Wie ben ik?

Ben ik het brein? Ben ik bewustzijn? Ben ik een onstoffelijke ziel? Over deze zaken bestaan verschillende visies. Overeenstemming is ver te zoeken.
Laten we kijken naar de eerste kandidaat. Ben ik het brein? Het brein is een glibberige klomp organisch materiaal van anderhalve kilo die voor het grootste deel uit water bestaat.
In de 'uitstand' is het slechts een weinig indrukwekkende klomp materie.

Echter in de 'aanstand' gebeurt er iets merkwaardigs. Dan ontstaat er hersenactiviteit welke bewustzijn vormt. In dat bewustzijn verschijnen beelden en ervaringen.

Vergelijk het met een computer die je aanzet waarna een beeld verschijnt.

Ben ik bewustzijn? Niet echt. Als ik kijk naar een boom dan verschijnt in bewustzijn een ervaring van een ik die kijkt naar een boom.
Ik ervaar wel degelijk verschil tussen mij en die boom. Ik ben het stukje bewustzijn dat het ik weergeeft.

Toch klopt ook dat niet helemaal. Immers ik kan naar dat ik kijken. Dit gebeurt bijv. in mindfullness en meditatie.
Het blijkt mogelijk te zijn dat er zich in bewustzijn een tweede ik verschijnt die het eerste ik kan waarnemen. Sommigen noemen dit de 'waarnemer' en menen dat dit een authentieker ik zou zijn dan het eerste.

Echter het is zelfs mogelijk dat er een waarnemer van de waarnemer verschijnt en dat kan zo oneindig doorgaan.

Wie ben ik dan? Ben ik 1 ik? meerdere ikken? Geen van allen? Zegt U het maar.
Eckhart Tolle zei dat hij de ervaring van 'verlichting' kreeg naar aanleiding van de constatering 'ik kan niet met mezelf leven'. Deze uitdrukking wijst op het bestaan van twee ikken waarbij je je kunt afvragen hoe echt iedere ik is.

De ik ervaring is een gevoel dat in bewustzijn verschijnt en dat aan 'iets' gekoppeld wordt. Dat kan een aanwezigheid zijn in de vorm van een persoon, maar soms ook iets heel anders. Er zijn mensen die de ervaring hebben dat hun ik kan opgaan in bijv. een appel.

Uit onderzoek van bijv. Michael Persinger blijkt dat de ik ervaring zich aan willekeurig wat voor object dat in bewustzijn verschijnt kan hechten. Aan welk beeld de ik ervaring zicht hecht is te manipuleren bijv. door het toedienen van bepaalde hersenprikkels.

Nu komen we ergens: de ik ervaring is een gevoel dat wordt opgewekt door de hersenen en aan een ervaring gekoppeld wordt die verschijnt in bewustzijn.

Zie het als een avatar, een holografische projectie welke verschijnt in bewustzijn die wordt opgewekt door hersenen die in de 'aan' stand staan.

Als alles meezit kunnen we over een jaar de nieuwe holografische bril van Microsoft proberen. We zullen dan dagelijks ervaren dat het mogelijk is om dingen te zien die er in werkelijkheid niet zijn.

Mogelijk lukt het dan ons beter het ik te relativeren dat niet meer dan een projectie is. De hersenen maken een projectie en koppelen daar een gevoel aan vast.
Dus jij bent een projectie die verschijnt in bewustzijn en naar willekeur kan veranderen.

Je bestaat als ervaring. Een ervaring voor wie? Voor een andere ik die dat gadeslaat en ervaart, maar die ik is net zo min echt als de ik die hij waarneemt. Een illusie ervaart een illusie.
En dan bestaan er illusies die zich van een illusie trachten te bevrijden. Het moet niet gekker worden.

Klik hier om het boek Jij bestaat niet te bestellen.