Twórczość Poetycka

Mówić o Prawdzie
To grać na nosie wielu
Oby nie stracić wiary w swej misji

rajskich ogrodów
Na której upadło wielu
Lecz wytrawność
Zwyciężać granice niemożliwe
https://sites.google.com/site/salonpoezja/.

Polsko
Jesteś mi jak pieśń miła
Co obyś ty jako Ojczyzna moja
Wielka była w potędze swego ducha
Jako ziarno wśród
Narodów

https://sites.google.com/site/salonpoezja/.

Jeśli trwasz na strażnicy sumienia
A wtem droga i świat się zmienia
Do czego rękę dołożysz to się temu szczęści
Co pomyślisz ci się szykuje
To nie ty a twój Bóg
Z tobą prawdziwy świat buduje.
A jeśli przychodzi szarówka zwątpień
Wtedy się módl i wzdychaj
To twój test
https://sites.google.com/site/sumieniecom/

A ty człowiecze wal w bęben otrzeźwienia
Zdrowy rozsądek

Jest prawem
Wspólnoty
Dolin i wyżyn
Do góry natchnienia
Co człowiek zapomniał
O swojej powinności
Uzależnienia
Dobroczynnej mowy
Z duszy sumienia
rozchodzi się
Promień
Nowy - Nowego życia
Jaką to powinność talentów
Człowiek
Otrzymał od Boga

https://sites.google.com/site/poezjapolsko/

Na poróżnieniu słów
Stworzono demokrację

Nie ta droga gdzie każdy ma rację
A Prawda co na niej kamień węgielny
Wyrzucił czas
Niewiedzy
Nie tam jest Polska
Nie ten styl
Mowy
A ni jej
Ubiór odnowy
Ależ Prawda jest naszym darem
Które pozna prawdziwy człowiek
I jej obrony jest godność
Nowej Polski
rekin
Wzywające mądrości
Jakiej
Nie do cenił
Człowiek
W swoim wszeteczeństwie
Bez Stwórcy ani do proga
Gdyż kto nam poświęci
Dar swojej
Pracy
Jakiej nie docenialiśmy

https://sites.google.com/site/poezjatimespl/

Prawda

Mówisz o prawdzie
Jak pieśń co roznieci
Twój ogień radości
Co poranek cię wita
Szczerych serc i miłości
Ładując
Twój akumulator życia

A tu zaraza masońskiej
Zarazy wymyka ci się
Z pod stolika
By ci dołożyć
Trucizny do twego łyka twej duszy

To kłam jej rusztowaniem
Populizm fałszywym politowaniem
Pogarda zmienia oblicze
Dla nie poznaki
Zmienić posmak koloru niewdzięcznika
Jak kameleon
Co się niebawem wśliznął się w szparę
Naszej duszy
Niezauważalnie

Bądź czujny jak żmija
A niewinny jak gołębica
By cię nie uśpili
Wrogowie
I nie upiekli jak
Szaszłyk w płomykach.

To nasza ufność
I zaufanie stało się
Naszym poddaniem
Wrogów

Lecz nie do końca

Polsko
Nie śpi
Bo cię okradną
Ależ to Prawda jest naszym
Darem
A jak jej na imię
Zapomniałeś

Gdyż Lucyfer podstąpił podstęp.
A pracował nad nim
20 wieków
By nas zjeść

Ale to tylko jego gest
Nie dla wszystkich

rekin

News -Wiadomości
Polska
Portal poetycki

Podnoszący wartości takie jak
Polska Co
w twej odnowie
Poezja ojczysta
rodzi miłość
Polskiej ziemi
Obyś lśniła
Czystą pochodnią
Nieba
Do wzgórz które cię
Poprowadzą tam
Co czysty chleb
Pożywać będą twoje
pokolenia

sites.google.com/site/poezjapolska/
Ależ ci tylko zwycięzcami
Co wytrwali
Wiatry burze
Huragany
Strachy i straszydła
Zwątpienia i zatopienia
A powstali z martwych
Dalej torując drogę zwycięstwa
Tytany
W swych drogach
Co im nikt nie stanie
Na drodze do Prawdy
I jej zwycięstwa.

