Overzicht van links genoemd in boek

Als dienstverlening aan de lezer van het boek 'Jij bestaat niet' worden hieronder alle links welke in dit boek zijn genoemd als klikbare links gepresenteerd. Deze links worden per hoofdstuk van het boek genoemd. 

Behalve links die in het boek zijn genoemd worden regelmatig ook andere interessante links toegevoegd. Ook is het mogelijk dat een in het boek genoemde link verdwijnt als de bijbehorende site verdwijnt of drastisch van inhoud verandert.

Mensen die geïnteresseerd zijn in deze materie en het boek niet hebben kunnen natuurlijk dit boek aanschaffen

Hieronder zie je alleen links naar websites. Een overzicht van boeken die ik heb gebruikt zie je hier


1. REIS JE MEE

Een overzicht van alle illusies die wij erop nahouden (waaronder de illusie van vrije wil):

http://www.newscientist.com/special/the-grand-delusion


5. DE ILLUSIE VAN RUIMTE EN TIJD

Op http://electronics.howstuffworks.com/radio7.htm

wordt weergegeven hoe informatie kan worden aangebracht op een elektromagnetische golf.

Een interessant stuk over immersed reality staat op:

http://en.wikipedia.org/wiki/Immersion_%28virtual_reality%29

Informatie over het idee van het universum als hologram is te vinden op:

http://en.wikipedia.org/wiki/Holographic_principle

'What is enlightenment, no, I mean really, like what is it?' Steven Norquist:

http://www.spiritualteachers.org/norquist_article.htm


6. DE ILLUSIE VAN DE ZELFSTANDIGE LOTSBEPALING

De definities van de vrije wil op Wikipedia staan op:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_wil

http://en.wikipedia.org/wiki/Free_will

Het interview met Antonio Damasio is te vinden op:

http://www.nexus-instituut.nl/n_instituut_object_upload//att/Trouw-08-03-2011.pdf

Informatie over dieren die liegen staat op:

http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/42059783/

en hier informatie over liegende robots:

http://www.scientias.nl/wetenschappers-ontwikkelen-robot-die-kan-liegen-en-bedriegen/15785


7. DE ILLUSIE VAN DE BESLISSER

Een interessant artikel over de verdeling in automatisch en complex gedrag staat op:

http://www.kennislink.nl/publicaties/taal-werkt-ook-ongemerkt

Dit is de bron voor het gestelde over de 5%-95% verdeling.

Steeds meer wordt duidelijk dat de genen invloed hebben op meer processen dan we ooit dachten

Bijv. ten aanzien van schizofrenie: http://www.kennislink.nl/publicaties/schizofrene-genen

politieke voorkeur: http://www.hartenziel.nl/artikel/stem_met_je_hersenen

en geluk: http://www.wetenschap24.nl/video/bekijk/met-geluk-geboren.htm

Het concept van de mens als biologische machine is uitgewerkt in het boek van UG Krishnamurti 'Mind is a Myth' dat gratis te downloaden is op:

http://www.ugkrishnamurti.net/ugkrishnamurti-net/chapter1.html

De definitie van Wikipedia van emoties is te vinden op: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Emotie

Over het hart als centrum van de ziel zie:

http://www.egoproject.nl/star/UNbr%2018.htm

Hier een stuk over kunstmatig geheugen voor het brein:

http://www.technologyreview.com/biomedicine/37873/?p1=A1

Informatie over de kunstmatige hippocampus:

http://tweakers.net/nieuws/25953/s-werelds-eerste-hersenprothese-op-een-chip.html

Voor degene die een e-reader hebben is onderstaande publicatie interessant over technieken om de mens te verbeteren:

http://www.rathenau.nl/fileadmin/user_upload/claartje/Essay_Tussen-vergeetpil-LR-web-1.pdf


8. DE ILLUSIE VAN EEN AFZONDERLIJK ZELF

http://www.weiwuwei.8k.com 

Een site gewijd aan het werk van Wei Wu Wei. Klik op de link 'bits and pieces' en je ziet een overzicht van prachtige wijsheden.

http://www.maharajnisargadatta.com

Site gewijd aan het werk van Nisargadatta Maharaj. Het onderdeel Quintessence of Maharaj's Teaching biedt een kort overzicht van zijn leer. De quotes daaronder zijn ook zeer aan te raden. Een pdf van zijn hoofdwerk 'I am That' verschijnt via:

http://www.maharajnisargadatta.com/I_Am_That.pdf

Nederlandstalige informatie over de ontwikkelingsstadia van een kind is o.a. te vinden op:

http://www.medicinfo.nl/%7Be150b29d-735f-44ef-a231-2f964eb4e0f1%7D

Hier bevindt zich een uitgebreide beschrijving van wat er per maand met een baby gebeurt. Vanaf twee maanden is er sprake van het ervaren van een scheiding tussen de wereld en de baby.

