Links

Organisaties

Algemeen Longziekten

ERS (European Respiratory Society)

Vlaamse longartsen

BVP (Belgische Vereniging van Pneumologie)

ATS (American Thoracic Society)

American Lung Association

American College of Chest Physicians

BTS (British Thoracic Society)

Société Pneumologie de langue française

Ned Vereniging voor Longziekten en TBC

American Association for Respiratory Care

Tuberculose

VRGT (Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding)

Kon Ned Ver ter bestrijding van TBC

Studie van de slaap

ISMA (International Sleep Medicine Association)

BASS (Belgian Association of Sleep Study)

Sleep Medicine

ASDA (Am Sleep Disorders Association)

Respiratoire oncologie

Nederlandse Vereniging Medische Oncologen

Astma-Allergie

Am Academy of Allergy, Asthma & Immunology

Allergy and Asthma Disease Management Center

Eur Fed of Asthma and Allergy Associations

Eur Academy of Allergy and Clin Immunology

COPD

COPD

Longchirurgie

Belgian Association of Cardiothoracic Society

Cardiothoracic Surgery Network

Ned Vereniging voor Longchirurgie

Algemene geneeskunde, en niet specifiek Pneumo

American Medical Association

European Society of Cardiology

WVVH (Wetensch Ver Vlaamse Huisartsen)

Bibliotheek

Amedeo

Am Journal Resp Care Crit Care

Chest

Drug Induced Lung Diseases

Pub Med

Medische Bibliotheek KULeuven

Nat Institute of Health

The Lancet

New England Journal of Medicine

Thorax

Up to Date online

Medisch nieuws

Doctor's Guide

Recente Literatuur Pneumo

Free Medical Journals

Stanford free journals

Lung Calculators

Richtlijnen

Belgian Centre for Evidence-Based Medicine

Cochrane Library

Gina Rapport

GOLD richtlijnen

BMJ Clinical Evidence

Emerbel

Medwatch (FDA)

Grand Rounds

Longauscultatie

Rookstop

Nederlandse Consensus Rapporten

Portaal sites

Medline

Medscape

Pubmed.be

Beroepsorganisaties en aanverwante

VBS (Vereniging van Belgische Specialisten)

Orde der Geneesheren

RIZIV

WHO