https://sites.google.com/site/salonorg/

Polsko moja

Wznoś potęgę swojej mowy
Ta co prawdy
Jej ulice
W twojej duszy sumień
Treść
To wszystko dla Ojczyzny dla niej
serce miej
Obyś była pełnej swej urody
Polska wolna
Naszym domem naszych pokoleń
Nie podoba się to wszystkim
Tym co nie zechcą naszej zgody

sites.google.com/site/poezjisalon/

Przystań Prawdy
Aby z najść uspokojenie
I ukojenie swej duszy
A walka rozlewającej się rany
Która
Biczuje Narody
W swej niewyrozumiałości
Za cieniem
A nie Prawdą jej zgody
Której
Dosiądziesz
Jej zwycięstwem
Berła

sites.google.com/site/salonorg/

Walcz siłą ducha swego
Bo niby dlaczego masz być
Wyrobnikiem sił ciemnych
Co depczą
Narodowy tryumf
Prawdy

sites.google.com/site/wiadomosciprawda/

 

Mówić o Prawdzie
To grać na nosie wielu
Oby nie stracić wiary w swej misji
Do  rajskich  ogrodów
Na której upadło wielu
Lecz wytrawność
Zwyciężać granice niemożliwe

G R O M

https://sites.google.com/site/poezjawytworna/
Wolności prawdziwej
Ponad wszystko
W wielu siła i potęga
Jako spoina miłości trwaj
Tam gdzie zaraza omijaj
I przeżywaj to Polsko
Moja miła
Prawda
https://sites.google.com/site/poezjapoland/
Nie ja waszym autorytetem
Abym nie był kłamcą
A wskazuje drogi jego
Byś umiłowała prawdę
To ona cię wyzwoli
Otworzy oczy sumienia
Duszy zrozumienia -abyś Przejrzała
https://sites.google.com/site/potegaprawdy/

Siła i wielkość Lucyfera
Tyle znaczy co ostatnie dni w Oświęcimiu im dłużej tym więcej ich pochłonie odwet i gniew naszego Pana.

https://sites.google.com/site/infopoezja/
Portal poetycki

MOJA POEZJA
Dla Polski jej wielkości Bije dla niej tron Narodów Obyś była godna swej wielkości I nie zaplamiła swej miłości Jakiej masz dostąpić Dla przyszłych pokoleń Jakie zrodzisz Po swej mitrędze cierpień
Ma poetycka Gorliwość wznosi się Jak burza
https://sites.google.com/site/mojapoezja/


.
Ojczyzna moja
- jesteś mi w sercu i duszy mojej
Mów swoim tchnieniem i uniesieniem
Byś była moja
Zagasili żar naszej ojczyzny wrogowie moi
Podpalili ogień złowieszczej wrogiej mowie mojej..........

https://sites.google.com/site/poezjapatriotyczna/

Czego Boi się wróg
Polska tylko może istnieć na podwalinie fundamentu Prawdy
Nikt ją nie wyzwoli i nikt nie sklei jej spoiną wielkości
Tak jak Prawda która jest wstanie zamienić naszych
Oprawców w pył...............
https://sites.google.com/site/polskaogromna/

Walka z samym oprawcą
Bez wizji nowego
  jest tylko pobożnym wołaniem
Czy wycie wilka na pustyni
Cóż nam będzie znaczył piękny dom
Który wybudujemy
Jak on w środku będzie pustym..............

https://sites.google.com/site/ogrompolska/
Polsko
W twojej ostoi wolność
Wielkość i Ogrom twojej
Potęgi
Niech Prawda wznosi
I nanosi swoją mądrość Narodu
Niech nikt nie odważy się jej grozić rozłamem
Kto może rozwalać rodzinne skały
Jedności...............
https://sites.google.com/site/potegapolski/

