Inhoud boek

Hieronder de inhoudsopgave van het boek  'Jij bestaat niet'

1. REIS JE MEE? 5

2. DE ILLUSIE VAN DE ZINTUIGLIJKE WAARNEMING 13

3. DE ILLUSIE VAN DE VASTE MATERIE 28

4. DE ILLUSIE VAN DE GEFRAGMENTEERDE WERELD 33

5. DE ILLUSIE VAN RUIMTE EN TIJD 37

6. DE ILLUSIE VAN AUTONOME LOTSBEPALING 55

7. DE ILLUSIE VAN DE BESLISSER 69

8. DE ILLUSIE VAN HET AFZONDERLIJKE ZELF 97

9. DE ILLUSIE VAN HET AFZONDERLIJKE ORGANISME: DE AARDE GROEIT MENSEN 115

10. DE ILLUSIE VAN HET AFGESCHEIDEN IK 122

11. DE ILLUSIONAIRE STRIJD VAN HET EGO 142

12. DE ILLUSIE VAN DE ZIEL 155

13. DE ILLUSIE VAN VERLICHTING 174

14. EINDE VAN DE ILLUSIE: OEFENINGEN 196

15. NAAR EEN ANDERE SPIRITUALITEIT EN ETHIEK: JIJ BENT EENHEID 202

16. SLOTWOORD 213

ARTIKEL 1: HET EINDE VAN DE DUALITEIT TUSSEN LEVENDE EN LEVENLOZE VORMEN 225

ARTIKEL 2: DE ONTWIKKELING VAN BEWUSTZIJN 228

ARTIKEL 3: HOE EVOLUTIE WERKT 236

ARTIKEL: 4: DE ILLUSIE VAN VOORUITGANG 242

ARTIKEL 5: URINE IN JE HOOFD 253

ARTIKEL 6: RUIMTE, TIJD EN LICHT 261

BIJLAGE A: AANBEVOLEN BOEKEN, WEBSITES EN AANVULLENDE NOTITIES 264

BIJLAGE B: COPYRIGHT AFBEELDINGEN 279


Het boek 'Jij bestaat niet' is te bestellen door overmaking van Euro 24,50 op NL 19 INGB 0000 416584 die op naam staat van Dirah Academie te Tilburg en
het sturen van een mailtje naar roeland@dirah.nl met daarin je volledige adres.
De portkosten (Euro 2,30) worden door ons betaald.


België en overige Europa: Euro 29,50.
De internationale bankgegevens zijn: IBAN: NL19INGB0000416584 op naam van Dirah Academie, Tilburg, Nederland BIC (ook wel Swift code genoemd): INGBNL2A

Klik hier voor informatie over het boek "Jij bestaat niet"‎  ‎