית רכה יחסית, המשיקים למסלול המוצק מימין ומשמאל.

.Slop – שיפוע המסלול באחוזים

היחס בין אורך המסלול והפרש הגבהים שבין הנקודה הגבוהה ביותר והנמוכה ביותר לאורך המסלול

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3447%20Aug.%2004%2019.40.jpg?attredirects=0

Clearway - רצועת האדמה שמעבר למסלול ואשר מעליה יעבור המטוס לאחר המראה או במהלך הנחיתה ולפיכך חייבת להיות נקייה מעצמים העלולים לסכן המטוס.

.אורכה כמחצית אורך המסלול

שיפוע מרבי ˚1.25

: סימונים על המסלול

צבע – לבן

קו (רוחבי) עשוי להיות מסומן גם כקבוצת קווים מקבילים, לרוחב המסלול

.Treshold – מפתן (סף) מסמן תחילת מסלול בר שימוש

.קו רוחבי מסמן המפתן

אם מתווספים לו קווים אורכיים אזי תחילתם מרוחקת 6 מ' מקו המפתן הרוחבי

מספר הקווים האורכיים מלמד על רוחב המסלול כדלהלן

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3448%20Aug.%2004%2020.05.jpg?attredirects=0

RESA - התחום שלפני הסלול שלפני המפתן ואשר אסור בתנועת מטוסים, יסומן כדלהלן:

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3449%20Aug.%2004%2020.07.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3450%20Aug.%2004%2020.08.jpg?attredirects=0

Runway Displaced - מפתן מוזח - מפתן שמרחקו מתחילת מסלול בר שימוש גדול מ - 6 מ'.

.יכול שיסומן רק ע"י קו אחד לרוחב המסלול

מפתן שאינו על תחילת מסלול בר שימוש, יצוין בחיצים מקדימים למפתן על קו אמצע המסלול. משמע שמטוס ממריא יכול לעשות שימוש גם בקטע זה

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3477%20Aug.%2005%2017.49.jpg?attredirects=0

אם המפתן מוזח זמנית, יתווספו לחיצים שלעיל גם סימני V הפוכים.

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3476%20Aug.%2005%2017.49.jpg?attredirects=0

סימני המפתן המקורי ימחקו ואם זמני, יוסתרו

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3451%20Aug.%2004%2020.14.jpg?attredirects=0

אם הקטע שבין המפתן ומפתן מוזח אינו ראוי לתנועת מטוסים, יסומן ב - X.

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3452%20Aug.%2004%2020.18.jpg?attredirects=0

הכוון המגנטי של המסלול, בשתי ספרות (מעוגל לעשירון הקרוב). בד"כ, לאחר קו תחילת מסלול

אם יש שני מסלולים מקבילים תתווספנה האותיות L לציון השמאלי ו - R ימני.

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3453%20Aug.%2004%2020.52.jpg?attredirects=0

אם יש שני מסלולים מקבילים תתווספנה האותיות L לציון השמאלי. R ימני ו - C למרכזי.

אם ארבע מסלולים מקבילים, הכוון של זוג מסלולים אחד יצוין על פי הכוון המגנטי העשרוני הקרוב ואילו הכוון המגנטי העשרוני של הזוג השני, יצוין לעשירון הבא.

אזור הנגיעה - Touchdown Zone:

ייעודו להפחית הסיכוי לנגיעה מרוחקת – Over Shoot, עד כדי גמר מסלול.

מסומן בסדרה בת זוג, שני זוגות ועד ששה זוגות של קווים דקים, משני צדי קו מרכז המסלול.

מלמד על יתרת מסלול להמראה בטוחה כדלהלן:

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3454%20Aug.%2004%2020.59.jpg?attredirects=0

: נקודת/קו המטרה - Aiming Point

.יעד קו הגלישה בצלע סופית

יסומן בשני קווים אורכיים רחבים. אחד מכל צד של קו מרכז המסלול

מקיים יחס בין מרחק מהמפתן ליתרת מסלול בנחיתה כדלהלן

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3455%20Aug.%2004%2021.05.jpg?attredirects=0

חובה במסלולי גישת דיוק- paved precision approach runway

אם קיים מכשור זווית הנמכה - visual approach slope indicator system - אזי הם תואמים במקומם.