Polsko
Drogą mi jesteś
I wielką miłością cię darzę
Co dzień rozmyślam
Kto cię tak karze
I co dzień ci dyby zniewolenia zakłada
Pamiętaj
To nie on panem twojej duszy ani Wolności naszej
Zatrzęsie się już niedługo nasz kraj
I wielkie moce się uniosą
A obaczycie
https://sites.google.com/site/fmprawda/
Prawda
Niech Prawda
będzie naszym prawdziwym sztandarem
Twoją ziemią i darem
Do której podążasz
Idąc w mozole tej ziemi
Głębi jej otchłań
Podąża cierń
Co zasłania jej widok piękna..............

https://sites.google.com/site/prawdacoop/

Prawda Prawdziwa
Prawdziwa prawda prowadzi przez prawdziwą wolność
Prawdziwa wolność wznosi prawdziwy patriotyzm
Prawdziwy patriotyzm wznosi prawdziwe życie i ognisko szczęścia
Które wznosi prawidłowe tory państwa a i Narodu............

https://sites.google.com/site/prawdacom/

Polsko
Któż może mieszać między nami - Kto nam może zakładać kajdany
Gdy z nami prawdziwa wolność której nikt nie podważy
Kto na nią się targnie ten się roztrzaska - Na kogo upadnie tego zmiażdży - Ale ty moja perełko abyś była czysta
By ci nikt nie miał nic do zarzucenia przed naszym Bogiem...................
https://sites.google.com/site/wielkapoezjapolska/


Światło Prawdy
Unosi łany zbóż naszych dusz
Nie podaż tęsknoty
wielkość mórz
Dryfujesz na nich jak w Bagnie
Które jest chore...................

https://sites.google.com/site/prawdamil/

Prawda
A z nią słowo
Jest jak miecz obosieczny
Nie lękaj się słowa
Nie lękaj się tego co oświeca nasze dusze
Nie powracaj do pokuszeń
Lucyfera które bolą
Pod pozorami dobroczynności i słabych
Chcą nas związać zepsutym prawem i jego
Zakazem....................
https://sites.google.com/site/ccprawda/

Pieczęć Boga -

Dla Narodów Świata
Mówisz o prawdzie a jej nie rozumieją
Gdzie jej drogi miłości I jej prawdziwe wiatry wieją i wznosić piękno jej okrycia
Nad wyraz co wznoszą jej uprawy w prawdziwych Winnicach sumień......................


https://sites.google.com/site/poezjarekin/

Łowcy dusz
nie próżnują
Dom bez opieki i zabezpieczeń
bezpańskim się ostaje
W państwie o rozluźnionych łożyskach
Kultury
Nie ma dobrobytu
i poszanowania
Mów Polaku prawdy mową
Wznoś swój sztandar polskiego ducha Narodu
Nie daj się kąsać................
https://sites.google.com/site/asprawda/

Polsko
Gdzież twoje oręże zwycięstwa
Owocni zwycięstw
Jakie nam Wmawiano
Gdzież twoje poselstwo
Co nam obiecano
Gdzie są ich słowa
Nic nie znaczące
Uciekając z kraju
Przed zemstą
Tych co nie polakami................
https://sites.google.com/site/eduprawda/o


Fundamentem domu


Prawdziwym fundamentem człowieka jest sumienie
Które trzyma w całej pełni całokształt naszej osobowości.
Sumienie dobre może być już zrodzone, dobyte z wiary i mozołu.
Wytrzebione i wychowane w zdrowym społeczeństwie.
Nad to którym czuwa Duch Pana.
Dla jego siły i potęgującej się wiary potrzebuje zwycięstwa, zwycięstwa nad światem nad to którym ma panować. Jakim został obdarowany przy pierwotnych narodzinach człowieka, Adama i Ewy.
Gdzie z braku poczucia siły ducha i wiary upadł człowiek do świata poddanego nadto którym miał panować. A jego powinność podzieliła języki ducha na wielokrotność już niekontrolowaną. Narażając go na jego całkowity upadek. I walki bratobójczo plemienne. Gdzie świat stanął w obliczu swej zagłady.W której nie może być zwycięzców.
..
..Potęgi czas
Wznosić nam ducha
Kazano

