Polysomnografie

Een polysomnografie of een slaaponderzoek is een onderzoek waarbij we oa. uw slaapstructuur en uw manier van ademen 's nachts bestuderen. Zo proberen we uit te zoeken wat de reden is van uw vermoeidheid, uw slaperigheid overdag, uw slapeloosheid, uw snurken, uw stoppen met ademen of uw bewegingen 's nachts.

De voorbereiding:

 • Op de afgesproken dag vragen wij u zich aan te bieden aan de dienst Inschrijvingen van ons ziekenhuis. Daar wijst men u de weg naar een éénpersoonskamer op de zevende verdieping (C7).
 • Omdat er verschillende patiënten per nacht worden getest, vragen we u de uurregeling stipt na te leven. Zo heeft de verpleegkundige de tijd om de elektroden (draden) correct aan te kleven, de computers af te stellen en uw correcte gegevens in te voeren. Bij problemen graag zo spoedig mogelijk verwittigen a.u.b.
 • Om een optimaal resultaat te bekomen, is het van belang dat het lichaam en de hoofdhuid zo goed als mogelijk vetvrij zijn. Wij willen u dan ook beleefd vragen om vooraf een bad te nemen en het haar te wassen. Het gebruik van make-up en nagellak is niet toegelaten. Gelieve slaapkledij (met makkelijk vooraan los te maken bovenkledij), shampoo en uw eventuele onderhoudsmedicatie mee te brengen. Indien u uw eigen hoofdkussen verkiest, mag u dit zeker meebrengen.
 • Indien u een afspraak kreeg voor een controle-slaapstudie met uw nCPAP toestel, is het noodzakelijk dat u dit toestel en masker meebrengt.
 • Bij aankomst in het ziekenhuis is er een avondmaaltijd voorzien. Een minimale registratietijd van 8 uren is vereist om terugbetaling te krijgen voor het onderzoek door uw mutualiteit. U mag rond 08.30 uur, na het ontbijt, het ziekenhuis verlaten.

Het slaaponderzoek:

Bij een polysomnografie of slaaponderzoek worden volgende metingen uitgevoerd:

 • EEG (Elektro-encefalogram): er worden elektroden op uw hoofd gekleefd. Zo worden de hersengolven geregistreerd en kan bepaald worden of u slaapt en welke slaapstadia u doorloopt.
 • EOG (Elektro-oculogram): er worden elektroden naast uw ogen gekleefd. Zo worden de oogbewegingen gemeten, wat eveneens belangrijk is voor het bepalen van het juiste slaapstadium.
 • EMG (Elektro-Myografie): er worden elektroden op uw kin en op uw been gekleefd waarmee we de spierspanning meten. Op deze manier registreren we beenbewegingen tijdens de slaap en ook eventueel tandenknarsen.
 • ECG (Elektrocardiogram): er worden elektroden op uw borst gekleefd. Zo wordt de regelmaat en de snelheid van uw hartritme gemeten.
 • Luchtstroom: via een neusbrilletje registreren we het ademhalingspatroon. Er wordt ook een rekband rondom uw borstkas en buik geplaatst om uw adembewegingen te volgen.
 • Zuurstof in het bloed: dit wordt gemeten met een speciale elektrode op een vinger.
 • Snurken: dit wordt gemeten met een gevoelige microfoontje dat in de hals ter hoogte van je luchtpijp wordt gekleefd en daarnaast ook en met een microfoon naast het bed.
 • Video: bij sommige patiënten wordt er na overleg beslist om, met behulp van een infrarood videocamera, tijdens de nacht het slaapgedrag te filmen.

MSLT onderzoek:

Vermoeidheid is een normaal gevoel. Het is een gevoel van uitputting tijdens of na een gewone activiteit, of een gevoel van onvoldoende energie om deze activiteit aan te vatten. Vermoeidheid mag men niet verwarren met slaperigheid, kortademigheid of zwakte, hoewel deze symptomen vaak zijn geassocieerd.

Overmatige slaperigheid of hypersomnolentie is een doezelig en vermoeid gevoel en de behoefte om overdag te slapen. Je bent niet in staat om overdag altijd wakker te blijven, ondanks voldoende nachtrust. Je valt in slaap op momenten dat je het niet wilt of het niet van je wordt verwacht. Het kan een ziektesymptoom zijn en is karakteristiek aanwezig bij verschillende slaap- en waakstoornissen.

Om vermoeidheid en slaperigheid te meten, zijn er verschillende testen ontwikkeld die ook in ons slaaplabo uitgevoerd worden. Een van die testen is de Multiple Sleep Latency Test (MSLT). Bij deze test wordt de patiënt viermaal per dag met tussenpozen van 2 uur gedurende 30 minuten in bed gestopt met de opdracht om te slapen. Op die manier kunnen we patiënten opsporen die abnormaal snel kunnen inslapen.

Kosten:

De prestatie valt onder de categorie “grote risico’s” en wordt, ook voor zelfstandigen, voor 95 % terugbetaald door uw ziekteverzekering.

Wanneer krijgt u het resultaat van het onderzoek?

De analyse van de verzamelde signalen vergt heel wat tijd. Daarom al u bij ontslag nog niet het resultaat van uw onderzoek mee naar huis krijgen. In de weken na het onderzoek zal dit worden geanalyseerd. Wij streven er naar u het resultaat mede te delen binnen de termijn van 4 weken. Het resultaat van uw onderzoek wordt doorgestuurd naar de aanvragende arts en naar uw huisarts.

Wat doet u bij problemen?

Indien u zich niet kan aanbieden op de afgesproken datum, gelieve ons dan tijdig te verwittigen op één van volgende nummers :

Pneumologie:

 • Campus Aalst : 053/72.43.53
 • Campus Asse : 02/300.64.52 of 02/300.63.36
 • Campus Ninove: 054/31.20.25

Neurologie:

 • Campus Aalst: 053/72.45.19