Recensies

Jan van Rossum  www.janvanrossum.nl


Illusies zijn onderdeel van het leven, maar worden tegelijkertijd door het bestaan zelf in het leven geroepen. Dat is wat mij betreft wel zo'n beetje de kern van het onlangs verschenen boek “Jij bestaat niet” van Roeland de Looff.

De grap is dat je 'even' door die illusies heen moet kijken, je er bewust van moet worden, om dan vervolgens wakker te worden in de 'echte' werkelijkheid. Illusie of waarheid? De lezer mag het zelf zeggen.

Maar alvorens tot een eindoordeel te komen is het raadzaam de consequent wetenschappelijke benadering in het boek over de aard van de werkelijkheid aandachtig tot je te nemen. Daarin neemt Roeland je op onnavolgbare wijze mee.

Hij weet bovendien de vermeende tegenstelling tussen wetenschap en de inzichten van de advaita vedanta - de nondualistische leer – nader tot elkaar te brengen. Einstein, quarks, elektromagnetische velden, modern hersenonderzoek en nog veel meer weet Roeland op een begrijpelijke wijze te combineren met de filosofie van de 'eenheid van het bestaan'.

En daarbij spaart hij geen enkel heilig huisje. Non-dualiteits leraren zijn niet bij voorbaat 'egoloos' en ook de wetenschap zal er nooit in slagen het wonder van het leven te démystificeren.

En toch vullen ze elkaar aan, omdat de werkelijkheid meerdere benaderingen insluit, niet uitsluit. Het is kennelijk nodig te ontdekken, dat hoewel jezelf deel uit maakt van vele illusies waaronder een onafhankelijk 'Zelf', je tegelijkertijd boven deze illusies uitstijgt.

Er is immers niets anders dan eenheid en deze eenheid manifesteert zich in miljoenen programma's. Jij bent zo'n programma.

Feit is dat als je dit boek doorgenomen hebt, je tot het inzicht kunt komen dat er niets te manipuleren, te sublimeren, of te veranderen valt. Want wie zou dat dan dan moeten doen als er geen 'jij' is? Tot op het diepste niveau blijkt alles geprogrammeerd te zijn. Alles doet wat het moet doen.

Vreemd genoeg ligt daarin nou juist de vrijheid waar iedereen naar op zoek is. De vrijheid om Zelf te bestaan en dat Zelf te zijn, maar niet gescheiden, verheven of ondergeschikt aan al het andere.

Alleen eenheid bestaat en dat is wat je bent. Duidelijker zou ik het zelf niet kunnen formuleren. Een absolute aanrader dit boek. Zonder flauwekul.

Jan van Rossum, september 2011


Annelies Ekeler  www.innerpeacepublications.nl


Ja je hebt de essentie te pakken, en het is zo éénvoudig, dat het om die reden over het hoofd wordt gezien, ‘veilig’ verborgen achter muren van illusies van chaos.
En inderdaad alleen door volledige acceptatie en (zeg ik dan) vergeving die zoals Een Cursus in Wonderen voorstaat hetzelfde is als acceptatie, en het wegvallen van schuld, komt éénheid als vanzelfsprekendheid weer tevoorschijn.

Einde van verlangen…

Niets bijzonders, wat een grap hè….

Annelies Ekeler, oktober 2011

Paul Smit  www.nondualiteit.nu

Vandaag heb ik heerlijk in de zon in de tuin je boek uitgelezen.Echt fantastisch! Wat een helderheid en een goede onderbouwing! Mooie wetenschappelijk uitgelegd en weg met die hele vage mythe van verlichting. Top!

Paul Smit, september 2011


Wim Gaalman  www.advaitablog.nl

Hallo Roeland, bijna in een ruk het boek gelezen. Wat een topprestatie! Bedankt....zo duidelijk is het in Nederland nog niet eerder opgeschreven.

Wim Gaalman, september 2011Satyamo Uyldert  http://www.satyamo.nl/2579/spiritualiteit/licht/

Boekbespreking: Roeland de Looff: Jij bestaat niet. Uitgeverij Dirah Academie, paperback, 280 pagina’s, € 24,50.

‘Op een fundamenteel niveau ben jij niet de beperkte, tijdelijke, kwetsbare ik die je denkt te zijn,’ staat op de achterkant van dit boek te lezen. ‘Dat tijdelijke ik verrijst uit eenheid, zal er in terugkeren en maakt in de korte tijd dat het er is deel uit van eenheid. Het kan nooit zelfstandig handelen, noch zelfstandig bestaan.’

