Afdeling Longziekten - Welkom!

!! LET OP !!

Komt u de komende periode op consultatie dan vragen we u zeker onze webpagina rond Covid-19 (zie inhoudsopgave linker bovenhoek) te bezoeken. Dank voor uw medewerking.


Top in zorg

Daardoor is een compleet zorgaanbod mogelijk, met diagnose en behandeling van alle ademhalings- en borstkasaandoeningen. Elke longarts is expert voor de behandeling van de algemene longziekten, voor bepaalde groepen van aandoeningen zijn er echter teams van experten binnen de longartsen groep (zie voorstelling van de artsen, linker kolom).

Zo gaat bijzondere aandacht uit naar diagnose en behandeling van slaap-gerelateerde problematiek, longkanker, luchtweginfecties, sport-en inspanningsonderzoeken en interventionele longziekten. Er is ook een rookstop-kliniek en een revalidatie-team. Meer informatie over die aandachtsgebieden vindt u onder ziektebeelden.

Verschillende longaandoeningen worden multi-disciplinair benaderd waarbij thoraxchirurgen, bestralingsartsen, hartspecialisten, medisch oncologen, anatoom-pathologen, radiologen en nucleair-geneeskundigen, en zo nodig andere specialisten bij het patiënten-overleg worden betrokken.

Daarnaast worden verschillende paramedici zoals verpleegkundigen en verpleegkundig-specialisten en ook psychologen en sociaal verpleegkundigen en kinesisten ingeschakeld voor het aanbieden van geïntegreerde zorg.

Het longartsen-team staat garant voor top-zorg, dat betekent dat we naast dagdagelijkse klinische zorg ook meewerken aan nieuwe ontwikkelingen in de longgeneeskunde. Zo wordt actief meegewerkt aan klinische studies voor het uittesten van nieuwe medicijnen of nieuwe onderzoeksmethodes.

Tot slot is de dienst longziekten ook een opleidingsplaats voor nieuwe longartsen. Dit betekent dat assistenten meehelpen aan de zorg voor de patiënten, wel steeds onder toezicht van een staflid-longarts. De longartsen zijn ook betrokken in onderwijstaken aan de universiteiten.