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3451%20Aug.%2004%2020.14.jpg?attredirects=0

: מרכז המסלול – Center Line

סימון מרכז המסלול לכל אורכו (מתחילת סימון מפתן אחד, עד סופו של השני), ע"י קו מקוקו

אם המפתן מוזח, יסומן מתחילת מסלול בר שימוש להמראה

שולי המסלול – יסומנו כאשר חסרה ניגודיות צבע בין המסלול לשוליו

:תאורת מסלול

: שולי המסלול – Runway edge lights

.טור אורת לבנים קבועים על כל שול של המסלול

אם המפתן מוזח – הקטע ממקום מפתן מקורי ועד מקום המפתן המוזח יצוין באורת שלוי מסלול אדומים קבועים

עשוי להיות שב – 600 מ' אחרונים של המסלול (מכיוון ההמראה), האורות יהיו צהובים

: מפתן - Runway threshold and wing bar lights

.יסומן בשורת אורות ירוקים קבועים לפניו

מפתן מוזח יסומן בשורות אורות ירוקים משני צדי המסלול

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3456%20Aug.%2004%2021.36.jpg?attredirects=0

:ציון המפתן – Runway threshold identification lights

,שורת אורות לבנים מנצנצים

יותקנו בהתאמה למיקום המפתן, 10 מ' משולי המסלול, לימין ולשמאל

Runway end lights - אורות סוף מסלול - אורות אדומים קבועים.

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3457%20Aug.%2004%2021.41.jpg?attredirects=0

:תאורת גישה - Approach lighting systems

: פשוטה

טור אורות לבנים קבועים, או צבע אחר המבדיל אותם מהקרקע, על יותרת המסלול ובמרכזה, עד מרחק של לפחות 420 מ' מהמפתן

(barrettes) הטור בנוי מנורות בודדות או משורות בעלת לפחות 3 נורות

במרחק 300 מ', שורת אורות לבנים, צולבת לנ"ל

מופעלת גם באור יום

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3458%20Aug.%2004%2021.47.jpg?attredirects=0

ILS category l lighting system - עבור מסלול הממוכשר לנחיתת דיוק.

טור אורות לבנים, או צבע אחר המבדיל אותם מהקרקע, על יותרת המסלול ובמרכזה, עד מרחק של לפחות 900 מ' מהמפתן

barrettes, הטור בנוי מנורות בודדות או משורות בעלת לפחות 4 נורות

עשוי להיות שהאורות כבים ונדלקים חליפות ויוצרים תנועת גל מהקצה הרחוק אל המפתן

במרחק 300 מ', שורת אורות לבנים, צולבת לנ"ל. ניתן להוסיף שורות צולבות ב – 150, 450, 600, 750 מ

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3459%20Aug.%2004%2021.57.jpg?attredirects=0

ILS category l lighting system - עבור מסלול הממוכשר לנחיתת דיוק.

טור אורות לבנים, או צבע אחר המבדיל אותם מהקרקע, על יותרת המסלול ובמרכזה, עד מרחק של לפחות 900 מ' מהמפתן

הטור בנוי מנורות בודדות או שורות, כ"א בעלת לפחות 4 נורות.

עשוי להיות שהאורות כבים ונדלקים חליפות ויוצרים תנועת גל מהקצה הרחוק עד 300 מ' לפני המפתן

טור אורות אדומים מכל צד של הקו המרכזי. הטור בנוי מנורות בודדות או משורות

(barrettes), כ"א בעלת לפחות 4 נורות

.'שורה צולבת ב מרחק 150 מ' ושורה נוספת במרחק 300 מ' מהמפתן. ניתן להוסיף שורות צולבות ב - 450 , 600, 750 מ

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3460%20Aug.%2004%2022.11.jpg?attredirects=0

:אורות מרכז המסלול – Runway centre line lights

ממפתן עד 900 מ' לפני סוף המסלול, אורות לבנים קבועים

מ – 900 מ' שלפני סוף המסלול ועד 300 מ' שלפני סוף המסלול, אורות לבנים ואדומים קבועים ולסרוגין

.מ – 300 מ' ועד סוף המסלול, אורות אדומים

אם אורכו של המסלול פחות מ – 1800 מ', תחילת אורות לבנים ואדומים לסרוגין, מאמצע המסלול

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3461%20Aug.%2004%2023.14.jpg?attredirects=0

:אורות אזור נגיעה - Runway touchdown zone lights

שני טורים המורכבים משורות של לפחות שלוש מנורות בשורה, משני צדי קו אמצע המסלול ועד 900 מ' מהמפתן

במסלול הקצר מ – 1800 מ', שני הטורים שלעיל, יוגבלו במחצית המסלול

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3462%20Aug.%2004%2023.22.jpg?attredirects=0

Rapid exit taxiway idicator lights - אורות הכוונה למסלול פינוי מהיר - נורות באור צהוב קבוע. שלישיה, זוג, בודד.

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3463%20Aug.%2004%2023.23.jpg?attredirects=0

:אורות עצירה - Stopway lights

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3464%20Aug.%2004%2023.28.jpg?attredirects=0

Visual approach slope indicator system - אורות זווית גישה.

