Семінари

 


ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

1 семестр

Семінар 1

Тема 1. Перша світова війна 1914-1918 рр.

 1. Міжнародні кризи та конфлікти на початку ХХ століття 
 2. Основні та другорядні театри воєнних дій. Військові кампанії та основні битви 1914-1918 роки 
 3. Завершення війни та втрати від неї.

Тема 2. Повоєнне облаштування світу
 1. Сильні і слабкі сторони Версальської системи. 
 2. Основні світоглядні, політичні і економічні наслідки Першої світової війни. Криза демократії та європейської цивілізації. 
 3. Проблема репарацій. Плани Дауеса і Юнга.

 

Семінар 2

Тема 3. Провідні держави світу в 20 - 30-х рр. ХХ ст.

 1. Зміна статусу провідних країн світу після Першої світової війни. 
 2. Період економічної стабільності.
 3. Причини, прояви та наслідки світової економічної кризи 1929 – 1933 рр. (Великої депресії)  
 4. Пошуки шляхів подолання кризових явищ в економіці й суспільному житті.
 5. Доба “проспериті” (процвітання) у США. 
 6. Засади „Нового курсу” Ф.Д. Рузвельта та його основні підсумки.
 7. Внутрішня та зовнішня політика правлячих кіл Великої Британії у 20-х рр. 
 8. Спроби реформування Британської імперії.  
 9. Політичний та соціально-економічний розвиток Франції у 20-х рр. 
 10. Франція та Іспанія в період кризи.
 11. Листопадова революція та становлення Веймарської республіки в Німеччині. 
 12. Встановлення нацистської диктатури в Німеччині.

 

Семінар 3

Тема 4. Росія-СРСР у 1917-1939 рр.

 1. Російська революція 1917 р., її причини і початок: падіння монархії, політика Тимчасового уряду, розпад Російської імперії, прихід до влади більшовиків.
 2. Громадянська війна в Росії: причини, найголовніші події, наслідки.
 3. Доба “воєнного комунізму”.
 4. НЕП. Утворення СРСР.
 5. Перемога Й. Сталіна в боротьбі за владу. 
 6. Політика “прискореної” індустріалізації і колективізації в Радянському Союзі. 
 7. Великі репресії 30-х рр. 
 8. Життя пересічної людини в СРСР. 
Тема 5. Країни Центральної та Східної Європи в умовах 20-х - 30-х рр.
 1. Особливості соціально-економічного  розвитку країн Центральної та Східної Європи (Польща, Чехо-Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Югославія).
 2. Характерні риси демократичних та авторитарних режимів в країнах регіону. 
 3. Роль провідних державних та політичних діячів в історії цих країн.

Семінар 4-5

Тема 6. Країни Сходу та Латинської Америки

 1. Особливості національно-визвольного руху Індії та Китаю в перші десятиріччя ХХ ст. 
 2. Основні тенденції внутріполітичної та зовнішньополітичної стратегії японської держави в перші десятиріччя ХХ ст.
 3. Турецька республіка за правління Кемаля Ататюрка. 
 4. Витоки Палестинської проблеми.
 5. Латинська Америка. Особливості економічних і політичних процесів у регіоні.
Тема 7. Міжнародні відносини
 1. Зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу.
 2. Витоки, прояви та наслідки політики умиротворення.
Тема 8. Розвиток культури
 1. Найважливіші досягнення науки і техніки, їх вплив на повсякденне життя людей.
 2. Міжнародні жіночі рухи. Фемінізм. 
 3. Основні ідеї й течії у розвитку культури. 
 4. Поява «масової культури». 

2 семестр

Семінар 1

ТЕМА 1. Друга світова війна (1939-1945 роки) 
 1. Характеристика основних театрів воєнних дій у Європі в 1939-1940 рр. 
 2. Формування антигітлерівської коаліції. 
 3. Другий фронт. 
 4. «Новий порядок». Голокост. 
 5. Підпільники. Партизани. 
 6. Зростання ролі жінки в умовах війни. 
 7. Капітуляція Німеччини та її союзників. 
 8. Зміна ціннісних орієнтацій людини в умовах війни. 
 9. Нюрнберзький і Токійський міжнародні трибунали над військовими злочинцями. 

Семінар 2

ТЕМА 2. США, Канада, Латинська Америка та країни Західної Європи (1945 р. – поч. ХХІ ст.) 
 1. Утвердження США як провідної країни біполярного світу у повоєнний час. 
 2. Зміна ролі США наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. 
 3. Головні етапи повоєнного розвитку Канади. Проблема Квебеку. Конституційна реформа 1982 р. 
 4. Латинська Америка. Особливості економічного соціального та політичного розвитку регіону в другій половині ХХ століття на початку ХХІ століття. 
 5. Німеччина. Внутрішньо та зовнішньополітичний розвиток Німеччини у другій половині ХХ століття на початку ХХІ століття. 
 6. Велика Британія. Внутрішнє становище і зовнішня політика Великої Британії у другій половині ХХ століття – на початку ХХІ століття. 
 7. Франція. Соціально-економічний та політичний розвиток Четвертої і П’ятої Республік. Зовнішньополітичні орієнтири Франції у другій половині ХХ століття. 
 8. Італія. Соціально-економічний і політичний розвиток країни другої половини ХХ – початок ХХІ століття. 

Семінар 3

ТЕМА 3. Країни Центральної та Східної Європи (1945 р. – поч. ХХІ ст.) 
 1. Завершення Сталінізму. 
 2. Волюнтаризм Хрущова. 
 3. Доба «розвинутого соціалізму» Брежнєва. 
 4. Спроби демократизації в СРСР. «Перебудова». 
 5. Розпад СРСР. 
 6. Встановлення прорадянських режимів у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Югославії. 
 7. Демократичні революції, особливості їх здійснення. 
 8. Збройні локальні конфлікти на території колишнього СРСР у 90-роки. Чечня. Придністров’я. Абхазія. 


Семінар 4

ТЕМА 4. Країни Азії та Африки в другій пол. ХХ – на початку ХХІ століття. 
 1. Розпад світової колоніальної системи. Етапи деколонізації. Шляхи та особливості розвитку незалежних держав Азії та Африки. Близькосхідна проблема та способи її врегулювання. 
 2. Японія. Внутрішня та зовнішня політика Японії у другій половині XX — на початку XXI століття. 
 3. Китай. Соціально-економічний та політичний розвиток країни у другій половині XX — на початку XXI століття. 
 4. Індія. Перемога народів Індії в боротьбі за незалежність. Розвиток Індії наприкінці XX — на початку XXI століття. 

Семінар 5

ТЕМА 5. Міжнародні відносини та розвиток культури країн зарубіжного світу (1945 р. – поч. ХХІ ст.) 
 1. Передумови, характер, етапи та прояви "холодної війни". 
 2. Завершення "холодної війни". 
 3. Боротьба з міжнародним тероризмом. 
 4. Розширення Європейського Союзу та НАТО, місце України в цьому процесі. 
 5. Основні напрямки НТР у другій половині ХХ століття та їх вплив на життя пересічного громадянина. Становлення постіндустріального (інформаційного) суспільства. 
 6. Характерні риси розвитку сучасного кіномистецтва та музики в різних країнах. 
 7. Цілеспрямована організація фізкультури та спорту. Олімпійський рух. Професіоналізм. 
 8. Загальна характеристика глобальних проблем сучасності та ймовірних шляхів їх подолання. 
Comments