Meest gestelde vragen (Faq)

Nu het boek uit is krijg ik vragen over bepaalde aspecten van het boek. Enkele kwesties die mogelijk voor iedereen interessant zijn zal ik hieronder behandelen. Zij kunnen beschouwd worden als aanvulling op de informatie in het boek. 
Kennelijk zijn er een paar zaken die een nadere toelichting behoeven.

1. Graag een toelichting op de titel "Jij bestaat niet"

De titel slaat op het fundamentele niveau. Jij bestaat niet want alles wat er is is slechts 1 energieveld. Er is geen afgezonderde, geïsoleerde eenheid binnen dat energieveld, want dat energieveld is een geheel. 
Daarnaast hebben we in het dagelijks leven te maken met het relatieve niveau. Op dat niveau bestaan zowel jij als ik wel.
Ik moet mijn rekeningen betalen en niet die van jou. Als ik door rood rij krijg ik een bekeuring en jij niet. Over dat relatieve niveau wordt ook gesproken in het boek. Het is van belang om bewust te zijn van beide niveau's en beiden te respecteren.

2. Waarom vraag je toestemming voor het overnemen van teksten, immers we zijn allemaal een toch?

Als iemand me een mailtje stuurt dat hij mijn teksten wilt gebruiken dan zal ik in 99 van de 100 keer die toestemming geven. De belangrijkste reden dat ik dit vraag is dat ik het prettig vind om op de hoogte te zijn van wat er met mijn teksten gebeurt.
Zoals eerder gezegd hebben we in het dagelijks leven te maken met het relatieve niveau.
Het is niet zo dat als iemand bezig is met non dualiteit hij al zijn bezittingen op straat zou moeten uitdelen.
En ook al zijn we allemaal een dit betekent niet dat ik zomaar alles zou kunnen weghalen uit een willekeurige winkel of automatisch het recht heb te slapen in het paleis van de koningin. 

3. Is er een jij die zijn gedachten en gevoelens kan kiezen?

Ons gevoel is dat er een ghost in the machine, een mannetje of vrouwtje in onze hersenen is, die dingen onder controle kan houden of dingen kan kiezen. Echter zo'n geest is er niet. In situaties zoals deze is sprake van een splitsing van het ervaren ik (ego). Een deel van het ego wil een ander deel onder controle houden. Daar is niets mis mee, het is zoals het ego werkt, maar het is desalniettemin allebei ego.
Er is geen hogere geest aanwezig die wat dan ook zou kunnen kiezen of iets zou kunnen 'besturen'. Het feit dat veel mensen dit denken heeft te maken met de illusie van 'the ghost in the machine' die ook in het werk van veel spirituele leraren en auteurs steeds opnieuw opduikt.
Bovendien verlopen ook de keuzes die 'het hogere ego' maakt volgens de wetten van oorzaak en gevolg. Het maakt immers deel uit van de wereld en staat daar niet boven (hoewel dat wel vaak gedacht wordt).
Ook dit deel van het ego kan zich niet aan de wetmatigheden van oorzaak en gevolg onttrekken. De vermeende vrije wil is dan ook illusionair.

4. Is het ego slecht?

Nee, het is een natuurlijke functie van het organisme, ontstaan tijdens de evolutie. Zonder ego zouden we niet kunnen functioneren. De natuurlijke staat is dus leven met ego en niet zonder zoals soms wordt gesuggereerd.
Ieder organisme heeft een zekere mate van ik gevoel  (soms alleen instinctief) en streeft naar zelfhandhaving.  
Ego heeft een negatieve bijklank gekregen vanwege de manier waarop het woord wordt gebruikt.
Echter ego is Latijn voor ik. Het betekent slechts ik.
Het is een term die past bij het eerder genoemde relatieve niveau. 

5. Ik heb last van depressie of iets anders, kan de visie die in het boek staat mij helpen?

De visie die je in het boek aantreft is een spirituele visie. Deze visie is niet bedoeld als therapie of oplossing voor problemen. Als je problemen hebt dan wordt je geadviseerd om naar een gekwalificeerde hulpverlener te gaan. 
Als iemand zich ontworteld voelt, psychische problemen heeft e.d. kan confrontatie met de visie van het boek zelfs negatief werken. Psychotherapie is dan een veel betere oplossing.  
Het boek is bedoeld voor mensen die min of meer normaal functioneren en meer willen weten over de ware natuur van wat wij denken dat de realiteit is. 


Introductiepagina Overzicht van links genoemd in boek  Teksten
 Inhoud boek  Aanbevolen boeken