.מיקום וזווית ייקבעו על פי המכשולים שבצלע סופית

.ההכוונה הנה אל נקודת/קו המטרה - Aiming Point

שיפוע נתיב הגישה/צלע סופית - נתון במעלות ובר היפוך לאחוזים לפי הנוסחה: (Slop% = 100 Tang (Angle

Circiling guidance lights - סימני הקפה - עשוי להיות שבהיקף המסלול יותקנו אוrות סיוע לביצוע הקפת ראיה.

Runway lead in lighiting systrms - סמני הכוונה לצלע סופית -עשוי להיות שיותקנו אורות סיוע לכניסה לצלע סופית.

מסלול פינוי מהיר - Rapid exit taxiways

א. מיועד לאפשר פינוי מהיר של המסלול, ע"י מטוס שנחת בלא שיבצע עצירה מלאה

.ב. בעל רדיוס פניה נמוך מאד ביציאה ממסלול הנחיתה

ג. בפניית היציאה ממסלול הנחיתה, נורות ירוקות וצהובות לסירוגין, קבועות

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3466%20Aug.%2004%2023.36.jpg?attredirects=0

:מסלולי הסעה – TaxiWay

.א. משמשים לתנועת מטוסים ורכב שרות

ב. רחבם, מרחקם מעצמים שבצד המסלול ורדיוסי הפניה שלהם, נקבעים בהתאמה לסווג הנמל/שדה

.ג. כל אחד ממסלולי ההסעה מסומן ונקרא באות לועזית

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3467%20Aug.%2004%2023.41.jpg?attredirects=0

ד. מסומנים. במרכזם בקו לבן

ה. תאורת מסלול הסעה - נורות ירוקות קבועות

ו. תאורת שולי המסלול - נורות כחולות קבועות - Taxiway edge lights

ז. נקודת עצירה או קווי עצירה - Intermediate holding positin or Stp bars

נקודות המשמשות לצורך ניהול התנועה הקרקעית

(כוללות נקודות בהן חובה לעצור עד קבלת אישור תנועה ממגדל הפיקוח (ובכלל זה, רמזורים

: יסומנו כדלהלן

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3468%20Aug.%2005%2008.51.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3469%20Aug.%2005%2008.53.jpg?attredirects=0

מסלול שיש עליו מכשור ILS, מחייב נקודת המתנה מרוחקת יותר מהמסלול כדי למנוע הפרעה אלקטרומגנטית.

תאורת קווי עצירה - Stop bars – שורת נורות אדומות קבועות לרוחב מסלול ההסעה.

מקומות בהם לא נדרשת עצירה, אף שהם - Intermediate holding position, יסומנו בנורות צהובות קבועות.

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3470%20Aug.%2005%2008.54.jpg?attredirects=0

: תמרורים

.תמרורים המחייבים עצירה – mandatory

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3471%20Aug.%2005%2008.58.jpg?attredirects=0

תמרורי מיידע – Information

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3472%20Aug.%2005%2009.01.jpg?attredirects=0

Holding positions, Holding bays - רחבות/מפרצי המתנה:

. (א. רחבות המתנה ליד תחילת מסלול או במקומות אחרים, עבור מטוסים טרם התיישרות על המסלול לצורך המראה, או להמתנה בקצה מסלול לאחר נחיתה (מסיבות תחבורתיות

ב. רחבות המתנה שאינן דווקא בתחילת מסלול או בסופו ומשמשות לווסות תעבורת מטוסים בהסעה

. ג. צבע פסי הנחיית עמדות המטוסים – צהוב

.ד. תאורת שולי הרחבה – נורות כחולות קבועות

: רחבות חניה – Aprons

.א. מתחם סלול לחניית מטוסים

.ב. משמשים לטעינה, פריקה והכנת מטוסים לטיסה

.ג. נחלקים למקומות חניה למטוס בודד – Slot

.ד. צבע פסי הנחיית עמדות המטוסים – צהוב

.ה. תאורת שולי הרחבה – נורות כחולות קבועות

Isolated aircraft parking position - מקום חניה מבודד:

א. מיועד למטוס שיש חשד כי נעשתה בו התערבות בלתי חוקית כגון חטיפה

ב. מרוחק כמרב האפשרי ולא פחות מ – 100 מ' ממטוסים ובנינים

https://sites.google.com/site/omniflightschool/home/home2/tyst-mksyrym/hmdryk-lhkrt-nml-twph/ScreenHunter_3475%20Aug.%2005%2014.44.jpg?attredirects=0
Airport Signs.pdf