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/pedagogiek/16368-cognitieve-ontwikkeling-van-kinderen.html 

Met name het gestelde onder informatie verwerkings theorieën vind ik interessant.


9. DE ILLUSIE VAN HET AFZONDERLIJKE ORGANISME

Artikel over de overeenkomst in DNA tussen mensen en apen:

http://www.kennislink.nl/publicaties/98-procent-aap

Artikel over overeenkomsten in DNA tussen mensen:

http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2011/mei/Het-culturele-verschil.html10. DE ILLUSIE VAN EEN AFGESCHEIDEN IK

Een voorbeeld van hoe DNA kan worden opgevat als een computerprogramma staat hier:

http://ds9a.nl/amazing-dna/

Duidelijk schematisch overzicht van DNA:

http://www.bioplek.org/sheets/sheet_dna_schematisch.html


11. DE ILLUSIONAIRE STRIJD VAN HET VALSE ZELF

Beschrijving van een komische film over wat er zou kunnen gebeuren als jij voor God zou spelen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruce_Almighty


12. DE ILLUSIE VAN DE ZIEL

Een site met informatie over de geschiedenis van het concept van persoonlijke reïncarnatie:

http://www.comparativereligion.com/reincarnation.html

Informatie over de achtergronden van Advaita Vedanta en het ontstaan van het idee van persoonlijke reïncarnatie:

http://www.thecircleoffire.com

Op http://en.wikipedia.org/wiki/Reincarnation

staan de volgende interessante uitspraken:

Discussion of the subject (reincarnation) is conspicuously absent from the earlier Vedic texts of India.”

The origin of the Indian tradition is usually assumed to lie in the non-Vedic sramana traditions, which would explain why it only enters the historical record with the adoption of sramana elements into mainstream Brahmin orthodoxy at the end of the Vedic period. along with the associated concepts of karma, samsara and moksha.”


De video met Dr. Persinger over opwekken van buiten zintuiglijke ervaringen staat op:

www.spiritualiteitadvaita.nl/paranormaal

Een interessante bijdrage over de rol van infrasoon geluid staat op:

http://www.kennislink.nl/publicaties/spoken-of-hersenschimmen

Het onderzoek van Sperry over de schijnbare aanwezigheid van twee zielen in één lichaam als de verbindingen tussen de hersenhelften zijn doorgesneden is op diverse plaatsen beschreven bijv. in het boek van Victor Lamme. Beschrijvingen kunnen ook aangetroffen worden op:

http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Wolcott_Sperry

We zijn er op geprogrammeerd om onszelf en anderen te zien als zielen in lichamen. Zie hier een artikel over:

http://www.kennislink.nl/publicaties/het-gelovige-brein

Het is niet waar wat sommigen suggereren dat we geprogrammeerd zijn tot het ervaren en zien van de waarheid en dat pas later ons onwaarheden zijn aangepraat. De illusie zit veel dieper. We zijn geprogrammeerd tot het ervaren van illusies.

Op onderstaande pagina tref je meer informatie aan over de verschillende opvattingen over wat bezield zou zijn en wat niet:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziel_%28filosofie%29

De opvatting van een individuele ziel kan men beschouwen als een restant van het Middeleeuwse wereldbeeld dat veel opvattingen bevatte die we nu als bizar beschouwen.

Meer informatie daarover staat op:

http://www.digischool.nl/ckv2/kerk/chartres/wereld/wereldbeeld.htm

Een mooi citaat van Stephen Hawking over het brein als computer een interview met de Guardian gepubliceerd op 15 mei 2011:

http://www.guardian.co.uk/science/2011/may/15/stephen-hawking-interview-there-is-no-heaven

"I regard the brain as a computer which will stop working when its components fail. There is no heaven or afterlife for broken down computers; that is a fairy story for people afraid of the dark."

Stephen Hawking

Ik beschouw het brein als een computer die ophoudt met werken als zijn componenten kapot zijn. Er is geen hemel of leven na de dood voor kapotte computers. Dat is een sprookje voor mensen die bang zijn voor het donker.”

