Respiratoire Oncologie

  • PACIFIC trial (durvalumab vs placeba als nabehandeling van locaal gevorderd longcarcinoom na chemo-radiotherapie)
  • SPLENDOUR trial (antikanker effect van denosumab bij stadium IV longkankers)
  • Quality of Life trial SWOG schema (levenskwaliteit bij patienten die radiochemotherapie krijgen)
  • Quality of Life trial Adjuvante chemotherapie (levenskwaliteit bij patienten die na operatie nog chemotherapie krijgen)