A miłość jej pełni
Dodawać do naszej przyprawy
Sumień

A byśmy Pojęli Potęgę Prawdy
A bez trudu
Wzmogli
Się z naszą słabością
Jaki czas uwił
W nas uzależnienie
Największym wrogiem człowieka
Jakim jest nasza słabość
Do naszych grzechów
Które w nas uwiły
Pasmo nieszczęść.

Bo jakże pokonasz wroga
Z zasłoną swego sumienia
Gdy jej
Strażnik usnął
W jej czujności

A wróg balansuje w naszym mieszkaniu
Sumień

I miesza bezkarnie
Niestety mając nas
Za niepokumane durnie
Okłamując nas
Z naszego
Niedowiarstwa przysypane garścią
Bezmyślności
To jak mamy być w poszanowaniu.
Otwórzmy oczy co czyni masoneria kościelna
A jej wodzowie
Przy jej wsparciu
Obiera nas
Nas do bólu
Obiecując złote góry.
Mówiąc Człowiek ma dłużej Nie żyć.
To głos dzisiejszych polityków.
Których to my
W czasie ich seansu medialnej hipnozy
Żeśmy wybrali
Polaku nie śpi
Nie dość że cię okradną
To zmordują.
Co nie wiesz co do jedzenia dosypują
Polak rocznie średnio zjada 2kg chemii
Znaczy trucizny
https://sites.google.com/site/gazetaxpl/

Grom

Polska Powrót Z Niewoli
 Nie opodal Swoich myśli Twoja wolność Co budujesz dla niej dom Fortecy
Wiara w kształt Prawdy wznosi prawdziwe brylanty ich szat Byś stawał Się budowniczym Przyszłości, Polsko Gdy twoje
uciemiężenie wzniesie się do bólu Nie do uniesienia A twoja gorycz przemieni się w piołun A miłości i szacunku nie ujrzysz w koło swego domu A twoją rodzinność i wesele twego domu Obróci się w upokorzenie To wtedy poznasz Polaku https://sites.google.com/site/lechistanpoezja/ _____________________________ Polsko

Drogą mi jesteś
I wielką miłością cię darzę
Co dzień rozmyślam

Kto cię tak karze
I co dzień ci dyby zniewolenia zakłada
Pamiętaj
To nie on panem twojej duszy ani Wolności naszej
Zatrzęsie się już niedługo nasz kraj
I wielkie moce się uniosą
A obaczycie
https://sites.google.com/site/fmprawda/


Polsko
Co w twoich okowach wolność bije dzień
Nie mów i nie daj sobie wmówić
Że nie ma Polski

To nie człowiek ani oprawca
Co zakłada kajdany
Dyktując wyrocznie sądnego słowa
Posądzając i obdzierają z szat ducha i ciała
Polskę
https://sites.google.com/site/ogrompolska/
Czego Boi się wróg

Polska tylko może istnieć na podwalinie fundamentu Prawdy
Nikt ją nie wyzwoli i nikt nie sklei jej spoiną wielkości
Tak jak Prawda która jest wstanie zamienić naszych
Oprawców w pył.

https://sites.google.com/site/polskaogromna/

Buduj wielką Polskę
Dla Narodów wspólnot
Jako jeden organ
Jako człowiek
Bóg

Co naszego Ojca to nasze
Jako jeden spichlerz
Jako jedna baza
Jako jedno ciało
Jako jeden język
Który odrodzisz na podwalinie
Prawdy
Ojczyzna moja

- jesteś mi w sercu i duszy mojej
Mów swoim tchnieniem i uniesieniem
Byś była moja
Zagasili żar naszej ojczyzny wrogowie moi
Podpalili ogień złowieszczej wrogiej mowie mojej..........
https://sites.google.com/site/poezjapatriotyczna/Polsko