Deze uitspraak is wat extreem, omdat mensen in tegenstelling tot computers bewustzijn hebben en in staat zijn tot het bewust ervaren van pijn en geluk.

Desalniettemin is het vrijwel zeker dat er een moment komt dat we dermate ingewikkelde computers kunnen maken dat ook daar bewustzijn in ontstaat.

In wezen is het brein niet veel anders dan een bijzonder ingewikkelde computer van biologische origine. Zo ingewikkeld dat wij hem op dit moment niet kunnen namaken, maar naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst wel. Er zijn al diverse projecten die zich daarmee bezig houden.


13. DE ILLUSIE VAN VERLICHTING

De site van Todd Murphy:
Het filmpje met Dr. Bolte Taylor 'How it feels to have a stroke' staat op:

www.spiritualiteitadvaita.nl/de-ervaring-van-verlichting

Op deze pagina staat ook de reactie van een bezoeker aan mijn toenmalige blog.

Informatie over UG Krishnamurti vind je op:

http://www.ugkrishnamurti.net

In de kolom links vind je links naar diverse gratis te downloaden boeken zoals 'the Mystique of Enlightenment' met daarin beschrijvingen van zijn verlichtingservaring (door hem genoemd 'calamity').

Informatie over wangedrag van bekende goeroes vind je op:

http://www.strippingthegurus.com

Rechtsboven deze site bevindt zich een link met de tekst 'download'. Als je daarop klikt kun je het boek 'Stripping the gurus' gratis downloaden. Aanrader!

Over Nisargadatta en zijn verlichte studenten zie: 


In het Engels zie je informatie op

Ik raad aan om te scrollen naar de volgende vraag (vrij onderaan):  

Harriet: So far as you are aware Maharaj never publicly acknowledged anyone else's enlightenment?


15. NAAR EEN ANDERE SPIRITUALITEIT

Dat religie in tegenspraak tot wat vaak beweerd wordt niet tot een ethischer samenleving hoeft te leiden blijkt uit het volgende citaat op http://en.wikipedia.org/wiki/Atheism over de situatie in de VS:

Compared to religious people, atheists and secular people" are less nationalistic, prejudiced, antisemitic, racist, dogmatic, ethnocentric, close-minded, and authoritarian.

In the US, in states with the highest percentages of atheists, the murder rate is lower than average. In the most religious US states, the murder rate is higher than average.”


16: SLOTWOORD

Zie http://www.scientias.nl/sociale-druk-kan-herinneringen-vervalsen/34222

over hoe sociale druk wat we als waar beschouwen drastisch kan veranderen. In het beschreven experiment werd maar eenmalig druk uit geoefend. Echter bij culturele dwang gaat het om herhaalde systematische dwang soms onder dreiging van uitsluiting of de dood.

DIVERSEN

Allereerst raad ik in de site van Nathalie Kriek aan. Zij heeft een zelfde ontwikkeling doorgemaakt als ik en behandelt spirituele onderwerpen op een bijzonder nuchtere wijze http://www.nathalie-kriek.nl/

Niet weten Site met teksten over spiritualiteit, verlichting en vooral niet weten. 

A-dvaita Interviews Interviews met diverse advaita leraren. Een interview met mij staat ook opgenomen in de galerij.

A-dvaita Site van Paul Smits met informatie over advaita en non dualiteit.

Jan van Rossum Non dualiteits site van Jan van Rossum

inzichten.blogspot (Rob Ek) en


www.advaitablog.nl bevatten informatie over non dualiteit.

Mattia Luigi Nappi  Dit is de pagina van de Italiaanse fotograaf wiens foto ik heb gebruikt voor de cover van het boek. De foto is gebruikt onder een CC-BY-SA license. Hier is het origineel. Ik heb contact gehad met de fotograaf en hij staat erachter dat zijn foto is gebruikt.

Hier zie je een overzicht van de boeken die ik heb gebruikt met een mogelijkheid om deze te bestellen.


BESTELINFORMATIE

Het boek 'Jij bestaat niet' is te bestellen door overmaking van Euro 24,50 op
NL 19 INGB 0000 416584 die op naam staat van Dirah Academie te Tilburg en
het sturen van een mailtje naar roeland@dirah.nl met daarin je volledige adres.
De portkosten (Euro 2,30) worden je geschonken. 


België en overige Europa: Euro 29,50.
De internationale bankgegevens zijn: IBAN: NL19INGB0000416584 op naam van Dirah Academie, Tilburg. BIC: INGBNL2AKlik hier voor informatie over het boek "Jij bestaat niet"‎  ‎