רדיו טלפון - קבצים רלוונטים לבחינה

ANNEX 10 Volume II

Chapter 1- Definitions

Chapter 5 - Aeronautical Mobile Service — Voice Communications

Chapter 6 - Aeronautical Radio Navigation Service

Chapter 7 - Aeronautical Broadcasting Service

Chapter 8 Aeronautical Mobile Service — Data Link Communications

DOC 4444

Procedures for Air Navigation Services — Air Traffic Management

DOC 9432

Manual of Radiotelephony

DOC 8400

Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes

CAAI AP 2.7.010

כללי דיבור(פריזיולוגיה) בשפה העברית לניהול תעבורה אווירית


9432_RT.pdf
ANNEX 10 - VOLUME 2.pdf
4444.pdf
DOC 8400 ICAO Abbreviations and Codes_Ninth Edition.pdf
AP 2.7.010 כללי דיבור (פרזיולוגיה) בשפה העברית לניהול תעבורה אווירית rev 1.pdf