W twojej ostoi wolność
Wielkość i Ogrom twojej
Potęgi

Niech Prawda wznosi
I nanosi swoją mądrość Narodu
Niech nikt nie odważy się jej grozić rozłamem
Kto może rozwalać rodzinne skały
Jedności...............
https://sites.google.com/site/potegapolski/


Prawda
Niech Prawda
będzie naszym prawdziwym sztandarem
Twoją ziemią i darem

Do której podążasz
Idąc w mozole tej ziemi
Głębi jej otchłań
Podąża cierń
Co zasłania jej widok piękna..............

https://sites.google.com/site/prawdacoop/

Prawda Prawdziwa

Prawdziwa prawda prowadzi przez prawdziwą wolność
Prawdziwa wolność wznosi prawdziwy patriotyzm

Prawdziwy patriotyzm wznosi prawdziwe życie i ognisko szczęścia
Które wznosi prawidłowe tory państwa a i Narodu............

https://sites.google.com/site/prawdacom/

Polsko

Któż może mieszać między nami - Kto nam może zakładać kajdany

Gdy z nami prawdziwa wolność której nikt nie podważy
Kto na nią się targnie ten się roztrzaska - Na kogo upadnie tego zmiażdży - Ale ty moja perełko abyś była czysta
By ci nikt nie miał nic do zarzucenia przed naszym Bogiem...................
https://sites.google.com/site/wielkapoezjapolska/


Światło Prawdy

Unosi łany zbóż naszych dusz
Nie podaż tęsknoty
wielkość mórz

Dryfujesz na nich jak w Bagnie
Które jest chore...................

https://sites.google.com/site/prawdamil/

Prawda

A z nią słowo
Jest jak miecz obosieczny
Nie lękaj się słowa
Nie lękaj się tego co oświeca nasze
dusze
Nie powracaj do pokuszeń
Lucyfera które bolą
Pod pozorami dobroczynności i słabych
Chcą nas związać zepsutym prawem i jego
Zakazem....................
https://sites.google.com/site/ccprawda/

Pieczęć Boga -

Dla Narodów Świata
Mówisz o prawdzie a jej nie rozumieją

Gdzie jej drogi miłości I jej prawdziwe wiatry wieją i wznosić piękno jej okrycia
Nad wyraz co wznoszą jej uprawy w prawdziwych Winnicach sumień......................

https://sites.google.com/site/poezjarekin/

Łowcy dusz

nie próżnują
Dom bez opieki i zabezpieczeń
bezpańskim się ostaje

W państwie o rozluźnionych łożyskach
Kultury
Nie ma dobrobytu
i poszanowania
Mów Polaku prawdy mową
Wznoś swój sztandar polskiego ducha Narodu
Nie daj się kąsać................
https://sites.google.com/site/asprawda/

Polsko

Gdzież twoje oręże zwycięstwa
Owocni zwycięstw
Jakie nam Wmawiano
Gdzież twoje poselstwo

Co nam obiecano
Gdzie są ich słowa
Nic nie znaczące
Uciekając z kraju
Przed zemstą
Tych co nie polakami................
https://sites.google.com/site/eduprawda/

https://sites.google.com/site/catpolska/
https://sites.google.com/site/potegapolski/
Za moje uciemiężania i prześladowania
I podgryzania zarazy czas.
Wydam i wydaje was z kopytami Lucyfera
Rozniosę was w pył
Bo nie z Boga naszego wasza treść mowy.
Dla naszego Narodu pod którym się podszywacie.
https://sites.google.com/site/potegapolski/

Prawda
Co światłem
Swoim otoczyć możesz człowieka

Przenikasz nerki
wątrobę serce
i duszę w pokorze
By mogła jeść chleb z twojej
świętej ręki

I dajesz siłę
Znosić udręki
Którą dla ciebie poświęca człowiek
Który dla ciebie
Oddaje swą dusze
By zawiesić sztandar zwycięstwa
Bez pokuszeń.
Oddalając się od
Czarnej materii złudzeń
Jaką niesie śmierć
Otchłani Lucyfera
https://sites.google.com/site/uswiecanieprawdy/
----------------------------------
Kim jesteś
Gdzie jesteś
Kim masz być


Wychodząc z niskości
Idąc do wysokości.

