Ziektebeelden‎ > ‎

Slaapapneu (OSAS)


Wat is een slaapapneusyndroom?

Een apneu is een medische term voor een ademstilstand gedurende tenminste 10 seconden. Iedereen krijgt wel eens apneus in zijn slaap. Het is pas wanneer die vaak voorkomen en lang duren, dat ze een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid. Indien er tijdens de slaap meer dan 10 tot 15 apneus per uur optreden, spreekt men van een slaapapneusyndroom. Wanneer het aantal apneus meer dan 30 bedraagt, spreken we van een ernstig slaapapneusyndroom.


Het Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS) wordt veroorzaakt door een afsluiting (obstructie) van de bovenste luchtwegen. Hierdoor ontstaat er een tijdelijke onderbreking van het zuurstoftransport naar de longen. De afsluiting wordt opgeheven door een kortdurende ontwaakreactie, waarvan de patiënt zich vaak niet bewust is, maar die wel aanleiding geeft tot een verstoring van de slaapkwaliteit.Wat zijn de oorzaken van OSAS ?

Het obstructief slaapapnoesyndroom wordt vooral gezien bij zwaarlijvige personen, meestal mannen van middelbare leeftijd. Het OSAS is minder frequent bij vrouwen, kinderen en personen met normaal gewicht. 

Een aantal factoren kunnen bijdragen tot slaapapneu:

 • zwaarlijvigheid (o.m. vetweefsel in halsgebied)
 • gebruik van alcohol, slaap- en kalmeermiddelen
 • obstructie van de keelholte (b.v. vergrote amandelen)
 • slaaphouding: rugligging
 • obstructie van de neusholte
 • leeftijd
 • roken
Hoe herken je de symptomen ?

Tekenen die wijzen op een slaapapneusyndroom zijn onder meer: 

 • luidruchtig snurken
 • vermoeidheid en/of slaperigheid overdag
 • ademstilstanden tijdens de slaap, gevolgd door luid gesnurk en/of woelen
 • wakker schrikken met het gevoel te verstikken
 • nachtzweten
 • vaak moeten plassen ’s nachts
 • ochtendhoofdpijn
 • droge mond of pijnlijke keel bij het ontwaken
 • prikkelbaarheid, concentratieverlies, vergeetachtigheid 

Gevolgen van OSAS

1. Slaperigheid

Ongeveer 50% van de slaap bestaat uit diepe slaap en droomslaap (=REM slaap). Deze slaapfases zijn noodzakelijk voor een deugddoende en verkwikkende nachtrust. De apneus zijn slaapverstorend en veroorzaken hierdoor een afname van de diepe slaap en de droomslaap. Door het voortdurend wakker schieten wordt ook de continuiteit van de slaap verstoord. Dit is de reden waarom OSAS leidt tot slaperigheid, concentratiestoornissen en vermoeidheid overdag. Hierdoor is bovendien het risico op verkeersongevallen ook significant verhoogd. Patiënten met OSAS zijn dan ook wettelijk rijongeschikt indien ze onbehandeld blijven.

2. Hart- en vaatziekten

OSAS is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. De onderbrekingen van de ademhaling kunnen o.a. nachtelijke hartritmestoornissen, bloeddrukverhoging, hartinfarct en beroerte (CVA) veroorzaken. 

Wat kan je er aan doen ?

1. Algemene maatregelen

 • Zorg voor een goede slaaphygiëne
 • Vermijd slaap-en kalmeermiddelen
 • Vermijd alcohol voor het slapengaan - Vermager bij overgewicht 

2. Neusmasker (CPAP)


De eerste keuze behandeling is nasale CPAP (afkorting van continuous positive airway pressure - continue positieve druk via de neus). Tijdens de nacht wordt via een neusmasker voortdurend lucht in de neus en keel geblazen met een kleine compressor die naast het bed staat. Hierdoor ontstaat een overdruk in de keel waardoor het toeklappen van de keel verhinderd wordt. Het is even wennen, maar bij de meeste mensen werkt dit zeer goed.