Enige troost brengt de volledige titel van het boek, waarin achter ‘Jij bestaat niet’ is toegevoegd ‘als afgescheiden persoon’. De Looff, afgestudeerd in sociale wetenschappen en met een eigen website www.jijbestaatniet.nl staat in de non-dualistische traditie. Want spiritualiteit ‘is op een diep niveau weten dat er alleen eenheid is,’ schrijft hij in het eerste hoofdstuk Reis je mee? (p. 10) om ons vervolgens door vele illusies te gaan gidsen. In hoofdstuk 2 De illusie van de zintuiglijke waarneming toont hij hoe onze zintuigen allesbehalve de werkelijkheid weergeven, en in hoofdstuk 3 De illusie van de vaste materie concludeert hij: ‘wat zich in onze ervaring voordoet als vorm blijkt slechts leegte te zijn (…) Vastigheid is slechts een illusie van de zintuigen.’ (p. 31) Zo is er ook De illusie van de gefragmenteerde wereld (hoofdstuk 4) en De illusie van ruimte en tijd (hoofdstuk 5) waarin hij aantoont dat voor het licht zelf geen tijd en ruimte bestaan.

Voor de vrije wil blijft geen ruimte over in hoofdstuk 6 De illusie van de autonome lotsbepaling en in hoofdstuk 7 De illusie van de beslisser, waarin de auteur een uiterst nuchtere biologische benadering van á la Dick Swaab hanteert en stilstaat bij de mogelijkheid om kunstmatige hersenen te maken. ‘Als alles aan ons nagemaakt kan worden zijn wij dan meer dan een biologische machine (spontaan ontworpen door evolutie)? Ons ego zegt natuurlijk van wel,’ (p. 85) want we zijn erop geprogrammeerd om onszelf belangrijk te vinden. Zo blijft er van onze mooie spirituele dromen weinig over. In hoofdstuk 8 De illusie van het afzonderlijke zelf komt De Looff tot de kern: ‘Wat je ervaart in het dagelijks leven is (…) hersenactiviteit.’ (p. 110) Er is zelfs niet eens een ziel – ook die is illusie, want strijdig met eenheid. ‘Spiritualiteit is weten dat je nooit iets hebt gedaan, nooit iets zult doen en niets kunt doen, omdat alleen eenheid iets doet. Spiritualiteit betekent dit gegeven totaal aanvaarden. Weten dat er alleen eenheid bestaat. En dat jij dat bent. Tat tvam asi. Jij bent dat.’ (p. 114)

In hoofdstuk 9 De illusie van het afzonderlijke organisme: de aarde groeit mensen wordt ingegaan op de evolutie, terwijl in hoofdstuk 10 De illusie van het afgescheiden ik gehamerd wordt op het doorzien van de illusie: echter net zoals je een regenboog zult blijven zien ondanks het feit dat je weet dat die een illusie is, zullen en kunnen we onszelf nooit anders dan afgescheiden ervaren. ‘Dit aanvaarden, het onvermijdelijke accepteren geeft vrede.’ (p.137) Omdat er niet meer gevochten wordt. Enige hoop bieden de laatste pagina’s in hoofdstuk 11 De illusionaire strijd van het ego, waarin de evolutie soms toch foutjes maakt: sommigen gaan op zoek naar de werkelijkheid achter de illusie en komen erachter dat die ‘vreemder is dan je ooit voor mogelijk zou houden’ (p. 153) In hoofdstuk 12 De illusie van de ziel rekent de auteur af met reïncarnatie en bijna-doodervaringen die immers geen geheel-doodervaringen zijn.

De illusie van verlichting is de titel van hoofdstuk 13. Bij mensen die verlicht zijn kan het ik-gevoel verdwenen zijn, maar dat zegt nog niet dat ze geen ego hebben, dat immers nodig is voor zelfhandhaving. ‘Ik houd niet van het woord verlichting,’ schrijft De Looff, ‘vanwege de associatie met goeroe’s, spirituele shows (…) een mogelijke alternatieve definitie zou kunnen zijn: Weten wat waar is.’ (p. 189) In hoofdstuk 14 Het einde van de illusie: oefeningen kun je aan de slag met vragen als ‘Wat is er in de ruimte tussen mijn gedachten?’ en ‘Wie ben ik?’ De titel van hoofdstuk 15 Naar een andere spiritualiteit en ethiek: jij bent eenheid spreekt voor zich: ‘dat je weet dat jij, de natuur, de kosmos hetzelfde zijn. Dat beseffen kan een eind maken aan vernieling van de natuur en geweld. En ook al gebeurt dat niet dan weet je dat het op een fundamenteel niveau goed is zoals het is, want alles gebeurt door eenheid.’ (p. 211-212)

Na hoofdstuk 16 Slotwoord over de ervaring van verlichting, bevat het boek nog zes artikelen en een uitgebreide lijst van aanbevolen boeken en websites. Het is de logische en materialistisch aandoende benadering van spiritualiteit die Jij bestaat niet zo uitdagend maakt, maar juist door die benadering worden de vingers op zere wonden gelegd en wordt spiritualiteit uit hemelse sferen terug op de nuchtere aarde gezet. Of je het al dan niet De Looff eens bent – zelf geloof ik niet zo in de big bang en evolutie die de auteur vanzelfsprekend lijkt te vinden – doet er niets aan af dat dit boek zeker op de boekenlijst thuishoort van studenten in de spiritualiteit. Om er hun tanden in te zetten.


(Uit De Kaarsvlam jaargang 69 nr. 2, maart/april 2015)
Introductiepagina Overzicht van links genoemd in boek  Teksten
 Inhoud boek  Aanbevolen boeken