Over hardnekkige meningen

Iedereen heeft weleens de ervaring dat ondanks al je argumenten de ander simpelweg niet te overtuigen is. Iemand die een vaste overtuiging heeft zal daaraan blijven vasthouden. Wat de argumenten ook mogen zijn.

Hoe komt dat? Een reden is dat herinneringen in het brein worden gecodeerd in de vorm van synapsen. Synapsen zijn verbindingen tussen hersencellen. Er zijn 100 miljard hersencellen die ieder duizenden synapsen kunnen hebben.

Deze synapsen vormen letterlijke denkpaden. Als iemand nieuwe informatie tegenkomt dan zal hij deze koppelen aan bestaande denkpaden. Als die informatie een bestaande mening versterkt dan is dat geen probleem. De bestaande denkpaden worden dan simpelweg versterkt. Doet die informatie dan niet dan is de meest simpele oplossing te denken dat de ander een idioot is en/of dat de gegeven informatie niet klopt.

Er wordt dan een nieuwe verbinding in de hersenen gevormd waarin de informatie "Jan is een idioot" wordt opgeslagen. Dat is veel makkelijker dan gigantische hoeveelheden verbindingen opheffen en nieuwe aanleggen wat de gevolgen zouden zijn van het krijgen van een nieuwe visie.
Het komt dan ook maar hoogst zelden voor, misschien maar een paar keer in een mensenleven, dat iemand radicaal van mening verandert.

Dit betekent een paar dingen:
- Je kunt een ander niet overtuigen, ook al zijn je argumenten nog zo steekhoudend. Uit onderzoek blijkt zelfs dat argumenten die een mening die iemand al heeft niet ondersteunen worden genegeerd.
- Mensen veranderen tergend langzaam. Weliswaar verdwijnen sommige synapsen en komen er andere bij, maar dat is een langzaam proces. Ook nieuwe inzichten zullen slechts langzaam in het brein vaste grond onder de voeten krijgen. Vandaar ook de kracht van herhaling, 1 keer met een nieuw inzicht geconfronteerd worden is niet voldoende. Eindeloos zal hetzelfde verhaal opnieuw herhaald moeten worden zodat een nieuw synapsje zichzelf zal versterken.

Moraal van dit verhaal?
1. Discussies met mensen die een totaal andere visie hebben dan jezelf hebt zijn zinloos. Het leidt alleen maar tot ruzie en conflict (zoals veel mensen die regelmatig discussiëren via internet merken).

2. Het karakter van een persoon verandert slechts langzaam. Je moet niet denken dat ook al zegt iemand anders te gaan handelen in de toekomst, dat ook gebeurt. Immers het denkpatroon past zich slechts langzaam aan. In grote lijnen zal het karakter van een persoon gedurende zijn leven hetzelfde blijven. En als er al veranderingen optreden dan nemen die vele jaren in beslag.

Als iemand het totaal niet met je eens is dan is het veel beter om dat simpelweg te accepteren dan om eindeloos in discussie te gaan.
En wat het karakter van iemand betreft. Je accepteert iemand of je accepteert het niet. De persoon trachten te veranderen is een mission impossible.

Vandaar dat de wijze zich vooral kenmerkt door veel zwijgen :)

Het boek 'Jij bestaat niet' is te bestellen door overmaking van Euro 24,50 (buitenland Euro 29,50) op NL 19 INGB 0000 416584 die op naam staat van Dirah Academie te Tilburg en
 het sturen van een mailtje naar  roeland@dirah.nl met daarin je volledige adres. 
Het boek wordt dan zonder portokosten toegestuurd.

Klik hier voor informatie over het boek "Jij bestaat niet"‎ ‎