CPAP toestellen en maskers:

    


          

Uw behandeling in het OLV-ziekenhuis:

Nadat de diagnose van OSAS is bevestigd, stelt het OLV-Ziekenhuis u een CPAP-toestel ter beschikking. Een drietal weken na het opstarten van de behandeling, komt u op controleraadpleging bij uw arts. Indien er tussentijds problemen zijn kan u ons steeds telefonisch bereiken en kan deze raadpleging vervroegd worden. Gelieve steeds uw toestel + toebehoren (slang, masker, stroomdraad) mee te brengen naar het ziekenhuis.

U krijgt ook een afspraak voor een tweede slaaponderzoek waarvoor u uw toestel eveneens dient mee te brengen. Dit slaaponderzoek is nodig om de correcte beademingsdruk te bepalen en om de terugbetaling van het toestel aan te vragen bij uw ziekenfonds.

Tijdens de startfase gebruikt u dit toestel op proef. Na het tweede slaaponderzoek zorgt onze dienst voor het indienen van de aanvraag voor terugbetaling bij uw ziekenfonds. Eens de terugbetaling goedgekeurd is, bedraagt het remgeld 25 eurocent per dag. Hiervoor ontvangt u een maandelijkse factuur van het ziekenhuis. Het remgeld is niet van toepassing bij patiënten met een WIGW-statuut (weduwen, invaliden, gepensioneerden, wezen).

Het toestel blijft eigendom van het OLV-ziekenhuis. Bij schade door oneigenlijk gebruik of bij verlies, kunnen de kosten op de patiënt verhaald worden. Gelieve ons steeds op de hoogte te stellen van eventuele veranderingen van ziekenfonds of wijzigingen in uw verzekerbaarheid. (053/724289).

U zal na 6 maand en nadien jaarlijks door onze dienst uitgenodigd worden op controleraadpleging, o.a. voor het aanvragen van de verlenging van de terugbetaling en voor een preventief nazicht van het toestel. U kan dan ook eventuele problemen met uw arts bespreken.

Wat mag u niet vergeten?

 1. Zorg ervoor dat uw masker comfortabel staat: niet te strak aanspannen en er toch voor zorgen dat er geen lucht kan ontsnappen.
 2. Ter hoogte van de verbinding tussen masker en slang bevindt zich een spleetje waarlangs de uitgeademde lucht wordt geëvacueerd. U zal hier dan ook steeds enige tocht voelen. Dit is volledig normaal en is niet het gevolg van enig defect. Deze opening mag ook nooit afgesloten worden.
 3. Denk eraan om wekelijks uw stoffilter te reinigen, hetzij door het stof eruit te blazen, hetzij door hem onder stromend water te spoelen en hem droog terug te plaatsen (afhankelijk van het type toestel).
 4. Uw masker dient u te reinigen naar ei- gen goeddunken met water en zeep. Goed naspoelen is belangrijk om de geur van zeep te neutraliseren. Ontsmettingsmiddelen en bijtende produkten worden afgeraden omdat deze de silicone van uw masker beschadigen.
 5. Indien uw toestel om medische redenen uitgerust is met een bevochtiger, dient u bij transport het waterreservoir steeds volledig te ledigen om onherstelbare schade aan het CPAP toestel te vermijden. Gelieve steeds gedemineraliseerd water te gebruiken om kalkaanslag te voorkomen en zorg ervoor, ter preventie van besmetting, dat het water dagelijks wordt ververst. 

Wat doet u bij problemen?

Indien u tussentijdse medische of technische problemen ondervindt tijdens uw behandeling met nCPAP, gelieve STEEDS EERST TELEFONISCH EEN AFSPRAAK TE MAKEN op één van volgende nummers :


Campus Aalst : 053/72.43.53
Campus Asse : 02/300.64.52 of 02/300.63.36
Campus Ninove: 054/31.20.25 

NB. Voor een afspraak te maken op de consultatie belt u naar volgende nummers:

Campus Aalst : 053/72.42.89
Campus Asse : 02/300.63.36
Campus Ninove: 054/31.21.11

Zelfhulpgroep in Vlaanderen: www.slaap-apneu.be
Zelfhulpgroep in Nederland: www.nvsap.nl

Meer informatie:

ApneuVereniging
Nederlandse vereniging voor Slaap - Waak Onderzoek (NSWO)
NYX Slaapinstituut