Prosta a jednak trudna droga

Co za tym stoi na przeszkodzie?
Co nas dzieli
dalej............................
https://sites.google.com/site/infoglosprawdy/

Przetrwanie

By nasz duch mógł odejść od wszeteczeństwa
W podążaniu gór
Na które ma wchodzić.

To jego cel i zadanie
Aby żyć
W bezkresie życia
Ten świat nam to zabiera
Który w swoim nie wytrwał.
Dalej....................
https://sites.google.com/site/prawdaeu/


Fundamentu jaki
To Naród
Wykona swoim przekonaniem
Prawdy

Jakim to iskierką nadziei nosił nasz Naród
By ona nie wygasła.
Jak i masoneria
jej nie zgasi
W brew jej zamierzeń NWO
Na których to roztrzaska
swe zamierzenia.
Jeśli na nią upadnie
Się roztrzaska
Jeśli go przyciśnie to go zmiażdży
https://sites.google.com/site/prawdainfopl/

.Poezja Nasza Polska

Mądrość
W mądrości płomień
W rozgorzałej duszy
Wije się i wzmaga
Potęgi czas

https://sites.google.com/site/potegaprawdy/

Trudno szukać prawdy w tłumie. Prawda jest priorytetem tych, którzy szukają jej własnymi siłami ponosząc duże trudności. Kłamstwo i nie zdrowe poglądy są mylne i gorzkie w owocach
Lepiej 1000 000 podeprzeć tych co szukają prawdy niżeli jednego przekonać gdyż tylko na podatnym gruncie owoce prawdziwej pracy są obwite
https://sites.google.com/site/ccprawda/
Polsko
Moja ojczyzno

To w tobie moje pragnienie utopiłem
By się podzielić swoim darem
Jaki mi dany
Nie ja waszym autorytetem
Abym nie był kłamcą
A wskazuje drogi jego
Byś umiłowała prawdę
To ona cię wyzwoli
Otworzy oczy sumienia
Duszy zrozumienia -abyś Przejrzała
I rozpoznała naszego wroga w całości
wprost

https://sites.google.com/site/potegaprawdy/


Potęga Słowa
Polsko


Jak mamy blisko do wolności
A jak jednocześnie daleko
To nasze słabości są płotem
Zwycięstwa naszego
Ukojenia w Prawdzie
Co nikt nam nie odbierze chleba
Ani rodzinnego szczęścia
Którego tak pragniemy
A tak nas rozcierali w błocie
Swojej gnojownicy nieludzkiej
a na koniec napisali Gender
To już nie rodzina
A wynaturzenie
Lucyfer upadły
Nie w różnicach Myśli

A jako w Prawdzie


https://sites.google.com/site/potegapoezji/


Słowo
Dużo to słów podobnej mowie
Prawdy
Mówi kłam
Ależ to nie prawda
W iluzji słowa uwił wróg swoje
Gniazdo
A jego złotem
Jest kłam

