Prawda Prawdziwa

Prawdziwa prawda prowadzi przez prawdziwą wolność
Prawdziwa wolność wznosi prawdziwy patriotyzm
Prawdziwy patriotyzm wznosi prawdziwe życie i ognisko szczęścia
Które wznosi prawidłowe tory państwa a i Narodu
________________________________________________________________________________________________________________________
Prawdziwy dom Polska
Kto buduje dom to i swoje miejsce w nim- gdzie zagnieździ swój byt.
Jeśli masz spichlerz to i magazyn do którego wkładasz
Jeśli się tam zagnieździły szczury i myszy to czy nie ma lekarstwa?
Jeśli tam wilki i lisy mają swoje lokum - to padlinożerna gadzina
Ale czy my; nie mamy mądrości i rozumu co nam ofiarował Stwórca
Czy nie znajdzie porządnego kija by je przegonić
Ale czy my jesteśmy wstanie przejąć tą piękna krainę?
Czy przypadkiem nasze zęby nie są spokrewnione z naszymi oprawcami dusz i ciała
To po co mitrężyć naszego Stwórcę by go bardziej zgniewać
Najpierw czy nam nie do Ojca Niebios wołać o pokarm ducha
By nam rozlał Ducha swego by nas pouczył poznawać i rozeznawać prawicę od lewicy
A i duch napełniony Pokojem rozmyje wroga
Jak zmarzlina na wiosnę
Dając nam zaprawdę nowe uprawnienia i drogę otwartą do nowej krainy Polski
W odnowionej pięknej krainie

Taka droga wiedzie do prawdziwej Ojczyzny
Niech nikomu się nie śni że w tej krainie zagnieździ się ktoś
Bez uprawnień do niej i bez zgody Stwórcy
Tak połamali swe drogi co niektórzy w drugiej wojny światowej
A domy już były ich.
A dzisiaj pleśń je zżera i rumowiska straszydeł na niektórych to dzielnicach śląska

Nie nam wyrokować drogi Najwyższego Pana a on sam je wypełni, gdy nasze szaty ducha podążać będą do jego komnat upodobań.
Jego prawdziwej natury niebiańskiej w której mieszka

Rekin
Nasze życie to nic innego jak procesy
Czy byśmy chcieli czy nie
Dryfujemy w tym świecie ocierając się o różne poglądy wizje i ich nacje.
Trudno nam być sobą i panować nad sobą nawet nieświadomie ulegamy otoczeniu które wypisuje w naszej duszy piętno tego świata.
Dając nam iluzję prawdopodobieństwa że to my czynimy najlepiej nie inni.
Trudno byłoby nie bronić swego
To przecież w nas głęboko wychowane i przyzwyczajone struktury otoczenia które nas uszczęśliwiają. Ale czy na pewno żyjąc w konfliktach.
A co mówił nasz mistrz i mesjasz

Kto się nie wyrzeknie samego siebie
Kto bardziej kocha Ojca i Matkę nie jest mnie wart
Kto się na nowo nie odrodzi
Kto nie znienawidzi tego świata
Kto idzie szeroką drogą a nie wąską
Nie wejdzie do królestwa Niebiańskiego.

To są tylko naprowadzenia do procesu na drogę życia do nowego świata
Procesy prawdziwe krystalizują już nowego człowieka nową osobowość.
I nasz mesjasz mówi w innym czytaniu do swoich uczniów
Ja jestem z innego świata oni nie są z tego świata
Dlatego mnie nie rozumieją.
Atmosfera wychowania mentalności różnych przyzwyczajeń i wizji oddala zrozumienia prawdy, która nie jest adekwatna do wyobraźni tak by ją człowiek mógł
 prawidłowo odebrać i zrozumieć.
Właśnie na takim rozumowaniu są waśnie partyjne i ludzkie które nas dzielą i niejednokrotnie sprowadzają tragedię rodzinne, społeczne,partyjne, światowe tworząc konflikty doprowadzając do rozlewu krwi.
miliony  ofiar a nawet w miliardy mogą się sprowadzić
To nam zapowiada apokalipsa nowego testamentu.
W starym test. jest przedstawiona jako rózga żelazna.

rekin