Endoscopie

  • ASTER III trial (chirurgisch klieronderzoek bij patienten met longkanker) - afgesloten 
  • ISA trial (gerandomiseerd ondezoek tussen luchtweg- en slokdarmendoechografie bij ptn met vermoeden van sarcoidose)