zerując na niewiedzy
I naiwności Polskiej mowy
Naszych rodaków
Sprawdzaj słowo
A jeszcze głębiej
Intencje belzebuba
By cię nie zabiły
I nie skrępowały jego dyby
Bo już wielu kwiczy z bólu
A komornicy obiegają ich
domostwo
Ty jako orzeł biały
Nad polskim niebem
Rozkładaj swe skrzydła zwycięstwa
Polsko
Z nami siły olbrzymiej oazy
Których nie widzisz.
Lecz ucz się nowej mowy zwycięstwa
Gdyż nie w muskułach i pięści mowy
Jest zwycięstwo
Ależ prawdziwej prawdy
Którą dobywając jej mądrość nas oswobodzi.
Tak jak Noe uratował swój ród
Przed potopem swoich wrogów
I zagładą wody jaki na resztę ludu spadła
i potopiła
Tak będzie dzisiaj
Nad nami protegi sił
Pod nami wróg zakłada sidła
Szczerz się ich
Które zabijają ducha i ciało
A resztę co ostało
Ściągając z ciebie
Abyś ostał nagi na duchu i na ciele.
Tak gdy ostaniesz obrany
Nie umiał krzyczeć
Ani wołać do swego Stwórcy
https://sites.google.com/site/infoglospolski/
rekin oceanuNie ci są nasi wybawcy
Co nas przygniotły swoimi
Kłodami ich niezgody

Odbierając nam
Normalnej urody; życia
Jaką to człowiek
Powinien mieć w swojej naturze
To nam podeptali
Wrogowie odwieczni
rekin
https://sites.google.com/site/salonpoezja/


Twórz wyspę
W świecie pustyni
Oddalaj zarazę
Choroby Niszczeń
Niezrozumienia

Gdzie jej
Nienawiść
To priorytet
Władzy
Na oceanach wzburzony
Tak prze do
Zniszczeń śmierci
Wmawiając nam wolność
A śmierć coraz bliżej.
https://sites.google.com/site/poezjahs24/
H.S

Tak Prawda nie ma
sobie równych
Gdy swoje mi promieniami
Przenika duszę
I sumienie


A jej mądrość
Nie ma równych
A wytchnienie
Każe nam
Śnić
Latami

Jego owoc
Przynosi stokroć
Pożytku
I dalekie jest od strat
https://sites.google.com/site/poezja24sh/
H.S
Polsko

Wytężając ducha swego
A tu nic nie twoje
Kościół umasowiony

Duch umartwiony
Ciało omdlałe
Czy to tak nam dane
Iść Prawdy stronice
Pisać sumieniem czystym
W swojej krwawicy krwi
Po próżnicy
A wróg z nas żywcem drwi
https://sites.google.com/site/wiadomosciprawda/


Nie !
Nie ta droga nasi wrogowie
Co zwierzęcym jadem
Gadów
I potworów zwierzęcych
Nękacie Narody

Nie ta droga nie ten cel
Nie ten Mord
Co syci się
Pożogą uśmiercanie serc
Nad światem
Który ma inne przeznaczenie.
https://sites.google.com/site/poezja24hs/
HS


Któż może mieszać między nami -
Kto nam może zakładać kajdany

Gdy z nami prawdziwa wolność której nikt nie podważy
Kto na nią się targnie ten się roztrzaska - Na kogo upadnie tego zmiażdży - Ale ty moja perełko abyś była czysta
By ci nikt nie miał nic do zarzucenia przed naszym Bogiem
Polsko; W mitrędze twojej i znoju twoim
Widzę cię kraino moja w prawdziwym stroju twoim
Boś moja; Ty co nękaniami konałaś jak nieboszczyk
Okłamana i okłamywana przez najwyższe

https://sites.google.com/site/poezjapolska/
rekinPolsko to ty i ja
Oni i my
Stanowimy Polskę
Tak nas widzi Stwórca

A nasze wyrobnictwo to nasz spichlerz ducha
I materii której
To on tylko nam poszczęści
Jako nasz Stwórca
Nie ma innej drogi.
https://sites.google.com/site/gazetaxpoezji/
rekin

Na poróżnieniu słowa
Łączone
Kajdanami prawa

Nie służące człowiekowi
Jakże nie są spoiną między Ludzką
Zwane demokracją
Które rozpływają się
Jeziorami łez
Bezprawia
Dające bezprawie
Tym
Co widzą siebie na szczytach
Zapominając co ich wynieśli
Dlatego toną wszyscy
I ich fundamenty
Osuwają się z pod kontroli
Niosący postrach
I śmierć
Broń wolności człowiecze
================================================
https://sites.google.com/site/gazetapoezjapl/