Links

Organisaties

Algemeen Longziekten

ERS (European Respiratory Society)
Vlaamse longartsen

BVP (Belgische Vereniging van Pneumologie)
ATS (American Thoracic Society)
American Lung Association
American College of Chest Physicians
BTS (British Thoracic Society)
Société Pneumologie de langue française
Ned Vereniging voor Longziekten en TBC
American Association for Respiratory Care

Tuberculose

VRGT (Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding)
Kon Ned Ver ter bestrijding van TBC

Studie van de slaap

ISMA (International Sleep Medicine Association)
BASS (Belgian Association of Sleep Study)
Sleep Medicine
ASDA (Am Sleep Disorders Association)

Respiratoire oncologie

Nederlandse Vereniging Medische Oncologen

Astma-Allergie

Am Academy of Allergy, Asthma & Immunology
Allergy and Asthma Disease Management Center
Eur Fed of Asthma and Allergy Associations
Eur Academy of Allergy and Clin Immunology

COPD

COPD

Longchirurgie

Belgian Association of Cardiothoracic Society
Cardiothoracic Surgery Network
Ned Vereniging voor Longchirurgie

Algemene geneeskunde, en niet specifiek Pneumo

American Medical Association
European Society of Cardiology
WVVH (Wetensch Ver Vlaamse Huisartsen)

Bibliotheek

Amedeo
Am Journal Resp Care Crit Care
Chest
Drug Induced Lung Diseases
Pub Med
Medische Bibliotheek KULeuven

Nat Institute of Health
The Lancet
New England Journal of Medicine
Thorax
Up to Date online
Medisch nieuws
Doctor's Guide
Recente Literatuur Pneumo
Free Medical Journals
Stanford free journals
Lung Calculators

Richtlijnen

Belgian Centre for Evidence-Based Medicine
Cochrane Library

Gina Rapport
GOLD richtlijnen
BMJ Clinical Evidence
Emerbel
Medwatch (FDA)
Grand Rounds
Longauscultatie
Rookstop
Nederlandse Consensus Rapporten

Portaal sites

Medline
Medscape
Pubmed.be

Beroepsorganisaties en aanverwante

VBS (Vereniging van Belgische Specialisten)
Orde der Geneesheren
RIZIV
WHO