Waarom zijn we sterfelijk

Een van de grootste raadselen is waarom we moeten sterven. Is het puur een kwestie van slijtage of is er meer aan de hand?

Het lijkt een enorme verspilling. De natuur doet er jaren over om een lichaam op te bouwen. Het organisme doet een veelheid aan kennis en ervaring op. En op een gegeven moment wordt dat allemaal weggegooid.
Het antwoord waarom sterven toch noodzakelijk is heeft te maken met evolutie. Als het goed is is iedere nieuwe generatie beter aangepast aan de omstandigheden om te overleven.
Alleen herten die hard kunnen lopen zullen zich kunnen voortplanten. De volgende generatie van herten zal net iets harder kunnen lopen (of althans kunnen ontsnappen aan roofdieren) dan de vorige, net zoals de leeuwen trouwens.

Als een bepaalde generatie herten eeuwig zou blijven leven dan zouden de herten uitgeroeid worden door leeuwen die zich wel blijven ontwikkelen.
Er zijn skeletten gevonden van oermensen die minder dan de helft van de herseninhoud hadden dan wij. Als die eeuwig hadden kunnen leven dan was die herseninhoud echt niet groter geworden.


Als er een volgende generatie gecreëerd wordt dan is sterven van een oudere generatie noodzakelijk, anders wordt het een beetje druk. Er is maar een beperkte hoeveelheid hulpbronnen (voedsel e.d.). Als er een nieuwe generatie komt dan moet de oude plaatsmaken.

Sterven is onderdeel van hetzelfde mechanisme als geboorte en seksualiteit. Sommige onderdelen daarvan worden als prettig ervaren, maar het is een en hetzelfde mechanisme. Het een kan niet zonder het ander.
Sterven is dan ook geen foutje, maar het is een proces dat vastgelegd is in onze genen. Net zozeer als we zijn uitgerust met een mechanisme om nieuwe mensen te maken, zijn we uitgerust met een zelf destructie mechanisme. Een soort innerlijke bom die zegt dat het tijd is om te gaan.

Voordat we gaan sleutelen aan de natuur is het goed om de achtergrond van natuurlijke mechanismen te weten en die te respecteren.
Pogingen van het menselijk ego om dat te veranderen zouden weleens verkeerd kunnen uitpakken.

De natuur is zoals die is en dient gerespecteerd te worden. In tegenstelling tot wat de moderne mens denkt is niet alles maakbaar en dat is prima zo.